In-nuqqas ta’ serjeta: tal-Gvern u l-Opposizzjoni

honoraria campaign

 

Ir-reazzjonijiet tal-Gvern u l-Opposizzjoni għar-rapport  intitolat Recommended Remuneration for Holders of Political Office f’pajjiż demokratku huma tal-mistħija.

Il-Gvern permezz tal-Prim Ministru li ikkummissjona r-rapport qal li ma jaqbilx mas-salarji proposti. Lest jiddiskuti kollox, barra s-salarji.

L-Opposizzjoni min-naħa tagħha qed tagħmel żewġ kundizzjonijiet biex tiddiskuti r-rapport: li Joseph jammetti li l-kampanja li għamel kontra l-onorarja kienet waħda “ipokrita” u li qatt ma huma lesti li jaċċettaw żieda ta’ €1,000 fil-ġimgħa għall-Prim Ministru.

Dawn bis-serjeta’ jew?

Fl-opinjoni tiegħi l-parti tas-salarji fir-rapport tal-Ombudsman/Awditur Ġenerali/Kummissarju Elettorali Ewlieni hi l-inqas parti importanti tar-rapport.

Hi iktar importanti l-parti li titkellem dwar il-ħtieġa ta’ riforma tal-Parlament. Li l-Parlament ikun full-time u li l-ħinijiet tal-Parlament ikunu tali li ma jkunux skomdi għall-familji (family friendly).

Ir-rapport huwa meħtieġ li nħarsu lejħ bħala dokument sħiħ bid-diversi proposti tiegħu marbutin flimkien waħda ma l-oħra. Ma nistgħux niddiskutuh bil-biċċiet. Min jaqta’ min hawn u min jaqta’ min hemm.

Għandna bżonn ftit iktar serjeta. Neħtieġu diskussjoni matura. Imma wisq naħseb li ser nibqgħu nittewbu.