Il-Milied it-tajjeb

hand in hand

Hu tajjeb li dawn il-ġranet ikunu dejjem iktar festa ta’ solidarjetà. Imma is-solidarjetà huwa meħtieġ li tinfirex b’mod konsistenti matul il-bqija tas-sena ukoll.

Għax is-solidarjetà u s-sliem huma l-unika sinifikat veru ta’ dawn il-ġranet. Mhux xieraq li f’dawn il-ġranet nuża l-ispazju għal argumenti u polemiċi. Avolja anke s-solidarjetà u s-sliem huma sors ta’ polemika.

Il-Milied it-Tajjeb.

5 comments on “Il-Milied it-tajjeb

  1. J’Alla s-sliem u s-solidarjeta tal-Milied tirrenja s-sena kollha u jeqridulna l-polemici inutili, il-provokazzjoni, il-vendetta u l-korruzzjoni li bhalissa qed jiddominaw lid-dinja, inkluz lil dan ic-ckejken pajjiz taghna. Ejja ndahhlu l-morali u l-etika ghal darb’ohra fhajjitna inkluz, u b’mod specjlai, fil-politika.

    Il-Milied it-tajjeb lilek u l-familja tieghek.

  2. Prosit tassew, Karm, ghas-sena ta’ hidma sfiqa u bla serhan li tajtna,
    Doreen u jien nawguraw lilek u l-familtek ferh u serhan misthoqq fil-granet li gejjin u 2015 ta’ sahha biex tkompli l-hidma siewja li qieghed twettaq b’sagriffcji mhux zghar kemm ghalik kemm ghall-gheziez tieghek.

  3. Perit grazzi ghax Xewqat Sbieh ghal Milied u s-Sena Gdida. Nirreciproka dawn ix-Xewqat ghalik u ghall-gheziez tieghek.
    Nittamaw li s-sena d-diehla tkun wahda tajbin mhux biss ghalina imma ghas-Socjeta in generali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s