Ir-Responsabbilta Politika dwar is-Sigurta’ Nazzjonali

Home Affairs & National Security

 

Fil-kaz tal-isparatura mix-xufier tal-Ministru Mallia, s’issa ġew ippubblikati sitt telefonati li għaddew mill-Control Room tal-Pulizija. Jinvolvu prinċipalment lill-Kummissarju tal-Pulizija.

Mhux l-iskop tiegħi li nikkritika lill-mezzi ġurnalistiċi li ippubblikawhom għax dawn it-telefonati jservu biex jitfgħu dawl fuq dak kollu li ġara. Mingħajr dawn it-telefonati ħafna minn dak li ntqal kien possibilment jibqa’ mistur bejn l-erba’ ħitan tad-Depot inkella fil-files tal-Kummissjoni ta’ Inkjesta li hu mistenni aħbarha fis-siegħat li ġejjin.

Imma l-pubblikazzjoni ta’ dawn it-telefonati twassal ukoll għal problema oħra ta’ serjeta’ kbira.

Is-Sigurta’ tal-Istat Malti qegħda f’idejn id-dilettanti biex hemm kważi aċċess liberu għat-telefonati tal-Kummissarju tal-Pulizija. Għax bħalma kellhom aċċess il-ġurnalisti jista’ xi ħadd jagħti garanzija li ma kellhomx aċċess ukoll il-kriminali  jew sorsi ta’ spjunaġġ ta’ pajjizi barranin? Din hi issue serja oħra li dwarha l-Ministru Manwel Mallia għandu jerfa’ r-responsabbilta’ politika.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s