Min hu l-Prim Ministru ta’ Malta?

question mark

Ir-rapport tal-inkjesta għadu m’huwiex pubbliku. Eventwalment ikunu nistghu nitkellmu aħjar dwaru.

Imma l-konklużjonijiet li wasal għalihom il-Prim Ministru Joseph Muscat huma ċari: r-responsabbilta’ ewlenija spiċċat fuq l-Aġent Kummissarju. Imma Manwel Mallia ma setgħax jeħlisha u intalab huwa ukoll biex jirriżenja. Probabbilment jirriżenja għada matul il-jum.

Il-Prim Ministru seta wasal għal dawn il-konlużjonijiet nhar il-Ħamis 20 ta’ Novembru 2014, l-għada tal-inċident. Mhux biss għaddew 18-il ġurnata. Fuq kollox saret ħsara kbira lill-Korp tal-Pulizija li naqqas ħafna mill-kredibilita’ tiegħu u mill-istima li għandu jkollu.

Dan kollu seħħ għax Joseph Muscat ma kienx kapaċi jaġixxi ta’ leader. Verament hi flokha l-mistoqsija li staqsew uħud: min hu l-Prim Ministru ta’ Malta?

Dawn huma l-ewwel reazzjonijiet tiegħi. Hemm ħafna iktar x’jingħad.

Għada Alternattiva Demokratika tindirizza konferenza stampa dwar is-suġġett.

 

Ir-Responsabbilta Politika dwar is-Sigurta’ Nazzjonali

Home Affairs & National Security

 

Fil-kaz tal-isparatura mix-xufier tal-Ministru Mallia, s’issa ġew ippubblikati sitt telefonati li għaddew mill-Control Room tal-Pulizija. Jinvolvu prinċipalment lill-Kummissarju tal-Pulizija.

Mhux l-iskop tiegħi li nikkritika lill-mezzi ġurnalistiċi li ippubblikawhom għax dawn it-telefonati jservu biex jitfgħu dawl fuq dak kollu li ġara. Mingħajr dawn it-telefonati ħafna minn dak li ntqal kien possibilment jibqa’ mistur bejn l-erba’ ħitan tad-Depot inkella fil-files tal-Kummissjoni ta’ Inkjesta li hu mistenni aħbarha fis-siegħat li ġejjin.

Imma l-pubblikazzjoni ta’ dawn it-telefonati twassal ukoll għal problema oħra ta’ serjeta’ kbira.

Is-Sigurta’ tal-Istat Malti qegħda f’idejn id-dilettanti biex hemm kważi aċċess liberu għat-telefonati tal-Kummissarju tal-Pulizija. Għax bħalma kellhom aċċess il-ġurnalisti jista’ xi ħadd jagħti garanzija li ma kellhomx aċċess ukoll il-kriminali  jew sorsi ta’ spjunaġġ ta’ pajjizi barranin? Din hi issue serja oħra li dwarha l-Ministru Manwel Mallia għandu jerfa’ r-responsabbilta’ politika.

 

L-isparatura : il-PN jagħti informazzjoni bis-sulluzzu

Police HQ Malta

Tard il-bieraħ fil-għaxija is-sit elettroniku tal-PN ippubblika l-audio ta’ żewġ telefonati oħra li fihom ix-xufier tal-Ministru Mallia iċempel lill-Control Room tal-Pulizija fid-Depot tal-Furjana.

L-informazzjoni mill-PN ġejja bis-sulluzzu. Qatra qatra. Bil-biċċiet. Fl-aħħar ftit ħin siegħat qabel ma jkun konkluż ir-rapport tal-inkjesta.

Fl-ewwel telefonata jinstemgħu tiri ta’ revolver li qed jingħad li huma it-tiri sparati mix-xufier ta’ Mallia fuq dak li ġie deskritt bħala l-Iskoċċiż. Fit-tieni telefonata jinstema jgħid li ħarablu darbtejn!

Fit-tieni telefonata jinstema’ jhedded lix-xufier l-ieħor waqt li fl-ewwel telefonata x-xufier jgħid li kellu lill-Ministru miegħu. Informazzjoni li tikkuntrasta ma dak li kien magħruf s’issa.

Għax s’issa l-informazzjoni kienet illi l-Ministru Mallia kien fid-depot tal-Pulizija l-Furjana waqt il-ħin tal-isparatura.

X’taħwid. X’ġara eżattament?

l-ewwel telefonata

it-tieni telefonata