Mażra m’għonq il-Gvern

Mallia + Scerri

Wara li l-bieraħ fil-għaxija NET News żvela informazzjoni dwar x’intqal f’telefonati diversi in konnessjoni mal-isparatura tax-xufier ta’ Manwel Mallia is-skiet tal-Ministru, ta’ Joseph il-goalkeeper u tal-kuġin tal-Ministru, l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija jtarrax.

Kienu jafu x’inhu jiġri kważi mill-ewwel u allura r-responsabbilta’ ta’ kull wieħed minnhom hi ħafna ikbar milli kien magħruf s’issa. Issa huwa iktar ċar li d-difiża ta’ Manwel Mallia mill-Prim Ministru ma tagħmilx sens.

Manwel Mallia sar mażra m’għonq il-Gvern.

Il-ħsara m’hiex qed issir lil Manwel Mallia biss, imma lil Joseph Muscat u lill-Kabinett tiegħu li issa huma kollettivament responsabbli għal dak li qed jiġri.  Forsi għalhekk bħalissa qed jiltaqa’ l-Kabinett.