Il-Korp tal-Pulizija (u l-Ministru) taħt il-lenti

magnifying-glass

 

Kull minuta li tgħaddi qed jiżdiedu l-mistoqsijiet dwar eżattment x’ġara meta l-Pulizija li kien qed jagħmilha ta’ xufier mal-Ministru Manwel Mallia spara fuq sewwieq ieħor ta’ kunjom barrani, imma li issa qed jingħad li hu Malti ukoll.

Eżattament x’ġara? Għaliex seħħet l-isparatura?

Daqsxejn diffiċli li nemmnu li kollox beda mill-mera imkissra. Hemm barra qed jingħataw spjegazzjonijiet dwar x’wassal għat-tiri sparati. L-ispjegazzjonijiet li qed jagħtu n-nies, jekk huma veri, huma serji ħafna, ħafna iktar mill-isparatura.

Qed jingħad li x-xufier/pulizija u Steven Morrison Smith mhux l-ewwel darba li tkellmu u jista’ jkun li dakinnhar tal-isparatura kellhom xi argument fuq biċċa negozju.

X’kien l-argument li wassal għall-isparatura?

Jekk il-problema kienet  negozju li mar żmerċ ix-xufier kien qed jinnegozja f’ismu jew f’isem oħrajn? Dawn l-oħrajn kienu jinkludu dik il-persuna li marret fuq żewġ nisa titlobhom il-filmat li huma ħadu tal-inċident fuq il-mobile (inkluż l-isparatura)?

It-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet u iktar, meta jkunu magħrufa, jitfghu dawl fuq jekk ix-xufier “sempliċiment qabżitlu ċ-ċinga”  inkella jekk hiex xi ħaġa ferm ikbar.

Ma dan irid jingħata ukoll spjegazzjoni għaliex qiesu kien hemm attentat kkordinat biex il-provi l-importanti jisparixxu. Min ta’ l-ordni biex dan isir?  L-Aġent Kummissarju tal-Pulizija għandu ħafna x’jispjega dwar dan kollu.

Il-presenza fuq il-post fejn waqfu l-karozzi ta’ numru ta’ pulizija li ma kellhomx x’jaqsmu mal-investigazzjoni tal-każ tkompli tħawwad il-borma.

Il-każ li beda l-ġimgħa l-oħra kien dwar ix-xufier tal-Ministru tal-Pulizija Manwel Mallia. Issa kiber sew u nistgħu ngħidu li jirrigwarda l-Ministru u l-Korp tal-Pulizija li issa qegħdin taħt il-lenti. Għalhekk hu important li Joseph Muscat ifittex jiddeċiedi. Il-Korp tal-Pulizija jixraqlu aħjar minn hekk. Il-parti l-kbira minnhom huma persuni ta’ serjeta’ kbira.