Għalfejn qabżitlu ċ-ċinga lix-xufier?

filming the smashed mirror

It-Times illum irrappurtat li l-inċident tal-ġimgħa l-oħra li fih kienet involuta l-karozza uffiċjali tal-Ministru Manwel Mallia ġie reġistrat fuq video minn żewġ nisa.

Mhux biss. Ftit wara li seħħ l-inċident, tgħidilna t-Times, dawn iż-żewġ nisa ġew avviċinati minn xi ħadd (s’issa mhux magħruf) li ried jara l-filmat miġbud.

Il-Maġistrat qed tinvestiga dan l-inċident u dan minħabba li qed tissuspetta li kien hemm min ried ibgħabas mal-provi.

Dan hu żvilupp interessanti u jwassal għal numru ta’ mistoqsijiet li forsi (xi darba) jkollna tweġiba għalihom.

Min ried ibgħabas mal-provi? Għalfejn ried jagħmel dan? Lil min ried jipproteġi?

Ma nafx, imma toħduwiex bi kbira li dak li mad-daqqa t’għajn jidher li hu inċident żgħir fejn inkisret mera tal-karozza uffiċjali tal-Ministru jiżviluppa f’xi ħaġa ferm ikbar.

Il-każ kif nafu beda b’karozza misjuqa minn Skoċċiż tolqot il-mera tal-karozza li kienet qed tintuża mill-Ministru Mallia. Ix-xufier tal-Ministru jidher li wara argument qabżitlu ċ-ċinga u spara tiri lejn il-karozza tal-iSkoċċiż li ħarab minn fuq il-post. Ix-xufier li qabżitlu ċ-ċinga saq għal wara l-iSkoċċiż li waqfitlu l-karozza taħt il-mini ta’ Tal-Qroqq.

L-Iskoċċiż ġie arrestat u interrogat mill-Pulizija. Eventwalment ġie rilaxxjat. Wara gimgħa, x-xufier li qabżitlu iċ-ċinga, bejn mawra u oħra fl-isptar Mater Dei minħabba uġiegħ f’sidru, ġie akkużat b’attentat ta’ qtil tal-Iskoċċiż.

Dan kollu beda bħala inċident żgħir li seta faċilment kien riżolt f’żewġ minuti u ma kien ikun jaf bih ħadd. Minflok sploda f’inċident li ser ikollu impatti politiċi mhux żgħar.

Għaddejja inkjesta mill-Maġistrat. Bdiet ukoll inkjesta oħra permezz ta’ tlett Imħallfin irtirati. Apparti  l-inkjesta pubblika permezz tal-medja

Dettall żgħir li jista’ jkollu importanza hu x’ġara taħt il-mini fejn waqfu l-karozzi. Mhux biss li l-karozza tal-Iskoċċiż tneħħiet minn fuq il-post qabel ma waslet il-Maġistrat. Imma daqstant ieħor hu importanti li nġabru fuq il-post xi persuni. L-identita’ ta’ uħud minn dawn il-persuni ġiet identifikat fuq xi siti elettroniċi. Dawn il-persuni ma jidhirx li għandhom x’jaqsmu mal-investigazzjoni iżda max-xufier li qabżitlu ċ-ċinga.

L-affarijiet qed isiru interessanti ħafna. Ara ftit, mera mkissra kemm tista’ tkun il-kawża ta’ nkwiet.