Iċ-Ċiklun ta’ nhar il-ġimgħa, u l-Power Station ta’ Delimara

cyclone 071114

Iċ-ċiklun ta’ nhar il-ġimgħa ma kienx xi ħaġa li naraw ta’ spiss. Kienet okkazjoni oħra fejn in-natura għal darba oħra wriet il-qilla tagħha. Kaxkret dak kollu li sabet quddiema.

Rajna diversi siġar imqaċċtin. Baħar imqalleb. Ħsarat f’bosta lokalitajiet fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Xita qliel li f’xi lokalitajiet laħħqet mal-50 mm fi ftit ħin.

Fil-Port Ħieles din id-darba ma kien hemm l-ebda rapport li xi vapur inqala’ minn mal-moll. Min- naħa l-oħra taħt l-effett tar-rih numru ta’ containers waqgħu minn posthom.

Wara l-maltempata tal-Ħadd 5 t’Ottubru 2014 din kienet it-tieni maltempata qalila fi kważi xahar. Donnu li anke f’Malta dak li għat-temp kien xi ħaġa rari, issa ser isir komuni. Il-maltemp, x-xita intensiva, u r-riħ qawwi, flimkien ħolqu problemi kbar. Jekk ma nieħdux ħsieb jistgħu joħolqu problemi ikbar.

Din iż-żieda fil-frekwenza tal-maltemp ser jibqa’ magħna u dan bħala konsegwenza tal-bdil fil-klima li qed taċċellera ruħha. Dan jitfa iktar dawl dwar kemm l-istudju biex ikejjel ir-riskju marittmu fil-Bajja ta’ Marsaxlokk fuq l-elementi diversi tal-Power Station tal-gass proġettata f’Delimara hu meħtieġ. Mhux biss. Huwa importanti ukoll li meta jsir nagħtu kasu.