Il-mera mkissra u l-fiduċja fil-Korp tal-Pulizija

Malta Police emblem

 

Diġa kelli l-opportunita’ f’din il-blog biex niddubita kemm l-istorja tal-mera mkissra hi minnha.

Mhux waħdi li qed naħseb hekk. Kitbu u tkellmu diversi oħrajn dwar x’jista’ jkun dak li ġara. Uħud mill-affarijiet li qed jingħadu huma tat-biża’.

Issa qed jingħad ukoll li ir-rapport elettroniku tal-Pulizija dwar l-arrest u l-investigazzjoni tal-Iskoċċiż li fuqu spara x-xufier ta’ Manwel Mallia ġie mbagħbas ukoll.

X’inhu jiġri eżattament? Forsi xi ħadd issa jibda jifhem għaliex qed tintilef b’rata mgħaġġla l-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Fuq quddiem nett il-fiduċja fil-Korp tal-Pulizija.

 

Għalfejn qabżitlu ċ-ċinga lix-xufier?

filming the smashed mirror

It-Times illum irrappurtat li l-inċident tal-ġimgħa l-oħra li fih kienet involuta l-karozza uffiċjali tal-Ministru Manwel Mallia ġie reġistrat fuq video minn żewġ nisa.

Mhux biss. Ftit wara li seħħ l-inċident, tgħidilna t-Times, dawn iż-żewġ nisa ġew avviċinati minn xi ħadd (s’issa mhux magħruf) li ried jara l-filmat miġbud.

Il-Maġistrat qed tinvestiga dan l-inċident u dan minħabba li qed tissuspetta li kien hemm min ried ibgħabas mal-provi.

Dan hu żvilupp interessanti u jwassal għal numru ta’ mistoqsijiet li forsi (xi darba) jkollna tweġiba għalihom.

Min ried ibgħabas mal-provi? Għalfejn ried jagħmel dan? Lil min ried jipproteġi?

Ma nafx, imma toħduwiex bi kbira li dak li mad-daqqa t’għajn jidher li hu inċident żgħir fejn inkisret mera tal-karozza uffiċjali tal-Ministru jiżviluppa f’xi ħaġa ferm ikbar.

Il-każ kif nafu beda b’karozza misjuqa minn Skoċċiż tolqot il-mera tal-karozza li kienet qed tintuża mill-Ministru Mallia. Ix-xufier tal-Ministru jidher li wara argument qabżitlu ċ-ċinga u spara tiri lejn il-karozza tal-iSkoċċiż li ħarab minn fuq il-post. Ix-xufier li qabżitlu ċ-ċinga saq għal wara l-iSkoċċiż li waqfitlu l-karozza taħt il-mini ta’ Tal-Qroqq.

L-Iskoċċiż ġie arrestat u interrogat mill-Pulizija. Eventwalment ġie rilaxxjat. Wara gimgħa, x-xufier li qabżitlu iċ-ċinga, bejn mawra u oħra fl-isptar Mater Dei minħabba uġiegħ f’sidru, ġie akkużat b’attentat ta’ qtil tal-Iskoċċiż.

Dan kollu beda bħala inċident żgħir li seta faċilment kien riżolt f’żewġ minuti u ma kien ikun jaf bih ħadd. Minflok sploda f’inċident li ser ikollu impatti politiċi mhux żgħar.

Għaddejja inkjesta mill-Maġistrat. Bdiet ukoll inkjesta oħra permezz ta’ tlett Imħallfin irtirati. Apparti  l-inkjesta pubblika permezz tal-medja

Dettall żgħir li jista’ jkollu importanza hu x’ġara taħt il-mini fejn waqfu l-karozzi. Mhux biss li l-karozza tal-Iskoċċiż tneħħiet minn fuq il-post qabel ma waslet il-Maġistrat. Imma daqstant ieħor hu importanti li nġabru fuq il-post xi persuni. L-identita’ ta’ uħud minn dawn il-persuni ġiet identifikat fuq xi siti elettroniċi. Dawn il-persuni ma jidhirx li għandhom x’jaqsmu mal-investigazzjoni iżda max-xufier li qabżitlu ċ-ċinga.

L-affarijiet qed isiru interessanti ħafna. Ara ftit, mera mkissra kemm tista’ tkun il-kawża ta’ nkwiet.

 

L-istil ġdid ta’ Simon

simon11

 

Id-diskors ta’ Simon Busuttil il-bieraħ inissel reazzjonijiet differenti. Jingħoġob minn uħud u dejjaq lil oħrajn. Joseph Muscat jgħid li kien diskors negattiv. L-Illum online tgħid li dan l-istil użat minn Simon Busuttil hu wieħed ċiniku, jiġifieri li ma jara xejn tajjeb imkien.  Ma naħsibx li hu korrett li jingħad la li kien diskors negattiv u l-anqas li kien wieħed ċiniku

Hu ċar li l-istil li uża l-bieraħ Simon Busuttil mhux l-istil normali tiegħu. Probabbilment hu dak li qed jirriżulta mit-taħriġ li qed jingħata dwar kif għandu jwassal il-messaġġ tiegħu għand dawk li qed jistennewh.

L-istil ta’ konfront li l-Kap tal-Opposizzjoni għażel il-bieraħ  hu it-trademark inevitabbli tal-politika ta’ żewġ partiti. L-istil ta’ “aħna” u “huma”.  L-istil ta’ żewġ tribu li jipprietkaw lil xulxin x’għandu jsir imma qatt ma jgħidu li meta kellhom l-opportunita, dak li jipprietkaw mhux dejjem ipprattikawh.

Dan huwa stil li bih il-kritika għall-ħidma tal-Gvern issir bl-użu ta’ aġġettivi kultant iebsa ħafna. Ovvjament qed iwieġeb b’lingwaġġ kważi identiku għal dak li juża Joseph Muscat f’okkazjonijiet oħra.

Dan il-linġwaġġ fil-fehma tiegħi l-anqas għall-każini politiċi m’hu addattat, imma sfortunatmaent huwa l-uniku linġwaġġ li jinftiehem mill-parti l-kbira tal-partitarji tal-PN u l-PL. Għax hekk draw.

Il-pont taċ-Ċiniżi bejn Malta u Għawdex

Chinese bridge

 

It-Times u l-Independent irrappurtaw li ġie konkluż l-istudju taċ-Ċiniżi dwar il-pont bejn Malta u Għawdex.  Hu stmat li biex dan jinbena jiġi jiswa’ biljun euro bħala spiża kapitali kif ukoll spiża addiżżjonali ta’ madwar €4 miljuni fis-sena għaż-żamma tiegħu.

L-ispiża finanzjarja hi kbira, pero din mhux l-unika spiża għax magħha trid tiżdied ukoll l-ispiża ambjentali u l-ispiża soċjali.

Qabel l-elezzjoni kellna fil-media l-proposta l-oħra ta’ mina taħt il-baħar liema proposta diġa ktibt dwarha diversi drabi. Meta qiest xogħol simili li kien ser isir fid-Danimarka jiena kont ikkalkulajt li mina bħal din kellha tiġi tiswa’ bejn €1 biljun u €1.5 biljun, bejn sitta u għaxar darbiet l-istima ta’ kelliema tal-Gvern immexxi mill-PN. Din il-mina trid tiffaċċa ukoll problemi ġeoloġiċi u area taflija kbira fil-Fliegu. Dan apparti bejn miljun u nofs u żewġ miljuni kubi ta’ blat li jkun jeħtieġ li jitqatta’.

Hemm il-possibilita teknika ta’ diversi proposti oħra.

Il-qagħda attwali, jiġifieri li Għawdex hu maqtugħ għalih bħala gżira hemm bosta li jikkonsidrawh bħala ta’ benefiċċju (asset) filwaqt li oħrajn iqiesu dan il-fatt bħala problema (liability).

Għawdex bħala gżira għandha diversi karatteristiċi li jagħmluha unika bħala destinazzjoni. Għawdex b’kuntatt dirett u permanenti bħall-bridge jew mina ma jkun xejn differenti għat-turist minn kwalunkwe raħal f’Malta.  Dan jista’ jeffettwa sostanzjalment l-industrija tat-turiżmu b’mod partikolari l-lukandi f’Għawdex.

Diversi li ġejjin u sejrin bejn Malta u Għawdex iħarsu b’mod differenti lejn in-nuqqas ta’ aċċess faċli bejn il-gżejjer. Għalihom is-serviżż tal-vapuri eżistenti mhux aċċettabbli, u għandhom raġun.

Is-soluzzjoni għal dan kollu mhux li noqgħodu nfajjru l-proposti fl-ajru. Is-soluzzjoni tinstab f’analiżi tal-alternattivi kollha. Analiżi li trid tindirizza l-impatti kollha biex id-diskussjoni pubblika tkun waħda infurmata. L-impatti li jridu jkunu indirizzati huma dawk ekonomiċi, ambjentali u soċjali. Jinkludu mhux biss l-ispiża meħtieġa imma ukoll l-impatt fuq l-ekonomija Għawdxija, kif ukoll l-impatti ambjentali fuq l-art u l-baħar, ewlenin fosthom dawk viżivi kif ukoll dawk ekoloġiċi. L-impatti soċjali fuq Għawdex tal-proposti differenti jeħtieġ li jkunu indirizzati b’mod metikoluż.

Għandna bżonn soluzzjoni li tkun waħda sostenibbli. Biex dan isir irridu nagħżlu dik il-proposta li ssaħħaħ l-ekonomija Għawdxija filwaqt li ftit li xejn tagħmel ħsara ambjentali u soċjali.

Nistennew l-informazzjoni kollha li tkun pubblika. Anke ir-rapport tal-pont Ċiniż għandu jkun wieħed pubbliku. S’issa għadu m’huwiex pubbliku għax huma l-gazzetti biss li rawh.

Meta naraw dan kollu imbagħad tkun tista’ issir diskussjoni serja.

 

Ara ukoll fuq dan il-blog:

The right link that remains missing. 12 ta’ Frar 2012

Għawdex Tagħna lkoll. 16 ta’ Ġunju 2013.

 

Fuq il-passi ta’ Anġlu Farrugia

anglu-farrugia2

 

Meta Anġlu Farrugia lejlet l-Elezzjoni Ġenerali qabeż il-linja u ikkritika b’mod mhux aċċettabbli lil waħda mill-Maġistrati, Joseph Muscat ġiegħlu jwarrab minn Deputat Mexxej tal-Partit. Kien hemm ħafna kummenti dwar dan. Joseph, dakinnhar xejn ma skrupla jakkuża, u jiddeċiedi. Insista li Anġlu kellu jerfa’ r-responsabbilta’ politika u jwarrab. U baqa’ sakemm warrab.

Il-każ ta’ Manwel Mallia mhux identiku bħal dak ta’ Anġlu imma huwa ukoll każ fejn hemm ħtieġa li tintrefa ir-responsabbilta politika għal dak li ġara bil-karozza uffiċjali tal-Ministru.  Min-naħa l-waħda qed ikun dejjem iktar ċar x’ġara u min-naħa l-oħra qed ikun iktar ċar x’intqal. Illum, per eżempju nafu aħjar kif kien hemm min ipprova jisgwida lill-gazzetti billi għaddilhom informazzjoni mhux korretta dwar kif u għaliex seħħet l-isparatura. Imma l-giddieb għomru qasir għax malajr bdew jindunaw x’ġara tassew.

Ir-responabbilta’ politika trid tintrefa anke minn Manwel Mallia. L-impatti politiċi fuq min ikun ġenwin u jerfa’ ir-responsabbilta’ tiegħu mill-ewwel, fit-tul ikunu pożittivi. Min-naħa l-oħra min jirreżisti li jagħmel dmiru u  ma jkunx irid jerfa’ r-responabbiltajiet tiegħu ibati biex jirkupra. L-effetti politiċi fuqu jkunu ikbar. Dejjem hekk ġara. Għax raġel veru hu raġel dejjem.

The politics of e-waste

WEEE Electrical and Electronic Waste

 

Last Monday’s budget has placed waste on the national agenda once more.  This time the focus is on waste generated by electric and electronic equipment. Put simply the issue is that there exists conflicting legislation on the Maltese statute book. On the one hand it is the applicability of the Eco-Contribution Act. On the other hand its the WEEE Directive of the EU which has been transposed into Maltese legislation as of 2007 (Legal Notice 63 of 2007 since replaced by Legal Notice 204 of 2014). WEEE meaning Waste from Electric and Electronic Equipment.

The Eco-Contribution Act of 2004 established the quantum of an eco-contribution to be paid on electric and electronic equipment. This eco-tax was added on to the price of the various electric and electronic equipment sold in local shops: fridges, ovens, telephones, computers, electronic games, calculators, vending machines ………………….  The  amount of tax payable ranging from 25 euro cents to €69.88.

Eco-contribution collected peaked in 2008 at slightly over €15.6 million. It is estimated that around €7.8 million will be collected in 2014 and another €6 million in 2015.

As of 2007 producers (and their representatives), in addition to being responsible for the payment of the eco-contribution, have also been responsible for implementing the WEEE Directive in Malta. This Directive forms part of a number of a set of EU Directives which address different waste streams with the objective of ensuring that waste is considered as a precious resource. Hence the need to recover this resource in order to reintegrate it into the economy.  This means the transformation of all waste into useable resources.

The Directive applied the principle of extended producer responsibility throughout the life of the equipment.  This signifies that producers of electric and electronic equipment, directly as well as through their representatives (the importers) and those dealing with such equipment at points of sale retain responsibility throughout the life cycle of the products. This life cycle thinking has its first impact on the drawing board as producers seek to minimise the use of resources not only cost-wise but also due to the fact that if they do so they will have less to recover. This encourages eco-design. Thereby designing and subsequently producing products whilst keeping in mind their impact throughout their life. It is much more that a cradle to grave view. In fact it is considered as a cradle to cradle approach as at the end of its useful life a product will through recovery of the materials of which it is made up give rise to new products.

What does it signify for us?

Producers and their representatives have the direct responsibility of recovering  electric and electronic waste. In terms of the Directive they will either recondition the equipment or else strip it into its component parts and recycle the resulting materials. This will be done at a cost.  Depending on the efficiency of the process the producers and their representatives will recover a proportion of their costs when they sell the recovered resources.  The unrecovered costs may, in terms of the Directive, be added on to the price of the products. Producers’ representatives in Malta maintain that it is possible for the quantum of the unrecovered costs to be much lower than  what is currently being paid as an eco-contribution. Hence the net impact could be not only environmentally beneficial but also of direct benefit to the consumer.

The budget has announced a transition period lasting up to the end of August 2015 when it is planned that the eco-contribution on electric and electronic equipment is removed and producers (through their local representatives) assume their full extended responsibilities.

Electric and Electronic waste is currently collected by local councils through their bulky refuse service. It is also collected at bring-in sites operated by Wasteserve.  Producers will seek to coordinate these existing collection services with their already operational recovery schemes.

Alternattiva Demokratika-The Green Party as well as GRTU and other producers representatives have been insisting for ages that this is the way forward. In order to achieve results everyone must however play his part.

The net result will be beneficial for both the environment as well as the economy.

 

published in The Independent on Sunday – 23 November 2014

Manwel Mallia u s-saba’ fuq il-grillu

finger on the trigger

 

Hemm mument fil-politika meta l-politku jkollu jerfa’ r-responsabbilta politika għal dak li għamel ħaddieħor.  Wieħed minn dawn il-mumenti ċari, għalija, huwa meta jiżbaljaw dawk il-persuni ta’ fiduċja li l-politiku jaħtar madwaru.

Huwa mument diffiċli ħafna fejn il-kuxjenza tal-politiku responsabbli tiddettalu dak li għandu jagħmel.  Il-kuxjenza tal-politiku f’ċirkustanzi bħal dawn jew taġixxi waħedha inkella tqum mir-raqda, jekk tkun xprunata mill-opinjoni pubblika.

Din hi is-sitwazzjoni li qiegħed fiha Manwel Mallia.

Fl-opinjoni tiegħi hu meħtieġ li jifhem illi anke jekk ma kienx is-saba’ tiegħu fuq il-grillu tal-arma tax-xufier-pulizija tiegħu xorta għandu responsabbilta’ politika għal dak li ġara. Għax ix-xufier-pulizija hu persuna tal-fiduċja tiegħu.

L-inkjesti u l-logħob bil-kliem f’dan l-istadju m’huma ser isolvu xejn. Jekk irridu infittxu insibu bosta eżempji ta’ politiċi li mxew sewwa għax irreżenjaw u ta’ oħrajn li mxew ħażin għax ma warrbux. Eżempji li insibuhom kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta.

Manwel Mallia jifforma parti minn Gvern li ddikjara bla tlaqliq li jrid imexxi l-quddiem politika differenti. Politka responsabbli.

Jekk irid ikun onest mal-kuxjenza tiegħu Manwel Mallia m’għandux wisq ta’ għażla x’jagħmel. Triq waħda hemm, li jirreżenja.

Manwel Mallia mhux baħnan

Manwel Mallia 11

Dal-għodu, x’ħin sebaħ Manwel Mallia messu kien Kastilja jistenna lil Joseph biex jaghtiħ l-ittra tar-riżenja.

Mhux hekk tgħid!

Wara li x-xufier ta’ Manwel Mallia ħareg ir-revolver u spara fl-ajru u ntlaqtgħet karozza (li probabbilment kienet qed ittir), Manwel Mallia mhux ser jitlaq. L-anqas m’hu ser itellqu Joseph. Għax jekk xejn, Manwel ma  għamel xejn.

B’liema dritt nippretendu li x-xufier ta’ Manwel ma jiddefendix ruħu? Bħala security driver bid-dritt li jgorr l-arma x-xufier ta’ Mallia kellu kull dritt jispara u dak l-iSkoċċiż kellu joqgħod attent  u ma jolqotx il-karozza tal-Ministru. L-Iskoċċiż kellu jneħħi l-birra minn idu huwa u jsuq.

Responsabbilta’ politika? Din xi tkun?  Ma tarax li Manwel Mallia mhux ser jerfa’ responsabbilta’ għal dak li jagħmlu ta’ taħtu!

Baħnan wieħed kien hawn li rreżenja minn Ministru. Dan kien Charles Mangion, li kien irreżenja fis-snin disgħin wara li mexa fuq parir ħażin li kienu tawħ il-Pulizija.

Manwel Mallia mhux baħnan bħal Charles Mangion.

Joseph iħobb jiċċajta ………… ħafna

Joseph Muscat ihobb jiccajta

Iktar milli jiċċajta, forsi nkun iktar korrett jekk ngħid li jħobb jipprova jgħaddi n-nies biż-żmien.

F’waħda mill-okkazjonijiet li fihom indirizza lill-istampa riċentement qal li l-budget għall-2015 hu wieħed li jħares l-ambjent!

Ħadd ma jistax jiċħad li l-budget fih numru ta’ miżuri ambjentali. Imma b’daqshekk ma jfissirx li dan hu budget ambjentali. Kulma jagħmel il-budget hu li jiġbor flimkien id-diversi miżuri li qed jippjana li  jieħu l-Gvern matul is-sena 2015. Jonqsu viżjoni koerenti ambjentali li la għandu u l-anqas jidher li jista’ jkollu fil-futur immedjat.

Il-ħarsien tal-ambjent m’huwiex biss dwar il-kostruzzjoni, imma ukoll dwar il-bijodiversita, is-sostenibilita’, l-kwalita tal-arja, il-politika dwar ir-riżorsi, il-viżjoni marittima, l-ilma, il-politika dwar il-klima, l-enerġija alternattiva, t-trasport, l-ekonomija l-ħadra, l-ekonomija l-blu, l-ekonomija ċirkulari, it-tassazzjoni ambjentali u tant affarijiet oħra.

Diskors tal-budget li ħa kważi 4 siegħat biex inqara ma sabx imqar ftit sekondi biex jispjegalna kif il-Gvern ta’ Joseph Muscat ser jimplimenta politika ta’ żvilupp sostenibbli. Mhux biss. Imma fl-estimi għall-Ministeru bl-isem twil u bombastiku okkupat minn Leo Brincat (Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima) kullma hemm ivvutat għall-politika tal-iżvilupp sostenibbli hu għaxart elef ewro. Dikjarazzjoni onesta li tfisser biss li matul l-2015 il-Gvern ta’ Joseph Muscat m’għandu l-ħsieb li jagħmel xejn f’dan il-qasam. It-terminu Żvilupp Sostenibbli fid-diskors tal-budget jissemma darbtejn. Jissemma biss fiż-żewġ tabelli fejn hemm imniżżel l-isem tal-Ministeru ta’ Leo Brincat.

Il-politika tal-Gvern ta’ Joseph Muscat dwar l-Iżvilupp sostenibbli (jekk  teżisti) tqieset mill-Ministru Edward Scicluna bħala li m’għandiex relevanza għall-budget tal-2015

Il-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli tinseġ flimkien il-politika ambjentali, dik ekonomika u soċjali. Meta tkun żviluppata kif imiss, il-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli tassigura l-interessi tal-ġenerazzjonijiet futuri billi tmexxi l-quddiem l-ekonomija b’rispett sħiħ lejn l-ambjent u lejn il-bniedem. Għalhekk ngħidu li l-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli hi mibnija fuq erba’ pilastri: l-iżvilupp ekonomiku, l-ħarsien tal-ambjent, il-ħarsien soċjali u l-politika kulturali.

Fil-ġranet li ġejjin ikolli l-opportunita’ nispjega iżjed fid-dettall kemm il-budget ippreżentat għall-2015 bl-ebda mod ma jista’ jitqies budget li jħares l-ambjent.  Minkejja li hemm miżuri individwali li huma pożittivi ma teżistix viżjoni ambjentali ċara u koerenti.

Għalhekk Joseph qed jiċċajta meta jgħid li dan hu budget ambjentali.

sd strategy budget 2015

Kontra l-abbuż mill-benefiċċji soċjali

benefit fraud 1

 

Mhux l-ewwel darba li l-Gvern  iddikjara gwerra kontra l-abbuż ta’ benefiċċji soċjali. Niftakar li meta Lawrence Gonzi nħatar Ministru għall-ewwel darba f’ Settembru 1998, responsabbli għall-politika soċjali, kien emfasizza dan ukoll. Kienet twaqqfet unit dwar il-frodi tal-benefiċċji soċjali fil-Ministeru u nqabdu numru ta’ każi tul is-snin. Imma qatt m’hu biżżejjed.

Imma billi mhux soltu li nassoċjaw lill-Partit Laburista ma din il-posizzjoni dan il-messaġġ tal-budget fil-fehma tiegħi ħareġ ħafna iktar ċar.  Għandu wkoll il-potenzjal li jkun ħafna iktar effettiv.

Kull abbuż mis-serviżżi soċjali, barra milli huwa serq, huwa ukoll ta’ ħsara għal min verament għandu ħtieġa tal-għajnuna. Għax meta l-għajnuna soċjali jeħodha min mhux intitolat għaliha jfisser li jkun hemm inqas għajnuna li tista’ tintuża biex tgħin lil min hu verament dgħajjef. B’inqas abbużi huwa anke possibli li s-servizzi soċjali jkunu aħjar.

Huwa tajjeb li dan il-messaġġ tal-budget ikollu l-appoġġ ta’ kulħadd.

Iktar minn hekk huwa importanti li dawk kollha li jaħdmu f’dan il-qasam jifhmu li issa iktar minn qatt qabel għandhom l-appoġġ uffiċjali biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom aħjar. Qed ngħid dan għax ġieli smajt b’xi każi fil-passat fejn uffiċjali pubbliċi li għamlu xogħolhom u żammew milli japplika għal għajnuna soċjali lil min ma kien intitolat għaliha ġew mgħotija l-ġemb għax tqiesu li qed ifixklu!

Dan hu pass il-quddiem li għandu jwassal biex ikun hemm iktar riżorsi għal min hu dgħajjef verament.  B’hekk il-ġustizzja soċjali f’dan il-pajjiż tkun iktar effettiva.