Konrad fuq l-Orient Express : bejn Shanghai u Delimara

Murder on the Orient Express

Id-dibattitu fil-Parlament dwar il-power station tal-gass f’Delimara hu eżerċizzju ta’ logħob bil-kliem.

Qal li ser jirreżenja jew ma qalx?

Skond Simon hi ċarissima. Skond Joseph qalha f’kuntest differenti.

Ir-realta’ iżda hi waħda differenti. Missitha ftit Marlene Farrugia fid-diskors tagħha fil-Parlament.

Il-Partit Laburista fl-Opposizzjoni għamel wegħda. Anzi għamel sett ta’ wegħdiet.

L-ewwel qal li l-Enemalta mhux ser tkun privatizzata. Wegħda li ma nżammitx kemm bil-ftehim li qed ikun negozjat maċ-Ċiniżi kif ukoll bil-ftehim li hu konkluż imma għadu mhux iffirmat mal-Electrogas. Għax il-produzzjoni tal-enerġija mhux ser tkun f’idejn il-Korporazzjoni Enemalta.  Il-produzzjoni tal-enerġija ser tkun ipprivatizzata bl-agħar mod possibli. Ser insiru kolonja f’dak li għandu x’jaqsam l-enerġija.

It-tieni l-impjant li jiġġenera l-elettriku mill-gass kellu jkun lest sa Marzu li ġej iżda f’dawn l-aħħar ġranet kellna l-konferma li din il-wegħda ukoll mhux ser tinżamm. S’issa ħadd għadu ma spjega l-għaliex.

L-ispekulazzjoni fil-gazzetti u l-argumenti tal-Kap tal-Opposizzjoni qed jippuntaw f’direzzjoni ta’ kunflitt bejn it-tripied Enemalta-Ċiniżi-Electrogas. Jidher li hemm kunflitt qawwi bejn l-obbligazzjonijiet differenti li daħal għalihom il-Gvern.

Għalhekk Konrad qiegħed imekkek bejn Malta u ċ-Ċina: Shanghai u/jew Beijing. Huwa dwar dawn l-affarijiet li hemm bżonn spjegazzjonijiet. Spjegazzjonijiet li għadhom ma waslux. Sadanittant il-kobba tkompli titħabbel.

Issa li l-Arċisqof irriżenja ……………..

Scicluna.Cremona.Grech

 

L-Independent tal-lum qed jgħidulna li l-Papa taptap fuq spallejn l-Isqof t’Għawdex Mario Grech wara d-diskors li dan ta’ l-aħħar għamel waqt is-sinodu tal-isqfijiet f’Ruma.

L-Isqof Grech kien rappurtat li għamel diskors li fih saħaq fuq il-ħtieġa ta’ kemm il-Knisja trid toqgħod attenta dwar x’lingwaġġ tuża’. Meta tqis li waqt il-kampanja dwar id-divorzju l-Eċċellenza Tiegħu uża kliem iebes ħafna fil-konfront tal-kampanja favur l-introduzzjoni tad-divorzju, jidher li dan hu progress kbir.

L-anqas ma jista’ wieħed jinsa li l-ET l-Isqof t’Għawdex f’pontifikal fil-parroċċa tal-Munxar ftit wara r-referendum tad-divorzju kien rappurtat li ma kellu l-ebda dispjaċir minn dak li qal u li jekk meħtieġ kien lest li jirrepetieh.

 

Kunsilli Lokali u Referendum : jirbaħ is-sens komun

Local Councils Malta

F’Alternattiva Demokratika ilna mill-2009 li ipproponejna li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jsiru kull 5 snin flimkien ma dawk tal-Parlament Ewropew. Il-Gvern immexxi mill-PN ma kienx qabel u kien iddeċieda li dawn isiru kull 4 snin. Issa l-Gvern immexxi mill-PL qed jaqbel.

Sa hawn tajjeb.

Li għamel ħażin kien il-ħafna tejatrin li rriduċa dak li seta kien djalogu politiku serju f’eżerċiżżju partiġjan. Il-Gvern fil-pubbliku seta mexxa id-diskussjoni aħjar. Fil-privat min-naħa l-oħra nista’ ngħid li jiena u Arnold iltqajna ma delegazzjoni tal-Gvern immexxija minn Owen Bonnici Ministru, flimkien ma Stefan Buontempo Segretarju Parlamentari u Michael Cohen konsulent. Id-delegazzjoni tal-Gvern fid-diskussjonijiet li kellna imxew ħafna aħjar.

Il-posizzjoni tagħna l-AD fissirniha bil-kalma u anke dakinnhar il-Ministru Owen Bonnici kien diġa wera li l-proposta ta’ AD kienet raġjonevoli ħafna.

Issa nista’ ngħid li l-proposta ta’ AD hi riflessa kompletament fid-deċiżjoni li ħabbar il-Gvern. Jiġifieri AD ipproponiet li l-elezzjonijiet tal-2015 isiru fi żmienhom u li dawk tal-2017 ikun posposti sal-2019 flimkien mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, meta jsiru l-elezzjonijiet kollha.

Id-diskussjoni bil-kalma dejjem twassal għal soluzzjoni li anke’ jekk mhux kulħadd jaqbel magħha, tal-inqas tkun raġjonevoli u ġusta.

Kien floku ukoll li smajna lill-Ministru Owen Bonnici jiddikjara li jekk il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi favur li r-referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa jsir, dan isir mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali skedati għal Marzu 2015.

Xejn speċjali.  Imma rebaħ is-sens komun.

Huwa ta’ pjaċir għalina f’Alternattiva Demokratika li tajna kontribut biex wasalna għal din id-deċiżjoni.

L-għaġġla ta’ Joseph spiċċat ?

gas at Marsaxlokk

Il-Prim Ministru qal li m’hemmx ħtieġa li l-power station ta’ Delimara tkun bdiet topera bil-gass għax il-Gvern xorta ser ikompli jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. F’Marzu li ġej , qalilna, jikkonferma li ser jorħsu l-kontijiet għan-negozji.  Tajjeb.

Ħarsu sewwa lejn l-artiklu li kitbet iktar kmieni illum Marlene Farrugia Membru Parlamentari Laburista. Il-mistoqsija li qed tagħmel Marlene jagħmilha kulħadd. Mela it-tanker fil-port m’hemmx bżonnu?

Jiena mmur pass ieħor.

Għaddew iktar minn sena u nofs u x-xogħol fuq l-impjant tal-gass għadu ma bediex. Meta wara l-elezzjoni tal-2013 kien għaddej id-dibattitu pubbliku l-Gvern ta’ Joseph Muscat kien insista li ma setax jistenna l-pipeline tal-gass għax dak idum u ried soluzzjoni ta’ malajr li seta jasal għaliha biss bit-tanker.

Iż-żmien igerbeb u t-tanker tal-gass għadu ma ġiex.

L-għaġġla donnha li issa spiċċat. Jiġifieri kien possibli li nippjanaw għal pipeline tal-gass.

Joseph Muscat jikkonferma dak li ilna nafu

Joseph Muscat - imhasseb

 

Joseph Muscat iktar kmieni illum ikkonferma li l-Power Station tal-gass f’Delimara mhux ser tibda topera sa Marzu 2015.

Ma qalilna xejn ġdid. Ilna nafu.

Qabel l-elezzjoni tal-2013 Alternattiva Demokratika spjegat diversi drabi kif il-proposta ta’ power station bil-gass ma setgħetx titwettaq f’sentejn. Konna għidna li kien jeħtieġ bejn tlett snin u ħames snin, dejjem jekk isiru l-istudji kollha li huma neċessarji.

L-istudji kollha kif tafu ma sarux, minkejja li l-kelliema diversi tal-Partit Laburista qalulna diversi drabi qabel l-elezzjoni ġenerali li diġa kienu studjaw fid-dettall u bir-reqqa l-proposta. Kienu ġiebulna ukoll kumpanija barranija li ċċertikifkat li kollox sar sewwa.

L-ikbar ċertifikat iżda, tah iż-żmien. Mhux biss għax qegħdin 18-il xahar lura. Imma ukoll għax issa anke’ in-natura qed twissihom.

Il-maltempata ta’ nhar il-Ħadd 5 t’Ottubru hi waħda mis-sinjali l-iktar ċari li l-proċess kollu konness mal-power station tal-gass kien wieħed tad-dilettanti. L-istudju prinċipali nieqes hu dak marittimu (maritime risk assessment). Li kieku sar dan l-istudju kienu jkunu f’posizzjoni li jifhmu dak li hu ovvju: li l-qilla tal-baħar m’hu ser iżommha ħadd b’mod faċli.

Hemm bżonn li jittieħdu diversi miżuri u anke’ dwar dawn qegħdin tard ħafna. Xi darba forsi jirrealizzaw.

L-irħula madwar l-ajruport ta’ Malta

ipp

Il-Malta Today illum irrappurtat dwar l-iżvilupp propost fl-Airport Internazzjonali ta’ Malta.

Hemm applikazzjoni pendenti għal Masterplan li tinkludi diversi binjiet.

L-impatti ikkawżati minn dan l-iżvilupp ser ikun sostanzjali fuq il-komunitajiet madwar l-Airport u ċjoe fuq l-irħula ta’ Ħal-Luqa, l-Gudja, Ħal Kirkop u Ħal-Safi.

L-iżvilupp propost ser jiġġenera ħafna iktar traffiku fid-direzzjoni tal-ajruport u per konsegwenza iktar tniġġiż tal-arja.

L-airport ta’ Malta hu airport ta’ pajjiż żgħir, daqs wieħed reġjonali fil-kontinent Ewropew,  u ma jagħmilx sens li jkun fih facilitajiet bħall-ajruporti l-kbar tad-dinja. Il-facilitajiet provduti għandhom ikunu kompatibbli mad-daqs żgħir tal-pajjiż. Għandhom ukoll jieħdu in konsiderazzjoni li tefa ta’ ġebla l-bogħod hemm erbat irħula li fihom hemm diversi negożji żgħar. Kif ser jiġu effettwati dawn in-negozji żgħar? Din mhix biss materja ta’ kompetittivita’, imma fuq kollox hi materja ta’ infrastruttura ekonomika u soċjali fl-irħula tagħna li bi proġetti bħal dawn ser titmermer b’rata aċċellerata.

Fil-ġranet li ġejjin jagħlaq iż-żmien ta’ konsultazzjoni pubblika dwar ir-rapport li jikkonsidra l-impatt ambjentali. Imbagħad ikollna ċans li niddiskutu dan il-proġett f’iktar dettall.

L-ibliet u l-irħula tagħna għandhom bżonn inkoraġġiment biex isaħħu l-infrastruttura ekonomika u soċjali. L-iżvilupp veru ma jkissirhomx iżda jagħihom is-saħħa.

 

M’hemmx babaw fil-Port Ħieles

MXlokk Bay facilities

 

Uħud jidhrilhom illi meta tkun qed issemmilhom il-potenzjal tal-periklu li hemm fil-Port ta’ Marsaxlokk tkun qed tipprova tbeżżagħhom bil-babaw, jiġifieri b’xi ħaġa immaġinarja. Xi ħaġa li ma teżistix.

L-inċident li seħħ fil-Port Ħieles kmieni nhar il-Ħadd 5 t’Ottubru 2014 wara nofsinnhar huwa prova li fil-Port Ħieles m’hemmx il-babaw iżda li l-potenzjal li hemm ta’ periklu hu veru u reali. It-tromba li għaddiet minn fuq Birżebbuġa, wara, baqgħet għaddejja lejn Sqallija fejn ħalliet ħafna ħsarat warajha fl-inħawi ta’ Ragusa, Modica, Scili u Pozzallo.

Apparti li containers waqgħu qieshom kaxxi tas-sulfarini, taħt l-effett tat-tromba, ċ-ċimi fuq in-naħa tal-poppa tal-vapur inqatgħu u għal xi ħin il-vapur kien miżmum kemm kemm viċin il-moll bl-irbit min-naħa tal-pruwa. Fortunatament laħqu malajr fuq il-post il-laneċ tal-irmonk li irrimedjaw is-sitwazzjoni u b’hekk ġie evitat inċident iktar gravi.

Fi snin oħra kien hemm inċidenti simili. Taħt l-effett ta’ riħ qawwi (forza 8 u forza 9) u baħar imqalleb sewwa, iċ-ċimi ta’ vapuri fil-Port Ħieles mhux l-ewwel darba li ġibdu l-bollards minn ġol-moll. Dan mhux inċident ta’ darba kull tant.  Meta jseħħu dawn l-inċidenti jokkupaw numru ta’ laneċ tal-irmiġġ sakemm il-vapur jerġa’ jkun sigur billi jintrabat mal-moll. Jekk il-laneċ tal-irmonk ikunu okkupati fuq xogħol ieħor il-konsegwenzi ta’ inċident fejn vapur jinqala’ minn mal-moll jistgħu jkunu iktar gravi: dan għax eventwalment jinqata’ l-irbit kollu u l-vapur jitħalla fil-baħar għal riħu, fejn laqat laqat.

Meta jkun hemm it-tanker tal-gass (floating gas storage facility) permanentement fil-Port ta’ Marsaxlokk dan ikun madwar 700 metru biss il-bogħod minn vapur li jinqata’ minn mal-moll. Meta tqis li li l-parti l-kbira tal-vapuri fil-Port Ħieles għandhom tul ta’ madwar 400 metru hu ċar li mhux impossibli li jkollna inċident ta’ gravita kbira.

Għalhekk kien meħtieġ studju marittimu qabel ma tittieħed deċiżjoni li l-Power Station taqleb għal gass. Studju bħal dan mhux biss jidentifika l-problemi, jidentifika ukoll is-soluzzjonijiet. Biex studju bħal dan isir jieħu l-ħin u spejjes mhux żgħar. Dan apparti ż-żmien u l-ispejjes neċessarji biex ikunu attwati s-soluzzjonijiet.

Dan mhux babaw li jbeżża’ imma serjeta’ li kienet nieqsa fl-ippjanar tal-introduzzjoni tal-gass fil-Power Station ta’ Delimara.

Is-serjeta’ ma tbeżżax. Tmexxina l-quddiem. Hi l-injoranza biss li tinqeda bil-babaw.

Imbagħad forsi għalhekk diġa għaddew iktar minn sena u nofs u għadu ma sar kważi xejn dwar il-gass. Tgħid hemm min forsi fetaħ għajnejħ?

 

Fil-Port Ħieles il-bieraħ waqt il-maltemp

Freeport. vapur jinqala' mill-irmigg

 

Il-maltempata tal-bieraħ għall-ħabta ta’ nofsinhar ħalliet ħsara f’diversi partijiet ta’ Malta.

Fil-Port Ħieles numru ta’ containers waqgħu minn posthom.

Bħala riżultat tal-qawwa tar-riħ, li kien jaqbel, kien hemm vapur li nqatgħulu ċ-ċimi u b’hekk ma baqax marbut sewwa mal-moll. Il-gazzetti online jiddeskrivu dan bħala mument ta’ tensjoni. Fortunatament intervjenew fil-ħin il-laneċ tal-irmonk u l-vapur reġa’ intrabat mal-moll.

Mhux l-ewwel darba li nqala’ dan it-tip ta’ incident.  Il-qawwa tar-riħ u s-saħħa tal-mewġ mhux diffiċli li tkun ferm iktar minn dik tal-bieraħ.

Xi darba, fil-viċin, madwar 700 metru l-bogħod mill-vapur li nqatgħulu ċ-ċimi, suppost li  ser ikun hemm t-tanker bil-ħażna tal-gass għall-użu tal-power station il-ġdida. Jekk vapur fil-Port Ħieles jinqatgħulu ċ-ċimi kompletament mhux impossibli li l-qawwa tar-riħ u l-mewġ iħabbtu b’saħħa ġot-tanker bil-ħażna tal-gass.

Dan huma affarijiet tal-biża’ li minkejja li tkellimna dwarhom ma ittieħdux in konsiderazzjoni meta l-MEPA ħadet id-deċiżjoni dwar il-power station.

L-istudju marittimu dwar il-Bajja ta’ Marsaxlokk, kieku sar, seta jitfa dawl fuq dawn it-tip ta’ inċidenti. Dawn huma inċidenti li ġraw fil-passat u li jibqgħu jiġru.

Ir-referendum abrogattiv u l-FKNK

No more Spring Hunting

Minn dak li qed naqra dwar ir-risposta li l-FKNK ippreżentaw fil-Qorti Kostituzzjonali dwar it-talba biex ikun hemm referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa ma hemm xejn ġdid.

Semplċiment qed jagħtu libsa legali lill-argumenti li nġiebu matul ix-xhur li għaddew.

L-FKNK għad ma tistax taċċetta li f’numru ta’ każijiet , meta l-poplu jixba’ għandu l-għodda biex jiddeċiedi hu. Flok ma d-deċiżjonijiet jittieħdu fil-magħluq f’konfoffa bejn il-kaċċaturi u l-partiti politiċi fil-Parlament dawn issa ser jittieħdu bil-vot tiegħek u tiegħi.

Il-kaċċaturi qed jgħidu li huma minoranza ta’ 100,000. Mela għalfejn qed jinbżgħu mir-referendum?

 

Malta’s EU story : the environment

JOINT SEMINAR BY THE OFFICE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN MALTA AND THE TODAY PUBLIC POLICY INSTITUTE

Friday 3 October 2014

address by Carmel Cacopardo

eu-flag

 

Since Malta’s EU accession there has been a marked contrast of interest in issues related to environmental governance.

EU accession has generally had a positive influence on Maltese environmental governance.  A flow of EU funds has been applied to various areas which Maltese governments throughout the years did not consider worthy of investing in.  On the one hand we had governments “occasionally” applying the brakes, seeking loopholes, real or imaginary,  in order to ensure that lip service  is not accidentally translated into meaningful action. On the other hand civil society has, in contrast, and  as a result of EU accession identified a new source of empowerment, at times ready to listen, however slow to react and at times ineffective.

Land use planning and abusive hunting/trapping have for many years been the main items on the local environment agenda. Water, air quality, climate change, alternative energy, biodiversity, noise, light pollution, organic agriculture, waste management and sustainable development have rightfully claimed a place in the agenda during the past 10 years. Some more frequently, others occasionally.

Land use planning has been on the forefront of civil society’s environmental agenda for many years. Abusive land use planning in the 80s fuelled and was fuelled by corruption. It led to various public manifestations in favour of the environment then equated almost  exclusively with the impacts of land development. Many such manifestations ended up in violence. Whilst this may be correctly described as history, it is occasionally resurrected  as in the recent public manifestation of hunters protesting against the temporary closure of the autumn hunting season.

Whilst hunting and land use planning may still be the main items on Malta’ environmental agenda the ecological deficit which we face is substantially deeper and wider.  It is generally the result of myopic policies.

For example it is well known that public transport has been practically ignored for the past 50 years, including the half-baked reform of 2010. This is the real cause of Malta’s very high car ownership (around 750 vehicles per 1000 population). As the Minister of Finance rightly exclaimed during a pre-budget public consultation exercise earlier this week traffic congestion is a major issue of concern, not just environmental but also economic. Impacting air quality, requiring additional land uptake to construct new roads or substantial funds to improve existing junctions traffic congestion is a drain on our resources. May I suggest that using EU funds to improve our road network  will delay by several years the shifting of custom to public transport, when we will have one which is worthy of such a description.

The mismanagement of water resources over the years is another important issue. May I suggest that millions of euros in EU funds have been misused  to institutionalise the mismanagement of water resources. This has been done through the construction of a network of underground tunnels to channel stormwater to the sea.  The approval of such projects is only possible when one  has no inkling of what sustainable management of water resources entails. Our ancestors had very practical and sustainable solutions: they practised water harvesting through the construction of water cisterns beneath each and every residence, without exception. If we had followed in their footsteps the incidence of stormwater in our streets, sometimes having the smell of raw sewage due to an overflowing public sewer, would be substantially less. And in addition we would also avoid overloading our sewage purification plants.

Our mismanagement of water resources also includes the over-extraction of ground water and the failure to introduce an adequate system of controls throughout the years such that  most probably there will be no more useable water in our water table very shortly. In this respect the various deadlines established in the Water Framework Directive would be of little use.

Whilst our Cabinet politicians have developed a skill of trying to identify loopholes in the EU’s acquis (SEA and Birds Directive) they also follow bad practices in environmental governance.

It is known that fragmentation of environmental responsibilities enables politicians to pay lip service to environmental governance but then creating real and practical obstacles in practice.

Jean Claude Juncker, the President elect of the EU Commission has not only diluted environmental governance by assigning responsibility for the environment together with that for fisheries and maritime policy as well as assigning energy with climate change. He has moreover hived off a number of responsibilities from the DG Environment to other DGs namely Health and Enterprise.

In Malta our bright sparks have anticipated his actions. First on the eve of EU accession they linked land use planning with the Environment in an Authority called MEPA with the specific aim of suffocating the environment function in an authority dominated by development. Deprived of human resources including the non-appointment of a Director for the Environment for long stretches of time, adequate environmental governance could never really get off the ground.

Now we will shortly be presented with the next phase: another fragmentation by the demerger of the environment and planning authority.

In the short time available I have tried to fill in the gaps in the environment section of the document produced by The Today Public Policy Institute. The said document rightly emphasises various achievements. It does however state that prior to EU accession the environment was not given its due importance by local policy makers. Allow me to submit that much still needs to be done and that the progress made to date is insufficient.