Il-kumpens ta’ Chris Said

Chris Said et

 

Is-Segretarju Ġenerali tal-PN Chris Said qalilna li l-PN irid kumpens għall-każini politiċi propjeta’ tal-Gvern li l-Labour għandu iktar mill-PN. Iħoss li l-PN ġie diskriminat.

Ġdida din! Waħda isbaħ mill-oħra!

Liċċittadin li jħallas it-taxxi, Chris Said is-Segretarju Ġenerali tal-PN, irid jagħtih daqqa doppja. L-ewwel daqqa billi ittieħdet propjeta’ pubblika għall-każini meta dan ma kellux isir. Issa jrid illi jsir bilanċ tal-abbuż!

Dan jaf x’inhu jgħid jew?

Naħseb li kien ikun aħjar kieku Chris Said u l-PN jgħiduna x’kumpens ser iħallsu huma lill-poplu Malti talli għal 25 sena sħaħ il-PN baqa’ iċċassata quddiem il-boathouses (li qatt ma raw dgħajjes) ġol-Aħrax tal-Mellieħa.

Għal 25 sena sħaħ il-Partit Nazzjonalista kien kompliċi ma dawk li ħadu l-art u bnew bla permess bil-konsegwenza li ċaħħdu lill-eluf ta’ Maltin kull sena milli jgawdu parti mill-kosta.

Dan hu l-kumpens li Chris Said is-Segretarju Ġenerali tal-PN messu jitkellem dwaru!

Il-Partit Laburista, l-Australia Hall u propjeta’ oħra

Australia Hall interiorAustralia Hall

Is-Segretarju Ġenerali tal-PN Chris Said, il-bieraħ, tkellem dwar il-partiti politiċi (fil-Parlament) u kif tul is-snin dawn użaw u abbużaw mir-riżorsi tal-istat. Bħala wieħed mill-eżempji Chris Said isemmi l-Australia Hall f’Pembroke.

Issa huwa faċli u komdu tgħid li l-Australia Hall jiswa’ €10 miljuni. Imma irid jingħad ukoll li l-Australia Hall ġiet għand il-Partit Laburista fl-1979 bħala parti minn kumpens għall-Headquarters li l-Partit Laburista kellu l-Marsa fejn illum hemm il-Marsa Shipbuilding u li fil-futur qrib jista’ jkun żviluppat f’hub ta’ servizzi marittimi.

Issa meta l-Partit Laburista akkwista l-Australia Hall fl-1979 ma naħsibx li ħa ħafna ġost bih. Fil-fatt għal snin kbar ħadd ma sema’ bih. Probabbilment li kieku l-Partit Laburista kellu għażla ma kienx jaċċetta l-Australia Hall u kien jipprova jinnegozja kumpens differenti. Imma dak il-kumpens kien ġie impost fuq il-Partit Laburista mill-Perit Mintoff fi żmien meta jitkellem Mintoff il-Partit kien jigdem xufftejħ u jagħlaq ħalqu.

Fl-2009 beda argument legali bejn il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista dwar in-nuqqas ta’ żamma f’kundizzjoni tajba ta’ manutenzjoni tal-Australia Hall. Infetħu żewġ kawżi, l-Gvern ried l-Australia Hall lura u l-Partit Laburista b’risposta ried il-Marsa Shipbuilding lura. Wara l-elezzjoni tal-2013 b’id waħda l-Partit Laburista irtira l-kawża tal-Gvern u bl-oħra irtira l-kawża tal-Partit. B’hekk ġieb fi tmiem ftit tejatrin li kien beda 4 snin qabel. Ir-realta hi li l-Partit Laburista kellu l-obbligu li jikkura l-Australia Hall, liema obbligu ma onorax. Imma min-naħa l-oħra kien ikun inġust li jittieħed lura l-Australia Hall meta dan kien parti minn kumpens għat-teħid tal-HQ  li l-PL kellu l-Marsa. Din kienet waħda mill-gimmicks ta’ Jason Azzopardi. Kieku mexa bl-istess mod ma’ tal-boathouses tal-Armier il-problema ilha snin li spiċċat!

Sadanittant il-Partit Laburista biegħ l-Australia Hall skond konvenju li qal li kellu ta’ ħafna snin qabel.

 

Dan hu wieħed mill-eżempji ta’ kif il-Partit Laburista amministra propjeta’ pubblika. Ma dan trid iżżid il-propjeta’ b’requisition order mill-Housing li spiċċat każini tal-Partit Laburista, bħall-Każin ta’ Santa Venera. Inkella uffiċini ta’ Dipartimenti tal-Gvern li spiċċaw każini tal-Partit Laburista, bħall-Każin tar-Rabat Għawdex li kien l-uffiċċju tad-Dipartiment tal Agrikultura f’Għawdex.

Chris Said qed jgħid li l-PN jrid jirristawra l-bilanċ mal-Partit Laburista billi anke hu (il-PN) jbill subgħajh.

Tajba din. Naħseb li kien ikun aktar kredibbli kieku Chris Said qal li l-Partit Laburista għandu jirritorna l-propjeta li ħa f’idejh b’mod abbużiv. Il-każini tar-Rabat Għawdex u Santa Venera  huma żewġ eżempji.

Dan mhux il-mod li tiżviluppa diskussjoni serja dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi.

 

Fir-Repubblika tal-Aħrax tal-Mellieħa

Armier shanty town

 

Fir-Repubblika ta’ l-Aħrax tal-Mellieħa s’issa ingħata l-messaġġ li hemm liġijiet differenti mill-bqija ta’ Malta.

Filwaqt li f’Malta ma tistax tapplika għal meter tal-elettriku (jew tal-ilma) jekk il-bini fejn tkun trid tistalla l-meter ikollu xi illegalita, dan ma japplikax fir-Repubblika tal-Aħrax tal-Mellieħa. Sa issa min abbuża fl-Aħrax tal-Mellieħa ġie ippremjat. Gvern immexxi mill-PN li kontinwament fittex l-iskużi ħalli jiġġustifika li ma jagħmel xejn.

Fl-Aħrax tal-Mellieħa il-parti l-kbira tal-art hi tal-Gvern u għaldaqstant m’huwiex aċċettabbli li l-awtoritajiet għamlu 25 sena jħarsu ċċassati lejn min abbuża fid-dawl tax-xemx.

Kull ftehim li jista’ jasal għalih il-Gvern ma dawk il-persuni li bnew jew qed jokkupaw il-kmamar illegali fl-Aħrax tal-Mellieħa ikun premju lil min abbuża u jwassal il-messaġġ li l-liġi f’dan il-pajjiż mhiex l-istess għal kulħadd. Mhux aċċettabbli li jingħata l-messaġġ li fl-Aħrax tal-Mellieħa għandhom Repubblika għalihom fejn is-saltna tad-dritt (rule of law) dabet u sparixxiet.

L-art pubblika fl-Aħrax tal-Mellieħa li hi okkupata mill-kmamar illegali u li jsejħu boathouses (bla dgħajjes) għandha tirritorna lura f’idejn l-istat biex titgawda minn kulħadd. Għax id-dritt tal-aċċess għall-kosta hu ta’ kulħadd u m’għandux ikun limitat għal dawk li kkapparraw l-art.

Fl-Aħrax tal-Mellieħa għandhom bżonn jifhmu ukoll li min jikser il-liġi għandu jbaxxi rasu u jsofri l-konsegwenzi ta’ egħmilu. Flok l-iSmart meters il-Gvern għandu jibgħat il-gafef biex ikaxkar u jwarrab l-illegalitajiet. Jekk dan ma jsirx mingħajr iktar dewmien ħadd m’għandu jippretendi li f’setturi oħra u f’lokalitajiet oħra ma jkunx hemm min jippretendi li hu ukoll jagħmel li jrid.

F’Malta, Repubblika waħda fejn il-liġi hi l-istess għal kulħadd, hi biżżejjed.

 

ippubblikat fuq iNews illum l-Erbgħa 29 t’Ottubru 2014

Garanzija biex min seraq, igawdi dak li seraq

Bajja 2.2003 GPullicino jiltaqa' mal-Assocjazzjoni

Fir-ritratt ta’ hawn fuq li hu meħud minn Il-Bajja No.2 ta’ April 2003 jidher George Pullicino, dakinnhar Segretarju Parlamentari, jippoża mal-kumitat inkarigat mill-boathouses tal-Aħrax tal-Mellieħa wara waħda mil-laqgħat fejn min seraq l-art pubblika fl-Aħrax tal-Mellieħa ingħata l-appoġġ mill-politiċi li huma eletti fil-Parlament.

Id-dibattitu fil-pajjiż dwar il-kmamar tal-Aħrax tal-Mellieħa kif ukoll (ftit inqas) dwar dawk fil-Bajja ta’ San Tumas ilu għaddej. Min hu kontra, min hu favur u min jiġi jaqa’ u jqum.

Il-każ huwa wieħed li jattakka s-soċjeta demokratika fl-egħruq tagħha. Għax il-messaġġ ċar li ilu jidwi hu li quddiem il-liġi m’aħniex kollha xorta. Fl-Aħrax tal-Mellieħa (L-Armier, Little Armier, it-Torri l-Abjad) u fil-Bajja ta’ San Tumas il-prinċipju tas-Saltna tad-Dritt (r-Rule of Law) idub u jisparixxi.

Min seraq l-art, bniha bla permess u anke seraq l-elettriku ser ikun ippremjat.

Alternattiva Demokratika biss tkellmet ċar kontra dan l-abbuż. Ftehemu kemm mal-Partit Laburista kif ukoll mal-Partit Nazzjonalista. Fil-Gvern għal 25 sena l-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux jerfa’ subgħajh biex iġib sens ta’ ordni. Ipprova darba l-Perit Michael Falzon meta kien Ministru tal-Ippjanar u l-Kabinett bagħtu jixxejjer! Falzon riċentement kiteb fil-gazzetti li dakinnhar tgħallem li l-voti huma iktar importanti mill-prinċipji!

Waqt li l-Perit Michael Falzon ried iwaqqa’ dak li kien illegali, Ministri oħrajn ftehmu ma min b’mod sfaċċat u fid-dawl tax-xemx sfida l-liġi. Dawn dejjem irraġunaw li bl-appoġġ tal-PN u l-PL ħadd ma jista’ għalihom! Fl-aħħar jidher li ser jirnexxilhom.

Il-PN irnexxilu jipproteġihom għal 25 sena sħaħ. Fil-futur qarib il-Labour fil-Gvern jidher li ser jissiġilla din l-sfida kbira għall-liġi u l-ordni fil-pajjiż.

Messaġġ ċar li l-Labour Party ta’ Malta qed jagħti (bl-appoġġ tal-PN). Il-Labour fil-Gvern jiggarantilek li tgawdi dak li sraqt.

Il-lejla fuq Times Talk niddiskuti dan is-suġġett mal-preżentaturi Mark Micallef u Herman Grech u mistednin mill-partiti politiċi l-oħra.

lokalitajiet minn fejn joriginaw dawk li ghandhom il-boathouses f'idejhom 2010

Il-lista ta’ hawn fuq hi estratt minn Il-Bajja Nru 30 ta’ April 2010 u turi l-lokalitajiet fejn joqgħodu dawk li għandhom il-boathouses f’idejhom.

Malta-Libja : indħil barrani minn Malta fil-Libja?

Malta Libya

 

Il-Libjani, wara li prattikament il-Kabinett kollu kien Malta qalu li ftehmu mal-Gvern Malti biex ixandru minn Malta bir-radju kif ukoll bit-televiżjoni. Aħbar li l-Gvern Malti qiegħed jiċħad.

Ma nafx lil min tista’ temmen minnhom. Il-problema hi li ftehim ta’ din ix-xorta jekk seħħ joffri target f’pajjiżna ukoll bħala parti mill-gwerra ċivili li presentment għaddejja fuq l-art Libjana.

Filwaqt li hu għaqli li nsegwu dak li hu għaddej fil-Libja kif ukoll li noffru kull għajnuna biex il-kunflitt jintemm fl-iqsar żmien possibli hu ċar li nagħmlu x’nagħmlu jistgħu jinħolqu bosta diffikultajiet. Għax fil-waqt li min niftehmu miegħu jieħu pjaċir, in-naħa l-oħra fil-gwerra ċivili ovvjament tara ftehim ta’ din ix-xorta bħala indħil barrani.

Iżjed mal-kunflitt idum, iktar hemm ċans li nidħlu bejn il-basla u qoxritha. Is-sitwazzjoni għal Malta hi waħda perikoluża. Iktar u iktar jekk joħorġu sinjali kunfliġġenti bħal dan dwar ix-xandir Libjan.

 

Konrad Mizzi tfixkel f’ilsienu

Konrad Mizzi

Hemm ħafna x’jeħtieġ li jkun iċċarat fil-kuntratt dwar il-pannelli fotovoltajiċi li ssemma fil-Parlament il-ġimgħa l-oħra mill-Ministru Konrad Mizzi.

Il-kuntratt jikkonċerna t-tqegħid tal-pannelli fotovoltajiċi fuq bini pubbliku. Dan il-kuntratt, li ngħata qabel l-elezzjoni ta’ Marzu 2013, kien jipprovdi biex isir ħlas għall-elettriku ġġenerat  permezz tal-pannelli għal 25 sena bir-rata garantita ta’ 23 ċenteżmu-il unit. Rata li mad-daqqa t’għajn tidher ftit għolja.

Fil-Parlament il-Ministru Konrad Mizzi qal li saret investgazzjoni mill-IAID (Internal Audit and Investgations Department). Il-Pulizija intalbet tinvestiga dak li rriżulta lill-IAID. Din it-talba lill-Pulizija saret  kemm minn Konrad Mizzi kif ukoll minn George Pullicino.

Fid-diskussjoni li issa ilha għaddejja kważi ġimgħa ġew indikati uħud mill-irregolaritajiet. Fosthom dokument “stramb” maħruġ minn Bank Spanjol : document mhux iffirmat. Dan id-dokument kien jiċċertifika li l-kumpanija Spanjola li kienet involuta fit-tender bħala waħda b’saħħitha finanzjarjament. Issa qiegħed jingħad ukoll li l-Bank Spanjol li suppost ħareġ id-dokument kien diġa ġie assorbit minn Bank ieħor meta ħareġ dan id-dokument u li allura, meta suppost ħareġ dan id-dokument ma kienx għadu jeżisti bħala entita’ separata.

Min kellu x’jaqsam mal-produzzjoni ta’ dan id-dokument? Min aċċettaħ bla ma kien iffirmat?

Dawn u ħafna mistoqsijiet oħra forsi jiġu mwieġba mill-Pulizija wara li jkunu investigaw il-każ. Ta’ l-inqas hekk hu ittamat.

Imma hemm ħaġa waħda li ma nistax nifhem. Kif tista’ tinkariga lill-Pulizija biex tinvestiga u bagħad waqt li l-Pulizija tkun għaddejja b’xogħolha tippubblika biċċa mill-istorja waqt dibattitu jaħraq fil-Parlament?

Kien ikun ferm għaqli kieku Konrad għalaq ħalqu sakemm il-Pulizija ikkonkludiet xogħolha.

X’ser jikkonkludu l-Pulizija ħadd m’għandu idea, mhux biss minħabba li l-investigazzjoni għadha fil-bidu imma ukoll għax ir-rapport tal-investigazzjoni oriġinali għadu mhux ippubblikat. Nafu biss biċċiet mill-istorja, l-biċċiet li Konrad ħassu komdu li jisvela. Dan għamlu biex ikun jista’ jattakka lill-avversarji politiċi għax ħassu skomdu ħafna jiddefendi ruħu dwar il-fatt li l-wegħda biex il-Power Station bil-gass tkun lesta sa Marzu 2015 mhux ser tkun imwettqa.

Għalija m’huwiex ċar jekk hux każ ta’ korruzzjoni inkella ta’ amministrazzjoni ħażina. It-tnejn huma ta’ gravita u jeħtieġ li jkunu indirizzati b’severita’. (Dan kollu apparti dak li ġara biex ġie prodott id-dokument mhux iffirmat!) Mill-kummenti li għadda fil-Parlament donnu li Konrad diġa iddeċieda x’ġara u min hu responsabbli!

Is-serjeta’  kienet titlob li l-Ministru jaġixxi b’mod li jħalli lill-Pulizija spazju biex jagħmlu xogħolhom sewwa. Ħaġa li l-Ministru Konrad Mizzi sfortunatament ma kienx kapaċi jagħmel. Konrad tfixkel f’ilsienu.

 

Godfrey Grima u l-Kabinett Nazzjonalista li jmiss

Godfrey Grima

 

Il-Konvenzjoni li l-Partit Nazzjonalista organizza f’dawn il-jiem kien eżerċizzju tajjeb biex il-PN jisma’ ftit.

F’din il-konvenzjoni instemgħu diversi ilħna. Kien hemm l-inċens ta’ nies bħal David Griscti dwar kemm hu iffurtunat il-PN li għandu lil Simon Busuttil. Kien hemm diversi interventi analitiċi bħal dawk tal-Kunsillier ta’ Alternattiva Demokratika fuq Tas-Sliema Michael Briguglio inkella tal-ġurnalista James Debono.

Imma kien hemm ukoll ilħna kritiċi bħal dak ta’ Godfrey Grima.

Minn dak li qrajt, dawk preżenti għall-konvenzjoni ma kellhomx is-sabar li jogħmodu dak li qal Grima. Il-kritika ta’ Godfrey Grima kienet waħda li irreferiet għat-tmexxija ħażina tal-amministrazzjoni immexxija minn Lawrence Gonzi. Jidher li anke Oliver Friggieri irrefera għall-awto-goals tal-amministrazzjoni Gonzi.

Skond l-Orizzont tal-bieraħ, il-kritika ta’ Godfrey Grima nisslet reazzjoni ħażina fost dawk li kienu qed jisimgħu tant li Grima, dejjem skond L-Orizzont, wieġeb hekk: “jiena telliftkom 36,000 vot? Jew min kien qed imexxi tellef lill-PN? Tibqgħux in denial.”

Din iċ-ċaħda li t-tmexxija tal-PN kienet il-kawża ewlenija tat-telfa tal-2013 bl-iżbalji kbar u oxxeni li għamlet, prinċipalment matul id-9 snin ta’ tmexxija ta’ Lawrence Gonzi (2004-2013) insibuha ukoll tidwi fil-blog ta’ Norman Vella li wara li jinsulta lil Grima billi jgħid li kulma hu tajjeb hu biex iservi t-te’ jesklama (b’referenza għal Godfrey Grima u oħrajn) li: “Illum ilkoll nafu kif dawn in-nies daħħlu lill-Gvern Nazzjonalista fil-ħajt.”

Jekk il-Partit Nazzjonalista fi hsiebu jħejji ruħu fuq din il-profondita’ ta’ ħsieb, fil-fehma tiegħi l-Ministri fil-Gvern Nazzjonalista li jmiss għadhom ma tweldux.

Enerġija : wegħdiet mhux imwettqa

Marsa Power Station

Il-kritika li qed nagħmlu lill-Partit Laburista li ma żammx il-wegħda elettorali prinċipali tiegħu li sa Marzu 2015 ikollu impjant jaħdem bil-gass biex jiġġenera l-enerġija elettrika hi kritika ġustifikata. Imma kif ktibt il-bieraħ fuq dan il-blog jista’ jkun li beda jinħema l-ħsieb illi l-gass, flok ma jinġieb bil-vapuri jtwassal Malta bil-pipeline. Jekk dan jirriżulta, ikun każ ta’ żvilupp pożittiv (fl-aħħar). Għadu iżda kmieni kemm biex dan ikun konfermat kif ukoll biex inkunu nafu x’wassal għal din iċ-ċaqlieqa, dejjem jekk dan il-pass iseħħ rejalment.

Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista, fil-waqt li jitkellmu dwar dak li wiegħed il-Labour u ma’ wettaqx ftit li xejn jgħidulna għaliex il-wegħdiet Nazzjonalisti dwar l-egħluq tal-Power Station tal-Marsa baqgħu ma twettqux.

L-ewwel darba li saru dawn il-wegħdiet kien fl-1992 meta ġiet inawgurata l-ewwel fażi tal-Power Station ta’ Delimara. Dakinhar, minkejja li l-Gvern immexxi mill-PN kien waqqaf l-użu tal-faħam fil-Power Station tal-Marsa, xorta kien hemm problema kbira ta’ tniġġiz tal-arja fil-Marsa u l-inħawi residenzjali fil-madwar. Is-snin gerbu u minkejja l-wegħdiet anke l-PN fil-Gvern, bħall-Labour ma wettaqx dak li wiegħed.

Waqt in-negozjati biex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropeja kienet saret emfasi min-naħa tal-Unjoni Ewropeja li l-impjant li jiġġenera l-elettriku fil-Marsa kellu jagħlaq malajr kemm jista’ jkun. Iżda l-PN fil-Gvern filwaqt li qal iva baqa’ ma għamel xejn.

Fl-2013, wieħed u għoxrin sena wara li saret il-wegħda l-ewwel darba, il-PN spiċċa mill-Gvern u l-wegħda li l-Power Station tal-Marsa tagħlaq baqgħet ma twettqitx.

Eżempju ieħor li anke fil-qasam tal-enerġija m’hemmx differenza bejn il-PN u l-Labour. It-tnejn iwegħdu u ma jwettqux. Il-politika ta’ żewġ partiti fniet lil dan il-pajjiż .

 

Il-gass għal Delimara: bil-vapur jew bil-pipeline?

laying the pipeline

 

X’ifisser id-dewmien fil-proġett tal-Gvern biex il-produzzjoni tal-elettriku taqbleb għall-gass?

Qed jissemmew ħafna raġunijiet. Fosthom il-qagħda finanzjarja tal-kumpanija Gasol plc, l-kumpanija barranija ewlenija li tifforma parti mill-Electrogas Malta Consortium inkarigat mill-proċess. L-Electrogas Malta Consortium huwa magħmul misSiemens Project Ventures GMBH (20%), SOCAR Trading SA (20%), Gasol plc (30%) u GEM Holdings Ltd (30%).

Qed jissemma ukoll li hemm kunflitt bejn l-obbligi li daħal għalihom il-Gvern ma dan il-Consortium u s-Shanghai Electric Power.

Minn diversi indikazzjonijiet jidher li l-Gvern ta’ Joseph Muscat beda juri interess partikolari fil-pipeline tal-gass minn Sqallija. Fil-fatt ilu ftit ma jissemma t-tanker tal-gass, kemm ġewwa l-port kif ukoll barra mill-port. Xi zmien ilu kienu qalulna li qed isir l-studju marittimu konness mal-proġett. S’issa ma nafx jekk hux konkluż, inkella jekk dan waqafx meta beda jidher ċar li l-problemi konnessi mal-wasla tal-gass bil-vapuri huma enormi.

Jekk dan hu l-każ ikun ifisser li qed isir il-progress u li d-diskussjoni pubblika qed tħalli l-frott, avolja wara ħafna żmien. Ikun għaqli kieku l-Gvern ikollu l-kuraġġ li jagħti l-informazzjoni vera ta’ x’qiegħed jiġri. Għax jekk il-Gvern ta’ Joseph Muscat hu kapaċi jirrealizza li kien żbaljat dwar it-tanker tal-gass fil-Port ta’ Marsaxlokk tkun rebħet ir-raġuni.

Igawdi l-pajjiż kollu u jitnaqqas drastikament il-periklu għall-komunitajiet ta’ Marsaxlokk u Birżebbuġa.

Mhux dgħjufija li tagħraf li kont żbaljat.

 

George Pullicino: Ministeru li mexa fuq ir-rubini

George Pullicino + dog

 

George Pullicino għamel sewwa li talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga dak li qal dwaru Konrad Mizzi. Hekk sewwa, għax Konrad m’għandu l-ebda dritt jitfa’ dell fuq ir-reputazzjoni ta’ George.

Għax ir-reputazzjoni ta’ George dejjem kienet ċara. Jekk qatt kien hemm xi dubju dwar dan Konrad qatt ma’ kellu dritt jindaħal. Hemm diversi li jistgħu jagħtu xhieda dwar x’reputazzjoni għandu (u kellu) George.

George għamel bħalma għamlu l-Ministri kollha Maltin, ta’ kull żmien. Dak li jiġi tajjeb jassigura ruħu li jieħu l-mertu tiegħu huwa imma dwar dak li jiġi mgħawweġ jagħti t-tweġiba standard: “mhux jien”.

Ovvjament li r-responsabbilta’ politika mhiex fid-dizzjunarju ta’ Pullicino għax kieku kien jagħraf iġorr il-piż politiku tad-deċiżjonijiet kollha li ittieħdu mill-Ministeru tiegħu. Kemm dawk li ħadhom direttament hu kif ukoll dawk li ħaduhom l-impjegati fid-diversi awtoritajiet u/jew dipartimenti li kien imexxi bħala Ministru.

Li tippriedka r-responsabbilta politika huwa tajjeb. Imma dwar kemm temmen dak li tkun qed tgħid inkunu nafu fis-siegħa tal-prova.

It-tricks li jilgħabu uħud fil-politika meta jitolbu lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga l-egħmil tagħhom issa drajnihom. Il-problema mhiex ir-responsabbilta’ kriminali imma r-responsabbilta’ politika.

Il-Kummissarju tal-Pulizija mhux ser jagħti opinjoni dwar jekk it-tmexxija tal-Ministeru ta’ Pullicino kienet fuq ir-rubini. Dik l-opinjoni jistgħu jagħtuha dawk li ħadmu fil-viċin tiegħu. Fid-dell tal-arroganza.