Il-Midalji u ż-żoni riżervati

Independence medals 50

Mela issa għandna ukoll il-midalja tal-Indipendenza. Ingħatat lil kull min kien Prim Ministru jew President tar-Repubblika mill-Indipendenza lil hawn. Fil-kaz ta’ min miet jidher li attendew il-qraba.

Interessanti ħafna li Dr Yana Bland-Mintoff irċeviet il-midalja għan-nom ta’ missierha, meta hu fatt magħruf li missierha l-Perit Dom Mintoff ma tantx kellu grazzja ma dawn it-tip ta’ ċerimonji.

Karmenu Mifsud Bonnici ma attendiex għaċ-ċerimonja u sal-ħin li qed nikteb ma hemm l-ebda spjegazzjoni pubblika għal dan.

Jiena mhux se noqgħod nikkummenta fuq min kien ħaqqu jieħu l-midalja u min ma kienx ħaqqu għax għalija dawn affarijiet taż-żuffjett. Uħud m’għandix idea x’kontribut taw għall-iżvilupp tal-pajjiż, inkluż min iddeċieda li jagħti l-midalja lilu nnifsu.

Wara kollox il-mekkaniżmu mħaddem hu l-istess wieħed li fil-passat ma iddejjaqx jagħti midalji lil persuni bħal Gaddafi, Caucescu, Kim Il Sung u oħrajn. Meta tisma’ dawn l-ismijiet  u forsi oħrajn ukoll ma tantx ikollok impressjoni tajba tas-sistema tal-unuri tar-Repubblika ta’ Malta.

Imma hu tal-mistħija li l-Kabinett iddeċieda li politiċi biss taw kontribut għall-iżvilupp ta’ Malta bħala nazzjon matul dawn il-50 sena.  Dan il-fatt waħdu hu biżżejjed biex din l-għotja ta’ midalji nħares lejha bi stmerrija. Għax f’din iċ-ċerimonja ingħatat bis-sieq is-soċjeta’ ċivili li tat kontribut enormi matul dawn l-aħħar ħamsin sena biex pajjiżna hu dak li hu.

Sadanittant uħud qed jipprotestaw li għar-riċeviment tas-Sibt fil-Barrakka ta’ Fuq kien hemm żewġ tipi ta’ mistednin: il-mistedin ordinarji u dawk speċjali: l-VVIP. Proċedura li qalu kienet iddettata mill-ħtiġijiet tas-sigurta tal-Prinċep William.

Minn Alternattiva Demokratika kien mistieden Arnold Cassola li qiegħed jitbaqbaq li l-anqas pass biex jidħol il-Belt ma tawh! Nieħu pjaċir li jiena ma kontx mistieden għax probabbilment li l-anqas kont immur.

One comment on “Il-Midalji u ż-żoni riżervati

  1. I completely agree with you on this. Considering that the Labour Party’s slogan was ‘for everybody’ it definitely is not. This is not sour grapes, far from it but they have taken a bit of the law into their hands and gone too far.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s