Dawk il-€25

enemalta.customer care

 

Kif kien mistenni, l-€25 li l-Enemalta ser tagħti lil uħud minn dawk li spiċċaw bla dawl iktar kmieni dan ix-xahar nisslu reazzjonijiet differenti.

Min qiegħed ifur bil-gratutudni u min hu ftit ċiniku dwar dan realment xi jfisser.

Mela l-Enemalta ser tħallas €25 lil madwar 8,000 familja bi spiża stmata li ser tammonta madwar €200,000. Il-familji effettwati huma dawk li damu iktar minn tnax-il siegħa bla elettriku.

Skond Konrad Mizzi, Ministru għall-Enerġija ma jeżistix dritt bil-liġi għal kumpens. Dan hu “ex gratia payment”. Jiġifieri id-deċiżjoni hi waħda ta’ darba li ttieħdet mill-Gvern għax dehrlu li hekk kien xieraq.

Issa apparti x’kienu l-konsiderazzjoni tal-Gvern biex wasal għal din id-deċiżjoni il-punt ta’ relevanza hu wieħed: l-affarijiet għandhom ikun hekk, jew għandu jkun hemm kumpens bi dritt?

Mhux fil-pajjiżi kollha l-istess imma hemm diversi pajjiżi li jeżisti d-dritt għal kumpens jekk l-operatur tas-sistema tal-enerġija għal xi raġuni, hi x’inhi, ma jkunx jista’ jwettaq l-obbligu tiegħu. Dejjem soġġett għal kundizzjonijiet raġjonevoli kif ukoll għal provi fuq il-ħsara li tkun saret. Anke’ s-sempliċi inkonvenjent għal iktar minn (per eżempju) sagħtejn jew tlett siegħat għandu jkun kumpensat, lil kulħadd.

L-inkonvenjent u l-ħsara, wara kollox, jiġu fuq kulħadd.