Ħ’Attard: dmugħ tal-kukkudrilli

Ta' Qali Action Plan

 

F’Ħ’Attard iktar kmieni llum indirizzajt konferenza stampa b’appoġġ għar-residenti ta’ Triq Dn Mikiel Xerri u l-inħawi dwar proposta għall-iżvilupp ta’ 18,110 m2 ta’ art li qed tinħema.

Din l-art sal-2006 ma kienitx tajba għal bini imma dik is-sena, f’Awwissu, bil-qbil tal-Membri Parlamentari kollha tal-Gvern Nazzjonalista u l-Opposizzjoni Laburista ta’ dakinnhar saret tajba għall-bini.

Fil-fatt kif tindika l-istampa ta’ hawn fuq dak li jissejjaħ it-Ta’Qali Action Plan għadu sal-lum jiddeskrivi l-area bħala strategic open space – gap between settlements.

Imma issa, bħala riżultat tad-deċiżjoni tal-2006 il-MEPA għandha quddiema applikazzjoni biex fuq din l-art ikunu jistgħu jinbnew 91 plot!

Fl-2006 il-PN u l-PL qablu li ħafna iktar art tingħata għall-bini. Issa jippretendu li jiġu jipprotestaw mar-residenti bid-dmugħ tal-kukkudrilli.

Iddeċiedu xi tridu: jew mal-iżviluppaturi, inkella mar-residenti. Ma tistgħux tkunu mat-tnejn!

Attard.Dun Mikiel Scerri Rationalisation

 

3 comments on “Ħ’Attard: dmugħ tal-kukkudrilli

  1. gungla ohra ta’ Konkrit u Bini iehor bla ruh minflok raba biex inkabbru l-hxejjex..x’ jigri li kieku kellha xi darba tieqaf l-importazzjoni ta’ hxejjex u frott minn barra ghal xi raguni jew ohra?
    Qatt jahseb il-gvern fir-riskji lis- sahha tal-poplu li l-izvilupp zejjed qed igib mieghu?

    • Minn fejn ġibtha din, John Zammit, li dak li jagħmel il-PL biss ħażin? Jiena żgur li qatt ma għidt hekk. Jekk taqra l-kważi 1,300 artiklu li hawn fuq dan il-blog tirrealizza kemm inti żbaljat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s