Il-Gass ġo Delimara: x’inhu jiġri?

gasol

 

Ġie jew ma ġiex iffirmat il-kuntratt biex jibda x-xogħol għall-power station f’Delimara li ser taħdem bil-gass?

Is-skiet tal-Gvern jindika li mhux kollox miexi kif mixtieq jew ippjanat.

Online hemm informazzjoni dwar waħda mill-kumpaniji li jiffurmaw parti mill-konsorzju li rebaħ is-sejħa għall-offerti : Gasol plc.

L-Electrogas Malta Consortium huwa magħmul mis-Siemens Project Ventures GMBH (20%), SOCAR Trading SA (20%), Gasol plc (30%) u GEM Holdings Ltd (30%).

Il-Malta Today nhar l-14 ta’ Mejju 2014 kienet irrappurtat illi l-Gasol plc kienet diġa ħadet f’isimha parti mill-ishma tas-sussidjarja tal-Korporazzjoni Enemalta, Malta Power and Gas Limited, liema sussidjara hu mistenni li tibni u tmexxi l-impjant li ser jaħdem bil-gass f’Delimara.

Imma issa ninsabu nfurmati li l-Gasol plc tinsab f’diffikultajiet, u li l-ishma tal-Gasol plc ħadu tisbita ta’ 56% fil-valur.

Dawn huma affarijiet serji ħafna għax jirriflettu fuq is-saħħa finanzjarja ta’ sieħeb ewlieni tal-konsortium. Xi ħadd għandu l-obbligu li jispjega x’inhu jiġri.

2 comments on “Il-Gass ġo Delimara: x’inhu jiġri?

  1. Dawn huma affarijiet serji hafna. Naqbel mieghek. Pero huma wkoll affarijiet mill-iktar normali. Jekk inti issegwi Bloomberg, bhalma jidher li taghmel, tara listi shah kuljum ta’ kumpanniji li jinxtraw minn kumpanniji ohrajn, shares telghin u nezlin, kultant bil-goff. Dan jista’ jkun ukoll minhabba decizjonijiet politici bhalma qieghed jigri fl-Ewropa. Anki hawn Malta bhalissa BOV, HSBC u kumpanniji ohrajn ghandhom l-ishma taghhom nezlin. Allura dan ifisser xi ”alarm”? Jekk id-dinja libera temmen veru fis-suq hieles dan huwa ‘l mod kif jimxu ‘l affarijiet u ma nahsibx li huwa l-kaz li wiehed idahhal xi feles fejn ma hemmx ghalfejn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s