Għalfejn qed jibżgħu minn referendum?

ballot box

Kieku l-FKNK għandhom l-appoġġ ta’ 104,293 persuna li iffirmat il-petizzjoni tagħhom, għalfejn qed jibżgħu minn referendum?

Li kieku dawk il-firem huma appoġġ favur il-kaċċa fir-rebbiegħa kienu jinsistu għal referendum illum qabel għada u mhux jopponu li dan isir.

Idejhom inkixfet. Iridu jeqirdu d-dritt tar-referendum għax jafu li l-unika ċans li għandhom hu jekk jibqgħu jmexxu lill-Gvern minn imnieħru. Għax mill-bqija hu ċar fejn iħabbat il-polz.