Bejn Franco Mercieca u Chris Fearne

doctor

Illum huwa ċar għal kulħadd li l-oftalmologu Għawdxi Dr Franco Mercieca għamel għażla ċara. Bejn il-professjoni u servizz fil-Kabinett għażel li jmur lura għall-prattika professjonali tiegħu. Kif wara kollox kellu kull dritt li jagħmel, sakemm ma kienx hemm min għal xi żmien ħajru li seta jagħmilhom it-tnejn (jiġifieri l-prattika tal-oftalmoloġija u servizz fil-Kabinett).

Wara sena ta’ battibekki u taparsi eżenzjonijiet is-sens komun jidher li rebaħ.

Jiena u nikteb dan il-blogpost it-Times online irreferiet għall-kirurgu tal-pedjatrija Dr Chris Fearne li għadu kif inħatar Segretarju Parlamentari għas-Saħħa. Ġie kjarifikat li Dr Chris Fearne mhux ser jibqa’ jipprattika, l-anqas fl-isptar bla ħlas, ħlief għal 4 każijiet akuti ta’ pazjenti li kien qed jieħu ħsiebhom meta ħa l-ħatra.

Deċiżjoni tajba li tfisser illi d-dibattitu pubbliku dwar Dr Franco Mercieca ma sarx għal xejn. Tnaqqas il-potenzjal għall-konflitt ta’ interess. Ir-raġuni dejjem tirbaħ!

Prosit.

Presidenza tal-lastku

president-of-malta-flag-over-blue-sky

Il-Presidenza ta’ George Abela bdiet fuq nota tajba. Kien l-ewwel darba li partit fil-Gvern innomina esponent ewlieni mill-partit fl-Opposizzjoni bħala Kap tal-Istat. Kienu x’kienu r-raġunijiet li wassal għal dan, kienet deċiżjoni li intlaqgħet tajjeb.

Kien President li ħa kompletament f’idejh l-Istrina u r-riżultati li kiseb f’dan il-qasam kienu riżultati tajbin.

Iżda l-Presidenza ta’ George Abela ser tispiċċa fuq nota ħażina. Ir-rapporti fil-gazzetti li l-President George Abela informa lill-Prim Ministru Muscat li mhux fi ħsiebu jiffirma l-liġi dwar l-Unjoni Ċivili għal raġunijiet ta’ kuxjenza hi inkwetanti għax il-Gvern akkomoda lill-Abela billi ħalla għal ftit ġimgħat l-abbozz pendenti fuq l-agenda tal-Parlament sakemm George Abela jispiċċa mill-ħatra. B’hekk qiegħed jiġi evitat li Abela jkollu jirreżenja u tinħoloq kriżi kostituzzjonali imma ma hu ser jissolva xejn. Għax il-Presidenza qed tiġi trasformata f’biċċa tal-lastiku li tista’ ġġebbed fiha kemm trid.

Il-Presidenza ser tkompli tiġġebbed b’dak li hu ippjanat mal-ħatra ta’ Marie Louise Coleiro-Preca li bil-barka tal-Gvern ser tieħu magħha biċċa mill-Ministeru tal-Politika Soċjali.

Mhux billi jingħad li l-Presidenza tar-Repubblika trid tkun simbolu ta’ għaqda. Biex tkun vera simbolu ta’ għaqda l-Presidenzxa trid tkun il-bogħod mill-kontroversja. Jekk dan ma jsirx dak li qed jingħad ikun biss paroli

Is-sinifikat tal-44,376 firma miġbura

empowerment

Il-firem inġabru u l-Kummissjoni Elettorali qed tagħmel il-verifiki tagħha. Dawn huma l-ewwel passi fil-proċess twil li jrid iwassal għal referendum abrogattiv biex il-kaċċa fir-rebbiegħa tieqaf darba għal dejjem.

Il-firem li inġabru huma talba biex dak li ma kienx kapaċi jiddeċiedi dwaru l-Parlament niddeciduh aħna l-votanti. Għax fid-demokrazija tagħna li għadha qed tiżviluppa jeżisti ukoll dan id-dritt. Ilu jeżisti imma sal-lum ħadd ma irnexxilu jagħmel użu minnu.

Tajjeb li iktar Maltin jirrejalizzaw illi l-Gvern m’huwiex omnipotenti. Hemm affarijiet (mhux kollox) li dwarhom il-posizzjoni tal-Gvern tista’ tiġi mibdula bis-saħħa tal-għodda tar-referendum.

Tajjeb li dan nifhmuh u napprezzawh. Dawk li iffirmaw il-petizzjoni biex tispiċċa l-kaċċa fir-rebbiegħa dan fehmuh u qed jagħtu kontribut kbir biex kull wieħed minna jirrealizza li l-poter finali mhux Kastilja imma fil-vot tagħna.

Dawk l-44,376 persuna li iffirmaw il-petizzjoni qed jagħtu dan il-messaġġ ċar. Dak li taħseb inti li qed taqra huwa importanti daqs dak li jaħseb il-Prim Ministru.

Grazzi mill-ġdid. Il-grazzi mhux ġej biss mingħand l-għaqdiet kollha li jiffurmaw il-Koalizzjoni għall-Abolizzjoni tal-Kaċċa fir-Rebbiegħa. Jgħidulkom grazzi ukoll l-għasafar. Imma għad tgħidilkom grazzi Malta kollha ukoll.

Għax hu bis-saħħa tagħkom li ħafna oħrajn għad jirreajalizzaw li għandhom is-saħħa f’idejhom u għal ħafna snin ma tawx kaz.

L-ewwel reshuffle ta’ Joseph

 

 

reshuffle

Tħabbar iċ-ċaqlieq u t-tibdil fil-Kabinett.

Fost dawk effettwati miċ-ċaqlieq hemm min matul l-aħħar sena, min għal ftit żmien u min għal ħafna, kellu diffikulta u konflitt bejn il-prattika professjonali u r-responsabbiltajiet pubbliċi tiegħu. Fuq quddiem nett kien hemm il-każ ta’ Franco Mercieca li kif stqarr huwa stess jippreferi l-prattika professjonali tiegħu. Il-kwistjoni issa ser tiġi fi tmiemha. Imma jonqos li naraw ukoll x’tibdil ser ikun hemm fil-kodiċi tal-etika tal-Ministri w is-Segretarji Parlamentari.

Hemm ukoll issues serji konnessi mal-ħatra ta’ Marie Louise Coleiro Preca bħala President tar-Repubblika. Hu żball oħxon li l-President iżżomm responsabbiltajiet diretti għal oqsma ta’ politika soċjali. Il-President għandha tkun distakkata minn dawn l-affarijiet. Bla dubju ser ikun hemm konflitt bejn kif tara l-affarijiet hi u kif jarahom il-Ministru l-ġdid għall-politika soċjali, Michael Farrugia.

Il-ħatra ta’ Karmenu Vella bħala Kummissarju Ewropew hi ukoll sorpriża. Karmenu Vella qatt ma kien interessat u qatt ma wera xi inklinazzjoni lejn politika Ewropeja. Għallinqas pubblikament dan m’huwiex magħruf. Huwa kmieni biex wieħed jgħid jekk hiex għażla tajba. Ser jiddependi ukoll mir-responsabbiltajiet li l-President il-ġdid tal-Kummissjoni jassenjalu. Dan il-President jista’ jkun Martin Schultz imma jista’ jkun ħaddieħor ukoll! Iċ-ċaqlieq fil-previżjoni tan-numru tas-siġġijiet li jistgħu jirbħu s-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew jindika li Muscat għaġġel fin-nomina ta’ Karmenu Vella. Kien ikun iktar għaqli li stenna madwar xahrejn oħra qabel ma ħa din id-deċiżjoni.

Thank You ………. say the birds

thank you

 

The Coalition for the Abolition of Spring Hunting earlier today presented to the Electoral Commission a petition calling for a referendum to abolish spring hunting.

44,376 persons are endorsing the request that subsidiary legislation permitting spring hunting in Malta be struck off the statute book. Vetting carried out by the Coalition has identified that 40,351 of these are signatures of persons listed in the current edition of the Electoral Register.

This exceeds substantially the minimum number of signatures required by the Referenda Act for initiating the process leading to an abrogative referendum. In fact the minimum established is 10% of the number of registered voters, that is 33,418 signatures.

Thank You from the birds.

Il-MEPA………….għaġġelija

kittens

 

Il-laqgħa tal-bieraħ li fiha l-Bord tal-MEPA approva l-applikazzjoni tal-Enemalta għall-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gass b’9 voti kontra 2 kienet waħda ġeneralment ċivili. Anke meta kien hemm xi interruzzjonijiet, ma kien hemm xejn gravi.

Ħadd ma argumenta kontra l-użu tal-gass. L-uġiegħ ta’ ras hi l-ħażna tal-gass: jekk din għandhiex tkun ġol-port jew barra mill-port.

L-istudju dwar ir-riskji marittimi għadu ma sarx. Meta jsir inkunu nafu ftit aħjar dak li ser inħabbtu wiċċna miegħu. Hemm mumenti meta l-ebda vapur m’hu safe fil-port. X’ser jiġri f’dawn il-mumenti?

Diversi sajjieda qalulna li l-qawwa tal-baħar tista’ tkun waħda sostanzjali. Ħaġa li nistgħu naraw b’għajnejna meta l-elementi jkunu fl-aqwa tagħhom.

Il-breakwater fid-daħla tal-Port ta’ Marsaxlokk ġie diżinjat mit-team Ċiniż f’Kalafrana. Id-diżinn hu ibbażat fuq osservazzjonijiet u studji dwar il-mewġ. A bażi ta’ standards internazzjonali u studji u testijiet fuq mudelli kien konkluż diżinn li jilqa’ għal mewġ ta’ 8.50 metri. Il-breakwater inbena fil-bidu tas-snin tmenin, tletin sena ilu. Matul dawn it-tletin sena qeda lill-pajjiż u lill-Port Ħieles.

Imma issa t-temp beda jinbidel, bil-mod. Fil-waqt li mewġ għola minn 8.50 metri sa ftit snin ilu kien xi ħaġa rari, issa beda jżid ftit fil-frekwenza. Dan ifisser li qed joqrob iż-żmien meta l-breakwater m’hux ser joffri protezzjoni biżżejjed la lill-Port Ħieles u l-anqas lill-Oil Tanking. Dak li kien rari, jista’ jsir iktar frekwenti. Il-konsegwenzi jistgħu jkunu gravi. Iżidu r-riskju ta’ inċident fil-Port ta’ Marsaxlokk.

Studju dwar ir-riskji marittimi kien jeżamina dan u iktar u kien ikun ta’ għajnuna ikbar biex il-Bord tal-MEPA jiżen sewwa r-riskji.   Dan l-istudju il-MEPA m’għamltux minkejja li fit-terms of reference dwar l-istudju ambjentali kienet hi stess li insistiet li l-istudju dwar ir-riskji għall-impjant tal-gass kellu jkun wieħed dettaljat.

Imma l-MEPA kienet mgħaġġla. Bħall-qattusa tal-proverbju.

ippubblikat fuq iNews: it-Tlieta 25 t’Ottubru 2014

Every little drop counts

Drop of water falling into the water

Earlier this week the Ministry for Energy and the Conservation of Water launched a public and stakeholder consultation process on the National Water Management Plan.

As emphasised by the Malta Water Association, Water is everybody’s business. It is also everybody’s responsibility.

Water extracted from illegal boreholes is a misappropriation of a publicly owned resource. Government has been very reluctant to act on this matter throughout the years. It is not just the lack of metering of ground water extraction which is of concern but the extraction itself.

The use of ground water is of concern even when this is done for purposes of agriculture. Agriculture is a major user of water, primarily (but not exclusively) water extracted from the water table.  Whilst assisting agricultural is both understandable and acceptable due to the strategic importance of the sector such assistance must be within well defined limits.  Such assistance should be part of a long term strategy aimed to wean Maltese agriculture away from the use of ground water, encouraging it to use recycled water (treated sewage effluent) instead.

It is clear that the impacts of agriculture on water has been neglected throughout the years. A  National Water Management Plan would be ineffective if it is not buttressed by a National Agricultural Policy which addresses clearly and unequivocally the impacts of agriculture on Malta’s depleted water resources.

Agriculture is not only a major user of water. It is also a major polluter of water resources. For example, the liquid waste generated by animal husbandry has not been addressed throughout the years such that in a number of instances it is a major source polluting the aquifer. In this respect it competes with the use of pesticides.

A National Water Policy must be complemented by a policy laying the foundations for a sustainable agriculture.  Such a policy should guide the agricultural sector towards those crops and activities which require the least water.  This should lead to a policy as a result of which agriculture is assisted in shifting to products which are more compatible with the lack of availability of water in Malta.  It is a must that our policies are reflection of our environmental realities. Otherwise it can never be sustainable.

Agriculture is consuming around 28 million cubic metres of water annually most of which originates from our aquifers.   Using suitable incentives attempts should be made to shift agricultural production  to one which is more in tune with our water realities. On a long term basis the actual water used should be recycled water which is adequately polished.  Over a period of time this would substantially reduce the uptake of ground water by agriculture.

Water used for human consumption as well as all water used for domestic purposes is partly sourced from ground water (44%) whilst the rest is the result of processing of sea water through Reverse Osmosis technology. This amounts to around 29 million cubic metres annually.

Increasing water harvesting measures in residential areas, in particular ensuring that all rainwater in residential areas is adequately collected and subsequently utilised would further ease the pressure on water resources. In addition it would reduce the costs of running our sewage purification plants by eliminating an unnecessary load when rainwater is dumped into the sewers!  A National Water Management Plan should thus ensure that all buildings have suitable water harvesting measures and those which do not should be given a deadline to come to order.

The Resources Authority (MRA) as well as the Water Services Corporation (WSC) have been carrying out various trials and experiments in order to establish the optimum use of treated sewage. A proposal has been made that subject to the quality of the purified water being of an acceptable quality this could be used to recharge the aquifer. To attain this objective it must be ascertained that only permissible liquid waste is discharged into the public sewer.  I am of the opinion that this objective, however laudable,  may result as being quite difficult to attain.

All ground water extraction should be halted as early as possible as it is imperative that both the quantity and quality of water stored in our aquifer is given sufficient time to recover from the mismanagement to which it has been subjected throughout the years.

Water is everybody’s business. We need it. We need to use it efficiently and responsibly. We need to ensure that others too have access to this precious resource. Hence our duty to ensure that no water goes to waste and that everyone has adequate access to it.

published in The Times of Malta, Saturday 15 March 2014

Kull qatra tgħodd

Drop of water

Nhar it-Tnejn ħadt sehem fil-bidu tal-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika li għandu jwassal għal Pjan Nazzjonali għall-immaniġjar tal-ilma.

Matul is-snin kellna ħafna pubblikazzjonijiet u laqgħat imma imbagħad dejjem kien  diffiċli li jittieħdu d-deċiżjonijiet iebsin.

Kull qatra ilma hi importanti u allura irridu bħala pajjiż naħdmu bil-għaqal biex l-ilma li għandna nibżgħu għalih kollu. Ilkoll naqblu dwar dan imma d-deċiżjonijiet bil-mod biex jittieħdu. Ta’ l-inqas din l-istorja s’issa.

L-ilma tal-pjan (dak li baqa’ minnu) kważi meqrud. L-ilma tax-xita fit-toroq jew fil-baħar.  Din hi s-sitwazzjoni reali. Flok ma naħżnu l-ilma tax-xita tħaffru numru ta’ mini biex dan l-ilma jkun jista’ jintefa’ l-baħar b’faċilita.

L-ilma fit-toroq waqt maltempata dejjem jiżdied minħabba li l-bini l-ġdid ftit li xejn għandu bjar. L-ilma tax-xita ta’ parti mhux żgħira mill-bini l-ġdid tul dawn l-aħħar 50 sena spiċċa fit-toroq jew fid-drenaġġ. Is-sistema tad-drenaġġ ma tiflaħx għalih u allura tfur u tfewwaħ it-toroq u l-pjazez tagħna.

Waqt u wara maltempata b’xita qalila b’sistema tad-drenaġġ mgħobbija bl-ilma tax-xita it-tlett impjanti tad-drenagg ikunu mgħobbija iktar mis-soltu. Piż ikbar fuq dawn l-impjanti jfisser iktar spejjes biex jaħdmu l-impjanti.

Mhux billi ngħidu li kull qatra tgħodd. Jeħtieġ li jkollna awtoritajiet li jemmnu li dan għandu jsir. Imbagħad jaħdmu biex iwettquh.

Din hi l-qagħda tal-ilma tagħna.

ippubblikat fuq iNews l-Erbgħa 12 ta’ Marzu 2014

 

By carmelcacopardo Posted in water Tagged

Ir-rapport ta’ Papadakis

Gas Cloud Freeport Fairway

Huwa pass tajjeb li l-Gvern permezz tal-Awtorita’  għas-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) ikkummissjona lil Dr George Papadakis biex jippreżenta rapport dwar ir-riskji li jista’ jkun hemm mill-operazzjoni tal-Power Station ta’ Delimara bil-gass.

Ilna kważi ġurnata nisimgħu li r-rapport ta’ Papadakis jgħid illi r-riskju huwa insinifkanti.

Nieħu pjaċir ħafna kieku l-affarijiet huma hekk. Imma ir-rapport, filwaqt li jibqa’ jiġi ikkwotat, s’issa għadu m’huwiex ippubblikat. Jiġifieri m’hemm l-ebda mod (s’issa) biex wieħed ikun jista’ jivverifika jekk hux veru illi r-rapport jgħid dawn l-affarijiet.

Dan hu inkwetanti għax l-affarijiet magħrufa huma ftit differenti.

Filwaqt li kif anke jirriżulta mir-rapport ta’ Roberto Vaccari li r-riskju huwa wieħed żgħir, min-naħa l-oħra l-konsegwenzi ta’ inċidenti (jekk iseħħ) huma enormi.

Inċidenti ta’ dan it-tip ftit kien hawn fid-dinja. Wieħed minnhom kien fi Spanja meta bowser li kien qed iġorr gass likwifikat kien involut f’inċident u sploda. L-biċċiet tiegħu bl-ispuzjoni waslu sa 500 metru l-bogħod minn fejn ġara l-inċident.

Issa l-ħażna tal-ġass f’Delimara ser tkun ferm iktar minn kemm jesa’ bowser. Madwar 700 metru mit-Torri San Luċjan.

Meta nafu dawn l-affarijiet huwa iktar importanti li r-rapport ta’ Papadakis ikun ippubblikat. Huwa neċessarju li l-konklużjonijiet tiegħu ikun magħrufa minn kulħadd. Għax kulħadd jieħu pjaċir jekk jirriżulta li m’hemmx iktar dwar xiex ninkwietaw. Sakemm ir-rapport jibqa’ mistur ħadd m’huwa ser ikun sodisafatt.

Jiena qiegħed f’kuntatt mat-Tabib Gauci, Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni (CEO) tal-Awtorita’  għas-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) ninsisti miegħu li għandu l-obbligu li dan ir-rapport jippubblikah.

Dewmien biex dan ir-rapport ikun ippubblikat jfisser biss li l-opnjoni pubblika mhiex irrispettata. Il-pubbliku għandu dritt li jkun infurmat immedjatament. Huwa b’hekk biss li jista’ jifforma opinjoni. Mhux b’dak li jgħidu fuq ir-rapport. Iżda bir-rapport innifsu.

Ippubblikat fuq iNews l-Erbgħa 5 ta’ Marzu 2014