Tad-daħq ……. jew tal-biki?

George Pullicino 13

Qiegħed nisma’ lill-Onorevoli George Pullicino jitkellem fil-Parlament bħalissa (It-Tlieta 25 ta’ Frar 2014 ftit wara is-7 pm).

Qiegħed jistaqsi sensiela ta’ mistoqsijijiet lil Konrad Mizzi Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma wara li dan għamel stqarrija Parlamentari dwar madwar 650 file dwar serq ta’ elettriku qabel Marzu 2013 li instabu msakkrin f’kamra bla ma ttieħdet azzjoni dwarhom.

Qiegħed jinsisti li kulħadd għandu jerfa’ r-responsabbiltajiet tiegħu fl-Enemalta u dan fil-kuntest ta’ diversi każijiet ta’ serq tal-elettriku.

Sewwa qiegħed jgħid l-Onorevoli Pullicino.

Imma meta niftakar kif kienet taħdem il-MEPA fiż-żmien li jiena kont fl-Uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Verifika (Audit Officer) nitbissem. Anzi kważi ninfaqa’ nidħaq.

Ma niftakarx li qatt smajt lill-Onorevoli Pullicino jitkellem b’dan il-mod dwar il-MEPA meta kien il-Ministru responsabbli għall-MEPA. Kieku, forsi l-affarijiet kienu jkunu ħafna aħjar fil-MEPA.

Ħtieġa ta’ kalma u attenzjoni

 Gas Cloud Freeport Fairway

Madwar il-Bajja ta’ Marsaxlokk diġa hemm attivita’ diversa li hi ta’ riskju.

Matul din l-aħħar sena għadu kif għalaq l-impjant tal-gass tal-Enemalta fil-Qajjenza. Impjant li kien imdawwar b’residenzi għal snin twal. L-impjant ingħalaq u sar wieħed ġdid f’Bengħajsa u dan wara snin kbar ta’ ilmenti.

Ġo nofs Birżebbuġa hemm l-impjant tal-fuel tal-Enemalta. Ilu hemm snin kbar. Imdawwar bir-residenzi. L-Enemalta ilha s-snin tħabbel rasha biex tagħlaq dan l-impjant. Imma s’issa għadu hemm qalb in-nies.

Hemm ukoll il-ħażna tal-fuel f’San Luċjan bejn Birżebbuġa u Marsaxlokk w il-ħażna taż-żjut fil-kumpless tal-Freeport, l-Oil Tanking.

Dawn ir-riskji diġa qegħdin hawn u dan flimkien mal-ħażna tal-fuel (HFO u gasoil) presentement użat mill-Enemalta f’Delimara.

L-istudji li diġa saru dwar l-impjant tal-gass f’Delimara jinkludu studju minn Roberto Vaccari li għalkemm huwa studju preliminari diġa juri numru ta’ diffikultajiet u riskji ġodda li l-ħażna tal-gass tista’ toħloq. Riskji li meta tieħu in konsiderazzjoni r-riskji li diġa hawn fil-Bajja ta’ Marsaxlokk ikomplu jagħmlu is-sitwazzjoni agħar milli diġa hi.

Huma riskji li pajjiżi oħra sabu tarf tagħhom billi madwar is-sors ta’ riskji joħolqu żona li fiha l-aċċess ikun wieħed limitat u ikkontrollat. Il-ħolqien ta’ żona bħal din issolvi l-problema: ma teliminax ir-riskju imma tnaqqas sostanzjalment l-impatt tiegħu.

Id-diffikulta f’Delimara hi li l-ispazju li hemm hu limitat u ma jidhirx li hu possibli li tinħoloq din iż-żona b’aċċess  limitat u kkontrollat. Għalhekk il-proposta tal-ħażna tal-gass hi waħda problematika.

Li l-Gvern jgħid illi ser jagħmel iktar studji biex jipprova jsib tarf tal-problema hu pass tajjeb.  Irridu nħarsu iktar fil-fond mhux biss lejn l-impjant propost f’Delimara, imma ukoll lejn l-impatt fuq is-sajjieda, fuq il-komunitajiet ta’ Marsaxlokk u Birżebbuga kif ukoll fuq il-Port Ħieles.

Ir-riskju li jkun hemm inċident hu wieħed żgħir u rari. Imma l-konsegwenzi jekk iseħħ l-inċident ikunu kbar ħafna. Għalhekk jeħtieg li nimxu b’kalma u b’attenzjoni kbira.

ippubblikat fuq iNews : it-Tlieta 25 ta’ Frar 2014

Better safe than sorry

Delimara floating gas stirage terminal

Its been twelve months since Alternattiva Demokratika – The Green Party pointed out that safety and risk assessment will be the sticking point for the liquid natural gas (LNG) driven power station at Delimara. We were then told  that Labour’s plan had already factored in all issues pertaining to the Seveso Directive.

Well, plans have been changed. What were originally plans to have land based LNG storage facilities have been changed to a floating gas storage facility. The issue of safety has however remained. It was unaddressed then and is still not addressed now.

Other countries have taken the matter quite seriously. In Livorno, for example,  as a result of proper risk assessment studies a floating gas storage facility of a size comparable to that being considered for Delimara was sited 22.5 kilometres from the coastline. In addition a security area of an 8 kilometre radius was established. This security area which is under strict control to ensure that no unauthorised access occurs serves the purpose of reducing and containing the damage caused by a possible incident.

published in The Times of Malta, Saturday February 22, 2014

No such security areas have been established in the Delimara proposal such that whilst the probability of an incident has been identified as 1 in 10,000 years its impacts on the residential community as well on economic facilities could be devastating if such an accident occurs.

A thorough reading of the risk assessment study carried out by Roberto Vaccari and forming part of the Environment Impact Assessment for the Delimara LNG driven power station clearly identifies serious risks. Whilst Vaccari defines his study as being of a preliminary nature his conclusions, however, are clear enough pointers that the apprehension of 91% of the local population documented in the Delimara project Social Impact Assessment is more than justified.

Roberto Vaccari, for example, concludes on the possibility of an incident as a result of which a cloud of gas accumulates in the area in front of the Freeport Terminal, the fairway,  precisely where ships manoeuvre prior to their berthing to unload their shipment of containers. Just this possibility, on its own, should have been sufficient to lead to the conclusion that the proposed solution for the generation of electricity through the use of gas stored on a ship is a serious threat to the secure operation of the Freeport Terminal.

Roberto Vaccari justifiably points out that Marsaxlokk Bay, very close to the residential communities of Birżebbuġa and Marsaxlokk,  already harbours most of the Maltese sites subject to Major Hazard Regulatory control under the provisions if the EU Seveso Directive. The Delimara Power Station itself, the Birżebbuġa fuel storage depot, Oil Tanking facilities, the Wied Dalam installation, the Mediterranean Offshore Bunkering and the San Lucian facilities as well as the recent addition of the Gasco facilities at Bengħajsa are too close for comfort. Roberto Vaccari points out to the domino effect potential which could be triggered on each of these sites by an LNG incident at Delimara.

The mooring of the floating gas storage unit along the Delimara coast also gives rise to a serious conflict with existing uses in Marsaxlokk Bay. It conflicts with the operational requirements of the Freeport Terminal situated at the entrance to the Bay. The conflicts are of a navigational nature as the area currently utilised by container vessels to manoeuvre until they berth, the fairway, overlaps with the navigational requirements of the floating gas storage unit in particular during refuelling. It is known that container vessels at the Freeport Terminal do require tugboat assistance particularly when strong North-Easterly winds are prevalent. The navigational requirements in such circumstances for an increased activity require much more space (and tugboats) than is available in Marsaxlokk Bay. As far as is known this has not yet been considered.

Both the authorities as well as the EIA have also been particularly silent on the impacts which the floating gas storage unit will have on the fishing community in Marsaxlokk. It is unofficially known that plans are in hand to severely curtail all maritime movements within Marsaxlokk Bay during refuelling of the floating gas storage unit. The refuelling process which may take up to 48 hours  ten times annually will be a severe handicap not just on the operations of the Freeport Terminal but it may also deal a fatal blow to the livelihood of the fishing community at Marsaxlokk.

All of the above should have led to the conclusion that the unloading and storage of LNG at Marsaxlokk Port is an unnecessary source of danger to both residents and the country’s economy.

Malta is still in time to seriously explore other options. Ignoring political pique the only practical solution is to utilise a gas pipeline which a PN led Government had unfortunately refused when offered by Italy in 1999.

What is sure is that safety is priceless. It is better to be safe than sorry.

Niftħu l-bieb

open door

Fil-politika trid titkellem ma kulħadd. Hu obbligu.

Tieħu pjaċir tiltaqa’ ma min jaqbel miegħek. Ma min għandu l-istess ideali. Ma min għandu l-istess prinċipji. Hi opportunita’ ta’ diskussjoni utli.

Pero’ id-djalogu huwa iktar meħtieġ ma min ma jaqbilx miegħek. Ma min seta offendik fil-passat. Ma min seta insulentak b’dak li qal jew bil-mod kif ġieb ruħu fil-konfront tiegħek.

Huwa dejjem żball li tagħlaq il-bieb f’wiċċ min irid jitkellem miegħek. Anke jekk jista’ jkollok is-suspett, forsi fondat, li ma jkunx hemm ġenwinita’ n-naħa l-oħra.

Huwa neċessarju li niftħu l-bibien u t-twieqi tagħna mhux biss biex nifhmu iktar lil min ma jaqbilx magħna. Imma ukoll biex min ma jaqbilx magħna jifhimna ftit iktar.

Li ningħalqu fina nfusna hi l-agħar ħaġa li nistgħu nagħmlu. Meta tiftaħ il-bibien u t-twieqi tidħol l-arja friska u d-dawl naturali. Naturalment tista’ tidħol xi dubbiena ukoll. Imma dak hu inkonvenjent żgħir wisq ħdejn il-ġid li jsir bl-arja friska u d-dawl tax-xemx.

Inġustizzji fl-armata ………… u l-Ombudsman?

army malta

Ġie konkluż rapport dwar inġustizzji fl-armata. Intqal li nstab li 60% tal-ilmenti li ġew investigati mill-Bord tal-Ilmenti li twaqqaf, kienu ilmenti ġustifikati u li allura l-Gvern issa għandu l-obbligu li jirrimedja.

Spiss nisimgħu b’ilmenti dwar l-Armata, u ma naħsibx li dawn ser jieqfu. Id-diffikulta naħseb li hi d-dixxiplina militari li wisq nibbża’ li tintuża biex taħbi l-inġustizzji.

Jiena ma naf xejn dwar l-ilmenti li ġew investigati. Naf biss dak li jgħiduli ħbieb li għandhom jew kellhom familjari fl-Armata. Jgħiduli li għad hemm iżjed ilmenti x’jiġu investigati u li probabbilment ikun hemm numru mhux żgħir minn dawk li baqa’ li jinstabu li huma ukoll ġustifikati.

Intqal lili li fi ċrieki militari huma magħrufin fatti tat-twerwir f’dak li hu trattament ta’ uffiċjali u gradi oħra minn klikka li kienet tmexxi l-Armata u li, huwa evidenti, li l-uniċi kwalifiċi ta’ din il-klikka kienu il-lejalta’ assoluta lejn il-politiċi fil-Gvern u d-dellijiet tagħhom. Jgħiduli kif kienu jissawwru career development paths u kif biex jinqabżu ċerti nies anki r-rapporti annwali tagħhom ma kienux isiru.

U tant affarijiet oħra.

Fuq dan kollu jiena nistaqsi mistoqsija sempliċi. Għaliex ħadd ma mar għand l-Ombudsman b’dawn l-affarijiet? Għax l-iktar konklużjoni li qed tinkwetani mhux li saru inġustizzji fl-Armata (dik diġa inkwetanti ħafna) imma li f’post sensittiv bħall-Armata l-uffiċċju tal-Ombudsman li twaqqaf fl-1995 qed jirriżulta li ma kienx effettiv.

Il-mistoqsija li aħna l-politiċi irridu nistaqsu hi għaliex? Huwa importanti li tinstab it-tweġiba malajr għax l-inġustizzji hu importanti li niġġieldulhom dejjem u mill-ewwel.

Tolleranza żero

corruption.eu

 

L-iskandlu tat-tbagħbis tal-meters tal-elettriku jidher li hu wieħed kbir. S’issa issemma’ n-numru ta’ 1000 meter imma intqal ukoll li in-numru jista’ jkun ferm ikbar.

Huwa fatt, kif anke jirriżulta mid-diversi rapporti tal-Awditur Ġenerali li dejjem kien hemm ammont ta’ serq tal-elettriku. Pero huwa daqstant ieħor ċar li meta l-kontijiet (tal-elettriku) għolew b’mod esaġerat inħoloq suq ikbar għal min dejjem ifittex mod kif jisraq u japprofitta ruħu.

Kull każ ta’ serq permezz ta’ tbagħbis tal-meters kien jinvolvi ta’ l-inqas tnejn min-nies. L-ewwel nett lil min bagħbas il-meter u t-tieni lil min ħallsu.

Meta għaldaqstant qiegħed jingħad illi ser jittieħdu passi legali biss kontra min bagħbas il-meters imma li min gawda billi naqsulu l-kontijiet ser jeħlisha, qed jingħata messaġġ żbaljat.

Irridu bħala pajjiż nagħtu l-messaġġ ċar u li dwaru ma jkun hemm l-ebda dubju: li l-korruzzjoni m’hi tollerata qatt. Dak li tfisser meta ngħidu tolleranza żero.  Tajjeb li tinqabad il-ħuta l-kbira imma tajjeb ukoll li nifhmu li l-ħuta l-kbira ma tistax tgħix mingħajr il-ħut iż-żgħir.

Ħadd m’għandu jeħlisha. Kulħadd għandu jerfa’ u jġorr dak li għamel. Għalhekk tolleranza żero.

Ippubblikat fuq iNews l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2014

Aħjar uff inkella aħħ

Gas Cloud Freeport Fairway

Bħal daż-żmien sena, waqt il-kampanja elettorali, Alternattiva Demokratika kienet ċara ħafna dwar il-proposta tal-Partit Laburista li jgħaddi biex jipproduċi l-elettriku bl-użu tal-gass. Għidna li l-kwalita’ tal-arja ser titjieb sostanzjalment kif ukoll li tista’ traħħas il-kontijiet tal-elettriku u l-ilma.

Imma għidna ukoll anke tnax-il xahar ilu illi ma kienx ċar x’kien qed jiġi propost dwar ir-riskji li l-ħażna ta’ kwantita’ kbira ta’ gass daqshekk qrib kemm tal-power station innifisha kif ukoll viċin l-abitat u viċin ħafna ta’ operazzjonijiet marittimi.

Alternattiva Demokratika rat l-istudju dwar l-impatti ambjentali (EIA) u in partikolari l-istudju ta’ Roberto Vaccari dwar l-analiżi tar-riskji  liema studju jifforma parti integrali mill-imsemmi EIA.

L-istudju dwar ir-riskji huwa inkonklużiv minħabba illi fil-waqt li jagħmel analiżi ma jwassalx din l-analiżi għal konklużjoni loġika tagħha, in partikolari kif b’mod prattiku l-impjant li jiġġenera l-elettriku bil-gass għandu impatt fuq l-attivitajiet l-oħra li presentement hemm fil-Port ta’ Marsaxlokk.

Vaccari per eżempju jikkonkludi dwar il-possibilita’ ta’ inċident li bħala riżultat tiegħu joħroġ kwantita’ kbira ta’ gass illi s-sħaba (ta’ gass) riżultanti  takkumula fl-area quddiem il-Port Ħieles u preċiżament fil-fairway, l-area fejn jimmanuvraw il-vapuri qabel ma jidħlu jħottu t-tagħbija tal-containers. (ara pjanta hawn fuq) Din biss kellha twassal għal konklużjoni li s-soluzzjoni proposta għall-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-ġass  maħżun fuq vapur hi theddida kbira għas-sigurta’ tal-operazzjoni tal-Port Ħieles.

Pajjiżi oħra joħolqu żona ta’ sigurta madwar l-impjant b’mod illi jiżolaw il-possibilita’ ta’ periklu u ma jħalluħx jinfirex. B’hekk inaqqsu l-impatt fuq il-ħajja tan-nies u fuq il-propjeta’ u jimminimizzaw il-ħsara ekonomika li tista’ tirriżulta. Hekk għamel per eżempju l-Gvern Reġjonali tat-Toscana barra l-Port ta’ Livorno meta stabilixxa żona ta’ sigurta f’distanza ta’ tmien kilometri madwar il-ħażna tal-gass fuq vapur li ġie ankrat 22.5 kilomteri l-barra mill-kosta.

Bl-iskuża li r-rapport tal-analiżi tar-riskju hu wieħed preliminari r-rapport ta’ Vaccari ma jagħmel xejn minn dan. Filwaqt li jsemmi l-possibilita ta’ impatt fuq stallazzjonijiet oħra fil-port ta’ Marsaxlokk (domino effect) la Vaccari u l-anqas l-EIA ma janalizzax kif  dan jista’ jseħħ.

Filwaqt li hu magħruf illi l-movimenti maritiimi fil-Port ta’ Marsaxlokk ikollhom jonqsu drastikament, inkluż il-movimenti mis-sajjieda l-EIA hu sieket dwar dan.

Dan kollu kellu jwassal  għal rakkomandazzjoni li s-soluzzjoni tal-ħatt u ħażna tal-gass fil-Port ta’ Marsaxlokk huma ta’ periklu kemm għar-residenti kif ukoll għall-ekonomija tal-pajjiż.

Pajjiżna għadu fil-ħin biex jimxi lejn soluzzjonijiet oħra. Lil hinn mill-piki politiċi l-unika soluzzjoni prattika hi dik ta’ pipeline li dwaru l-Gvern kien sfortunatament irrifjuta offerta mill-Italja fl-1999.

Li hu żgur hu li ħajjet in-nies hi imprezzabbli.

Aħjar uff inkella aħħ.

Ir-reshuffle ta’ Joseph Muscat

reshuffle

Probabbilment li jkun hemm bżonn illi ssir reshuffle dalwaqt u dan minħabba illi jridu jsiru numru ta’ ħatriet.

Jrid jinħatar President tar-Repubblika ġdid minn nhar l-4 t’April flok George Abela. Fil-ġimgħat ta’ wara jkun meħtieġ ukoll li jiġi nominat (jew nominata) Kummissarju għall-Unjoni Ewropeja flok Tonio Borg.

Il-ħatriet kif jaf kulħadd qatt ma jsiru biss fuq mertu jew kapaċita. Il-ħatriet huma ukoll parti mil-logħba ċess tal-politika. Huwa naive min jaħseb mod ieħor.

Il-ħatriet il-ġodda ta’ President u Kummissarju huma opportunita biex Joseph jagħmel fine tuning tal-għażliet tiegħu ta’ Marzu li għadda u fix-xhur sussegwenti.

Ix-xniegħat dwar x’tibdil jista’ jsir beda.

Interessanti li aħna u nisimgħu x’inhu jingħad naħsbu ftit dwar min għandu interess f’dawn ix-xniegħat.

L-ewwel interess huwa tal-Prim Ministru innifsu li min jaf kemm ilu jisma’ dwar x’għandu jagħmel u xi jmissu għamel. Joseph Muscat għandu kull interess li jipprova jiżen x’reazzjoni jkollu għaċ-ċaqlieq li għandu f’moħħu.

It-tieni interess huwa ta’ dawk li jew tħallew barra inkella li jixtiequ javvanzaw. Dawn ovvjament jinkludu xniegħat kontra dawk li jixtiequhom li jkunu mwarrba. Nismimgħu kliem bħal: mhux tajjeb/mhux tajba. Dak minn fejn inqala’?  Għadu ġej u jafdah daqshekk?

Il-kapaċita kif nafu, m’hiex l-unika kriterju. L-anqas neċessarjament m’hi l-kriterju ewlieni. Waħda mill-karatteristiċi ta’ Muscat hi li jfittex li jakkomoda bl-iskop li jagħlaq ħalq dak li jkun. Jiġifieri l-kriterji u l-ħsieb wara movimenti partikolari mhux neċessarjament li huma posittivi. M’hu xejn ġdid dan.

Ismijiet qed nisma’. Pero’ ma rridx nirrepetihom għax ma rridx inkun parti mil-logħba li għaddejja. Nippreferi l-lussu li nosserva.

EU elections: Business and the environment

Launch Business Manifesto.140214.09

I was present yesterday for the launch of a Business Manifesto addressed to MEP candidates. The Manifesto entitled “We’re in Business together. A Maltese Business Manifesto.”  lists the expectations of the business community. The launch was organized by the office of the European Parliament in Malta.

As expected the manifesto deals extensively on the role of business in job creation, its importance to the economy, the vulnerabilties of SMEs and the difficulties faced by Maltese Business, mostly micro-business, as a result of both its size as well as Malta’s peripherality and insularity.

The five business organisations did a good job with one exception. They were apprehensive about environmental and social issues. The business manifesto does not refer to environmental and social issues except in a negative manner. There is no valid reason for this position. The experience of Maltese business organisations (with very few exceptions) points elsewhere. It is generally a positive experience.

May I remind that the Federation of Industries, now forming part of a unified Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry had years back endorsed and adhered to the UN Global Compact. The Malta Business Bureau has embarked on a water awareness campaign, GRTU through  enterpreneur Noel Gauci (together with others) has been at the forefront of research on wave energy and its applicability to Malta to tap alternatve energy sources.

Similarly on socal issues most Maltese SMEs are good employers and it would be a misrepresentation if one were to focus on the negative comments on social issues in the Business Manifesto as being representative of Maltese Business.

Maltese Business and SMEs in particular have to view environmental and social issues not as obstacles but as challenges which can be transformed into new opportunities. Those who realise this and put it into practice will lead the way. The others will follow.

History of party funding scandals in the UK

sterling.euro.yen.dollar

(originally published by the BBC News on 26 March 2012)

The row surrounding the actions of former Conservative co-treasurer Peter Cruddas is the latest in a series of scandals surrounding money given to politicians and political parties.

Here are some of the most significant:

‘CAB FOR HIRE’

In March 2010, three former Labour ministers – Geoff Hoon, Stephen Byers and Patricia Hewitt – were suspended from the party after they were filmed by Channel 4’s Dispatches programme apparently offering to help a lobbying firm in return for cash.

Mr Byers, a former transport secretary, was filmed saying he was like a “cab for hire” who would work for up to £5,000 a day.

Ex-defence secretary Mr Hoon said he wanted to make use of his knowledge and contacts in a way that “makes money” and that he charged £3,000 a day.

David Cameron – then Opposition leader – said people were “disgusted” at the comments, while Justice Secretary Jack Straw said MPs felt “anger” at “their stupidity”, but there was “not a shred of evidence” they had done anything wrong.

The Commons Standards and Privileges Committee subsequently dismissed the complaint against Ms Hewitt, but recommended that Mr Hoon and Mr Byers should have their parliamentary passes suspended for five and two years respectively.

Mr Byers said he “should not have spoken in such terms”, while Mr Hoon acknowledged he got it “wrong” in giving the impression he wanted to profit from his government contacts.

CASH FOR HONOURS

In December 2006, Tony Blair became the first prime minister to be interviewed by police in the course of a criminal investigation.

Officers were probing allegations that peerages were offered in return for million-pound loans to political parties, following a complaint by Scottish National Party MP Angus MacNeil.

The scandal dogged Mr Blair’s final years at No 10 and saw him interviewed three times by police, although not under caution.

Both Mr Blair’s chief fund-raiser Lord Levy and director of government relations Ruth Turner were arrested and questioned by police on suspicion of perverting the course of justice – both always denied any wrongdoing.

Eventually, after a £1.4m, 19-month investigation, the Crown Prosecution Service announced that nobody would be charged, as there was no realistic prospect of a conviction.

When the case was closed, Mr Blair said the investigation had ended as he “always expected it would”.

CASH FOR QUESTIONS

In 1994, Conservative MPs Neil Hamilton and Tim Smith were accused of taking cash in brown envelopes from Mohamed Al Fayed, the then owner of Harrods, to ask questions in the House of Commons.

The claims were made in the Guardian newspaper and supported by Mr Al Fayed himself.

Ian Greer, as head of lobbyists Ian Greer Associates, was said to be the middleman in the transactions.

Mr Smith admitted to the payments and resigned immediately but Mr Hamilton protested his innocence. He was, however, forced to resign as corporate affairs minister.

He also lost in parliamentary seat in 1997, ousted by independent candidate Martin Bell who stood on an anti-sleaze ticket.

Mr Hamilton and Mr Greer issued libel writs against the Guardian, but these were eventually dropped. Mr Hamilton also sued Mr Al Fayed for libel and lost.