Tradituri?

are you the traitor

Diskors li qed nisimgħu dan l-aħħar dwar tradituri ma jagħmel ġid lil ħadd.

Dan hu diskors li ġeneralment qed jingħad minn persuni viċin il-Gvern tal-lum u dan b’difiża għall-kritika li qed issir, f’Malta u barra, dwar l-iskema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza.

Nifhem li l-kritika ddarras.  Pero’ min hu konvint minn dak li qed jagħmel m’għandux ħtieġa ta’ insulti, iżda hu kapaċi jwieġeb argument.

L-użu tal-kelma “tradituri” fil-konfront  tal-kritiċi tal-Gvern l-iktar li tagħmel il-ħsara hu lill-Gvern innifsu għax twassal il-messaġġ li dawk li jappoġġaw lill-Gvern (jew parti minnhom) huma intolleranti għall-kritika.

Fuq kollox għalkemm huwa l-Gvern (bis-saħħa tal-maġġoranza li għandu fil-Parlament) li jiddeċiedi, ma jfissirx li neċessarjament illi għandu raġun. In-numri jiddeterminaw min jiddeċiedi, mhux min għandu raġun.

Il-kritika lill-Gvern tal-lum saret u tibqa’ issir, bħalma saret lill-Gvern tal-bieraħ. Iċ-ċavetta biex nimxu l-quddiem hi li lkoll niftħu widnejna beraħ biex nisimgħu iktar. B’dan il-mod biss hemm iċ-ċans li jsiru inqas żbalji, mhux bl-insulti.

L-insulti huma l-għodda esklussiva ta’ min m’għandux fiduċja fir-raguni.

ippubblikat minn iNews it-Tnejn 20 ta’ Jannar 2014

3 comments on “Tradituri?

  1. Inti ktibt li “L-insulti huma l-għodda esklussiva ta’ min m’għandux fiduċja fir-raguni.” Ma dan nixtieq inzid li l-insulti huma dikjarazzjoni ta’ min ma għandux ragun u jdur għall-insulti personali. Ezatt bhal ma klien isir fit-80ijiet.

  2. When one has a dispute within a family setup, one does not go to the council and try to point fingers there. That does not mean that they do not have good arguments to argue about, but they prefer to keep it preserved and in control. In maltese we say that ‘il gara il hwejjeg mdensa ma tonxoromx barra’. The PN are not brave enough as they think that this would give them political advantage but at the same time they are missing out that they should first and foremost do everything to save-guard the national interest.

    • Safeguarding the national interest? That’s very slippery ground! No one has a monopoly in this area. One may disagree with the way the PN acted and are acting. That does not entitle anyone to label anyone as a “traitor” or as “not acting in the national interest”.

      All (or rather most) of those taking an active part in public life do so in order to try and influence change for the better. We have a different perspective as to what’s required to be done!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s