Il-messaġġ tal-Kummissarju Viviane Reding

Viviane Reding

Id-dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar l-iskema ta’ ċittadinanza li qed jipproponi l-Gvern ġie u mar.

Kien hemm numru ta’ diskorsi. L-iktar importanti minn dawn, fl-opinjoni tiegħi, kien id-diskors tal-Kummissarju Viviane Reding, Viċi President tal-Kummissjoni Ewopeja u Kummissarju għall-Ġustizzja.

Deċiżjoni dwar iċ-ċittadinanza, qalet Reding, hi prerogattiva tal-istati membri. Imma, żiedet tgħid Reding, din id-deċiżjoni hi mhiex waħda newtrali. Għandha impatt fuq kull wieħed mill-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropeja u dan għax iċ-ċittadinanza ta’ pajjiż membru tal-UE tagħti numru ta’ drittijiet li jistgħu jkunu eżerċitati fl-Unjoni Ewropeja kollha.

Għal din ir-raġuni l-Kummissarju Reding ġibdet l-attenzjoni ta’ kull min kien qiegħed jisma’ li t-trattat tal-Unjoni Ewropeja jitkellem ċar fl-artiklu 4.3 dwar it-tħaddim tal-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropeja.

Dan, qalet Reding hu prinċipju bażiku. Fi ftit kliem din hi l-qalba tal-kwistjoni kollha.

Meta wieħed iwarrab il-paroli kollu li ntqal għall-gallarija, jibqa’ biss dan il-punt. Punt li kulħadd injora.

Fit-twettiq tal-politika tiegħu taċ-ċittadinanza għaliex ma kienx hemm konsultazzjoni bejn il-Gvern Malti u l-Unjoni Ewropeja? Huwa konxju l-Gvern Malti illi filwaqt li għandu kull dritt li jiddeċiedi xorta għandu l-obbligu li japplika l-“prinċipju ta’ kooperazjoni sinċiera”?

Dan hu wieħed mis-sisien tal-valuri Ewropej. Fl-Unjoni Ewropeja m’hemmx biss drittijiet. Hemm ukoll id-dmirijiet. Mhux għal Malta biss, sintendi!

ippubblikat fuq iNews il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar 2014

3 comments on “Il-messaġġ tal-Kummissarju Viviane Reding

 1. Dan jghoddu ukoll ghall-abort u Dublin 2? Jew fejn trid hi biss Ms Vivian taghmel emfasi u tigbed l-attenzjoni? Ghaliex issa u mhux meta membri ohrajn ghamluha? Ghaliex l-EU ma tirregolax l-ghoti tac-cittadinanza ghal kulhadd? X’qed izommha? X’inhi r-raguni? Ghaliex thalliha vaga ‘f’principju ta’ koperazzjoni sinciera?’ Min ha jispjega s-sincerita? Dawk li ma jaqblux jew ma jaqblilhomx? Ahjar tkun sinciera hi u taghti ezempju!!

  • Dwar l-abort, Dr Grech Attard, imissek taf li t-trattat li permezz tieghu Malta saret membru tal-Unjoni Ewropeja jgħid ċar u tond li din hi materja ta’ kompetenza nazzjonali.

   Dwar Dublin II il-posizzjoni hi iktar kumplessa. Anke hawn il-kompetenza hi wahda nazzjonali. Malta trid li l-kompetenza ma tibqax waħda nazzjonali iżda li din il-materja issir responsabbilta’ tal-EU. Il-maġġoranza tal-pajjiżi l-oħra ma jaqblux.

   Il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera li irreferiet għalih Viviane Reding għad irridu nisimgħu ħafna dwaru. U probabbilment ma ndumux. Għax fl-Unjoni Ewropeja ma hemmx biss drittijiet, hemm ukoll dmirijiet.

 2. Carm,
  Il-Partit Laburista huwa magħruf li lest li jaqta’ imniehru biex jinki l-wiccu. U dan qed nghidu b’esperjenza tal-passat. Illum bil-Partit Laburista li sar moviment u warrab kull vizjoni socjali, dan wiehed jistennieh aktar.
  Jiddispjacini nghid li Muscat huwa nieqes mill-esperjenza politika u minhabba li l-weghdiet li ghamel biex wasal fejn wasal huwa rikattat minn dawk li għandhom biss interess kummercjali u xejn socjali. Ghalhekk wiehed jistenna aktar u aktar hsara nazzjonali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s