Alfred Sant: thriller ġdid dwar il-ħatra tal-President George Abela

Alfred Sant 13

Alfred Sant għandu opinjoni ċara dwar il-President il-ġdid tar-Repubblika ta’ Malta li jrid jinħatar f’April li ġej.

Skond Alfred Sant il-President il-ġdid għandu jkun (jew għandha tkun) dik il-persuna li jiddeċiedi l-Prim Ministru. Skond Alfred Sant il-Prim Ministru jiddeċiedi u dik id-deċiżjoni tkun finali. Ma jgħidilniex Dr Sant dwar ir-rwol taI-Parlament. Ovvjament il-loġika tgħidlek li jekk il-Prim jiddeċiedi, il-Parlament ma jibqax  x’jagħmel ħlief li jittimbra.

Interessanti ħafna kemm Dr Sant jemmen fil-konsultazzjoni. Jagħtina ukoll ir-raġunijiet ghaliex għalih il-konsultazzjoni hi ħela ta’ żmien. Għax Lawrence Gonzi, skond Dr Sant, hekk ukoll kien jagħmel. Jgħidilna:

“Kunsiderazzjonijiet hekk twarrbu meta l-PN għażel il-Presidenti “tiegħu”. Id-diskors kien ikun: hekk se jsir. Naf għax kont hemm meta ntqal.”

Pero’ iktar interessanti minn dan kollu huwa l-kumment ta’ Dr Sant dwar il-ħatra ta’ Dr George Abela bħala President tar-Repubblika fl-2009.

Jgħidilna hekk Dr Sant:

“Gonzi-pn għażel President ftit wara li rebaħ elezzjoni bi żbrixx. Ried jidher ftit ħelu qabel jitlaq għat-triq tal-arroganza bla kantunieri. U kellu raġunijiet oħra okkulti li ma jissemmewx”.

Issa din hi ħaga serja ħafna. Li Dr Sant jgħid li Gonzi ried jidher ħelu qabel jitlaq għat-triq tal-arroganza bla kantunieri, imma kellu “raġunijiet oħra okkulti” li ma jissemmewx.

Issa jiena ma nistax nifhem x’jistgħu ikunu dawn  “ir-raġunijiet oħra okkulti” li ma jissemmewx.

Naħseb li qed jgħid li r-raġunijiet huma sigrieta. Raġunijiet moħbija. Imma Dr Sant jaf x’inhuma dawn ir-raġunijiet “okkulti”? Ma nafx, imma forsi għalhekk Dr Sant kien wieħed miż-żewġ membri tal-Grupp Parlamentari Laburista li meta l-Grupp ġie biex jiddeċiedi jekk jappoġġax il-ħatra ta’ George Abela bħala President tar-Repubblika fl-2009 ivvota kontra.

Jekk niftakar sewwa Dr Alfred Sant l-anqas kien attenda l-Parlament meta tressqet il-mozzjoni għall-approvazzjoni tal-ħatra ta’ Dr George Abela.

Verament ried ikun distakkat kemm jista’ jkun mill-okkult.

Nistennew epiżodju ieħor minn dan it-thriller ġdid ta’ Dr Alfred Sant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s