Solidarjeta’ u Sliem

solidarity 

Dawn il-ġranet huma jiem ta’ solidarjeta’ u sliem.  Mhux xieraq li nuża l-ispazju għal argumenti u polemiċi. Avolja anke is-solidarjeta u s-sliem huma sors ta’ polemika.

Is-solidarjeta’ u s-sliem huma l-unika sinifikat veru ta’ dawn il-jiem li tul is-snin ġew ikkapparrati minn sens qawwi ta’ konsumiżmu u xalar li jmorru lil hinn minn dak li hu aċċettabbli.

Il-Milied it-Tajjeb lil kullħadd.

oriġinalment ippubblikat fuq iNews it-Tnejn 23 ta’ Diċembru 2013

5 comments on “Solidarjeta’ u Sliem

  1. Naqbel perfettament. Il-Milied ilu żmien li sar ikkumerċjalizzat u tilef is-sens propju tiegħu. Għalija mhux xi żmien affaxxananti.

  2. Awguri perit lilek u lill-familja tieghek. Nawguralek success ghall-elezzjoni tal-parlament ewropej. Ma kontx sejjer nivvota,izda immur ghax nemmen fik.
    Grazzi u proset tassew.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s