Il-MEPA u l-froġa tal-Mistra Village

froga

Il-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar David Pace f’rapport li ġie ippubblikat il-bierah it-Tnejn 2 ta’ Diċembru 2013 fi ftit kliem jgħid li l-permessi għall-iżvilupp mill-ġdid tal-Mistra Village huma froġa oħra tal-MEPA. Dan jagħmlu wara li mexxa investigazzjoni fuq talba ta’ Din l-Art Ħelwa.

Il-frejjeġ fil-MEPA li kienu jsiru taħt Lawrence Gonzi, George Pullicino u Mario Demarco għadhom qed isiru taħt Joseph Muscat u Michael Farrugia.

Hu ġustifikat, jgħidilna l-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar, li l-permessi għall-iżvilupp tal-Mistra Village jkunu irtirati.

Ir-rapport li tistgħu taqrawh fuq is-sit elettroniku ta’ Din l-Art Ħelwa jagħti raġunijiet dettaljati biex jispjega għaliex il-Kummissarju David Pace wasal għal din il-konklużjoni. Ir-rapport jispjega xi tħalla barra fil-konsiderazzjonijiet li għamel id-Direttorat tal-Ippjanar u jgħid li l-Bord tal-MEPA kien iggwidat ħażin mill-Major Projects Unit tal-istess MEPA. Il-Bord tal-MEPA ngħata informazzjoni nieqsa u informazzjoni żbaljata.

F’pajjiż ċivilizzat il-Bord tal-MEPA kien jirreżenja en bloc wara deċiżjoni bħal din.

Darba waħda hekk kien sar meta l-Perit Joseph Falzon kien ħareġ rapport dwar il-permess abbużiv tal-LIDL ta’ Ħal-Safi fuq talba għal investigazzjoni li dakinnhar kienet saret minn Alternattiva Demokratika . Dakinnhar 6 minn 7 membri tal-Kummissjoni għall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp li approvat il-permess kienu irriżenjaw lejlet l-elezzjoni ġenerali tal-2008.

Ma nafx kemm il-wieħed jew waħda mill-membri tal-Bord tal-MEPA għandhom il-kuraġġ li jammettu li għamlu żball u li għandhom iħallsu tiegħu billi jirreżenjaw.

Nistennew u naraw.

2 comments on “Il-MEPA u l-froġa tal-Mistra Village

 1. Perit din mhux l-ewwel froga tal-mepa kif taf sew inti. Nerga nfakkar ta Wied il-Ghasel li avolja saru l-oggezzjoniet kolla possibli kif ukoll petizjoni ta 24000 firma xorta thalla jsir ix-xoghol. L-fatt li l-petizjoni l-anqas biss giet ikkunsidrata huwa wkoll ta thassib ghad-drittijiet tac-cittadin u d-demokrazija. Meta ngibdet l-attenzjoni li l-girna li ghad baqa fuq il-post issa giet mirduma tahat il-livell tal-bini, ministru talab investigazjoni mill-puluzija fejn ovja dawn mhux huma tawh dan il-permess li jsir hekk. Allura ghaz ma ssirx investigazjoni serja u min ghandu jwiegeb jitressaq? Hekk biss tista terga titregga lura l.-kredibilta, jekk tista ssejhiha hekk.

 2. ”F’pajjiż ċivilizzat il-Bord tal-MEPA kien jirreżenja en bloc wara deċiżjoni bħal din.”
  Hazin jaghmel Il-Prim Ministru u l-P.L. jekk jaghlaq ghajnejh u ma jaghmel xejn!
  Gwaj ghall-partit li hafna nies, inkluz jien, ivotajnilu biex nehilsu mill-inefficenza u korruzjoni tal-gvern ta’ qabel!
  Bosta malajr iduru fil-fehma taghhom meta tasal elezjoni ohra!
  Nappella lill-P.M. biex jiehu hsieb din l-oxenita!
  Jekk il-permess jithalla ikun zball enormi. F’dak il-kaz jehtieg tinfetah kawza fil-Qorti ta’ l-Appell!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s