Kien jaf?

The World Bank

Matul il-ġimgħa li għaddiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament  qal li ma kienx jaf u l-anqas ma kien infurmat illi Shiv Nair (konsulent tal-Gvern b’ċittadinanza Ingliża iżda residenti Malta) kien fuq il-blacklist tal-Bank Dinji u dan minħabba frodi.  Jekk taċċetta u temmen dan id-diskors hu inevitabbli li tasal għall-konklużjoni li dawk  ta’ madwar Joseph Muscat ma għamlux il-verifiki neċessarji kif meħtieġ dwar Shiv Nair, jekk fil-fatt qatt għamlu dawn il-verifiki.

Il-konsegwenza ta’ dan hu li bilfors tqis illi l-verifiki li jridu jsiru dwar dawk li ser jixtru passaport bil-prezz ta’ €650,000 flimkien ma €25,000 għall-mara kif  ukoll għal kull wild hemm il-possibilta li jsiru (jew ma jsirux) bl-istess mod u dan għax id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-passaport ser jeħodha l-politiku. Jiġifieri ħadd ma jagħti tort lil ħadd jekk naslu għall-konklużjoni li bil-bejgħ tal-passaporti li qed jipproponi l-Gvern jista’ jkun li nitwikkew b’xi erba’karattri mhux mixtieqa għax il-politiku jaf jagħlaq għajnejh u malajr iwaħħal f’ħaddieħor.

Dawn huma l-konklużjonijiet li tasal għalihom  jekk temmen dak li qal Joseph Muscat.

Imma jekk dak li qal Muscat ma temmnux imbagħad hemm konklużjonijiet ferm iktar gravi minn hekk.  Għax jekk minkejja dak li qal Joseph Muscat kien jaf bil-fatt li Shiv Nair kien fuq il-blacklist tal-Bank Dinji minħabba frodi,  imbagħad l-istorja tkun ħafna differenti. F’dak il-każ ikun hemm bosta mistoqsijiet li jkunu jeħtieġu tweġiba.

Xi darba inkunu nafu x’inhi il-verita’. Kien jaf jew ma kienx jaf?

ippubblikat fuq iNews : It-Tnejn 21 t’Ottubru 2013

2 comments on “Kien jaf?

  1. I think this issue is going out of proportion (storm in a tea cup).. and it looks that there is not much to critisize given that this issue is being used as the head topic in the agenda of government opponents.

    • Having a government consultant listed permanently on the World Bank’s black list due to fraud is no joke. As a minimum it signifies a grave error of judgement.

      Those who consider that this is a storm in a tea cup betray that their ethical benchmark needs urgent recalibration.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s