Skiet li jtarrax

auberge_de_castille_fullsize

Il-Gvern, qal Joseph Muscat, qed iqis l-options kollha fil-każ tal-immigranti li daħlu illum mil-Libja.

Dan jinkludi l-option tal-push-back.

Il-fatt biss li ikkonsidra l-option tal-push-back, jiġifieri li jibagħat lill-emigranti lura fil-Libja ifisser li l-Gvern ikkunsidra li jikser l-obbligi internazzjonali li għandha Malta.

Dan jitfa dell kbira fuq il-kredenzjali demokratiċi ta’ Joseph Muscat u l-Partit tiegħu.

Qed insemmi lill-Partit tiegħu apposta. Għax ħadd mill-partit tiegħu ma qam f’din is-siegħa tal-prova. Ħadd ma qam u iddisassoċja ruħu minn Joseph Muscat. Ħadd ma qam u qal li Muscat hu żbaljat.

Jgħaddu s-snin u forsi xi ħadd jikteb biex jgħidilna li hu ma kienx jaqbel, iżda baqa’ sieket. Is-skiet tal-Membri Parlamentari u tal-Uffiċjali tal-Partit Laburista hu wieħed li jtarrax.

Il-ħtija hi kbira u mhix ta’ Muscat biss. Hi ukoll ħtija ta’ dawk kollha ta’ madwaru li jinkinawlu.

3 comments on “Skiet li jtarrax

  1. Mela Marlene Farrugia semmet lehena fuq it-transfer “ingust” ta’ Norman Vella, li ma kien ingust xejn la mill-lat amministrattiv u l-anqas meritocratiku. Biss fuq l-immigranti u push-backs skiet biss. U dan Joseph Muscat qal li hu standing up and being counted.

  2. Jekk illum niggustifikaw lil Gvern waqt li qed jikser il-ligi fir-rigward tal-“barranin”, ghada nispiccaw niggustifikaw li l-Gvern jikser il-ligi fir-rigward tal-Maltin.
    Din diga ghexniha !
    Fis-70’s Mintoff kien beda l-ewwel taqbidiet tieghu bhala gvern billi fetah attakk kontra l-forzi Inglizi u kontra n-Nato. Ghidnielu prosit……..imma wara l-Inglizi kien imiss lin-Nazzjonalisti, lil-Knisja……..u l-istorja nafu kif kompliet !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s