Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni :(13) Reviżjoni tal-artiklu 2 tal-Kostituzzjoni

world_religion2

(13) Reviżjoni tal-artiklu 2 tal-Kostituzzjoni

L-Artikolu 2 tal-Kostituzzjoni għandu jiġi rivedut . L-ewwel, billi jiġi ddikjarat, minflok li r-reliġjon ta’ Malta hija r-reliġjon Kattolika Rumana, li l-istat jirrikonoxxi kull reliġjon li hija kompatibbli ma’ soċjetà demokratika u pluralista. It-tieni, li ma jkunx meħtieġ it-tagħlim obbligatorju tar-reliġjon fl-iskejjel.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)

2 comments on “Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni :(13) Reviżjoni tal-artiklu 2 tal-Kostituzzjoni

 1. Ma naqbilx mal-proposti taghkom fuq din Carmel…..u tista anki , jekk trid, tqisni bhala konservattiv……
  Tislijiet mill-qalb.

  John

 2. Naqbel, dan hu pass il-quddiem imma mhux progressiv bizzejjed.
  L-iStat mghandu jaghraf l-ebda religion imma jhalli il-liberta assoluta ghal KULL twemmin religjuz.
  Jekk l-iStat jirrikonoxxi xi religion, tkun liema wahda tkun, dan ikun ifisser.li jkun qed japprova xi twemmin religjuz u bhala Stat lajk dan imur kontra kull principju baziku li jrid jirrisspetta wkoll kull NUQQAS ta’ twemmin religjuz.

  Naqbel ma’ t-tieni parti. Anzi ghandu jizdied li ma jkun hemm l-ebda taghlim religjuz, la obbligatorju u lanqas volontarju. Jistgha jkun hemm biss studju storiku tar-religjonijiet bla ebda enfasi jew hajra ghal xi religion partikolari.

  Tislijiet,

  Joe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s