Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (4) L-elezzjoni tal-President

George Abela.Castille

(4)     L-elezzjoni tal-President

Il-President tar-Repubblika għandu jkun elett minn Kulleġġ Elettorali magħmul mill-Membri Parlamentari kollha u mis-sindki eletti kollha tat-68 lokalita. It-twessigħ ta’ din l-approvazzjoni jista’ jiżgura li jiġi aċċettat aktar il-Kap tal-Istat li jingħażel.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)

Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (3) Ħatriet ta’ importanza nazzjonali

president-of-malta-flag-over-blue-sky

(3)     Ħatriet ta’ importanza nazzjonali

Il-ħatra ta’ Bordijiet/Kummissjonijiet ta’ importanza nazzjonali għandha ssir mill-President bħala l-Kap tal-Istat u mhux mill-Prim Ministru. Il-President għandu jkun meħtieġ iwettaq konsultazzjonijiet mhux biss mal-politiċi imma wkoll mas-soċjetà ċivili.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)