Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (1) Parteċipazzjoni wiesgħa

Forum tal-President 1

(1)    Parteċipazzjoni wiesgħa

Kull diskussjoni dwar bidliet profondi fil-Kostituzzjoni għandha titmexxa bl-akbar ftuħ u trasparenza u tiġi diskussa kemm fil-Parlament, (li għandu jsir istituzzjoni professjonali b’Parlamentari full-time), kif ukoll f’forum rappreżentattiv li jkun jinkludi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-partiti politiċi kollha u l-Kunsilli Lokali. Il-proċeduri u d-diskussjonijiet għandhom ikunu aċċessibbli online u s-suġġerimenti taċ-ċittadini għandhom jiġu diskussi wkoll. Il-bidliet għandhom jiġu approvati b’referendum.

(silta mill-Kapitlu Numru 6 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)

3 comments on “Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (1) Parteċipazzjoni wiesgħa

  1. Naqbel mieghek perfetament. Ic-cittadini ghandhom jippartecipaw. Li thalli f’idejn il-parlamentari biss hija dahka fil-wicc. Xbajna issa nigu migbuda minn imneherna. Ic-cittadin ghandu jkun ic-centru u l-kostituzzjoni mfassla ghalih u mhux ghal parlament!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s