Il-Kostituzzjoni: x’ser nagħmlu?

parlament

Attendejt għall-Forum tal-President dwar il-Kostituzzjoni illum il-Ħamis 25 t’April fil-għaxija.

Hemm diversi emendi meħtieġa għall-Kostituzzjoni. Alternattiva Demokratika fil-fatt, fil-programm elettorali ta’ Marzu li għadda tispjega fid-dettall bosta mill-emendi li naraw meħtieġa.

Forsi l-iktar punt bażiku li ninsistu dwaru f’Alternattiva Demokratika hu li l-Kostituzzjoni hi tan-nies u mhux biss tal-politiċi. Punt li jagħmlu ukoll il-Partit Laburista permezz tal-proposta tiegħu ta’ Konvenzjoni Kostituzzjonali.

Waqt il-Forum tal-President illum, f’messaġġ permezz ta’ email Lawrence Gonzi Kap tal-Opposizzjoni qal li l-PN jidhirlu li għandu jkun Kumitat Magħżul tal-Kamra (Select Committee) li għandu jkollu l-inkarigu biex iħejji għall-emendi Kostituzzjonali.

Għalkemm jikkuntrastaw jiena ma narax li hemm kontradizzjoni bejn il-posizzjoni tal-partiti. Qegħdin fil-fatt jemfasizzaw l-importanza ta’ stadji differenti tad-dibattitu pubbliku.

Alternattiva Demokratika u l-Partit Laburista qed jemfasizzaw li l-proposti għandhom jinbnew mill-egħruq tas-soċjeta fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Parlament għandu jżomm kontroll. L-emfasi li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista mhux daqstant dwar l-involviment tas-soċjeta ċivili imma dwar ir-rwol ta’ Franco Debono, għalkemm fl-email ta’ Lawrence Gonzi ma jissemmiex. (ara rapport fit-Times online hawn).

Fl-aħħar, it-tibdil Kostituzzjonali li jkun hemm qbil dwaru irid jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament. Fil-parti l-kbira l-emendi jkunu jeħtieġu l-approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-Membri Parlamentari. F’xi każi maġġoranza sempliċi tkun biżżejjed. Għal din ir-raġuni tattika biss hu ċar li ma kienx għaqli da parti ta’ Joseph Muscat li jappunta lil Franco Debono biex jikkordina l-Konvenzjoni Kostituzzjonali. Tajjeb kemm hu tajjeb, bħala riżultat ta’ kif żviluppaw l-affarijiet tul l-aħħar ħames snin ma tantx ser jibni pontijiet. Il-preġudizzju li nżera’ għadu jinħass u jrid jgħaddi żmien sew biex jittaffa.

Dan ser jitfa’ dell fuq kif il-proċess ser jiżviluppa. Imma m’huwiex awgurju tajjeb.