Il-Ministri u l-Kodiċi ta’ Etika tagħhom

code-in-ethics

Nitbissem meta nisma’ il-PN jitkellem dwar il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri u d-deċiżjoni ta’ Joseph Muscat dwar Franco Mercieca.

Nifhem li mhux deċiżjoni faċli la għal Joseph Muscat u l-anqas għal Franco Mercieca. Hi deċiżjoni li għal perjodu ta’ transizzjoni tista’ tkun ġustifikata imma b’mod permanenti ma naħsibx li tkun korretta.

Il-kritika tal-PN dwar il-mod kif qed ikun “injorat” il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri kont neħodha bis-serjeta’ li kieku l-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi applika dan il-Kodiċi sewwa. Per eżempju għalfejn Lawrence Gonzi ma sab l-ebda diffikulta li jħalli lil Tonio Fenech dakinnhar Ministru isiefer biex jara logħba tal-Arsenal fuq jet privat (bla ħlas) ma’ nies tal-business meta skond il-Kodiċi tal-Etika dan ma setax iseħħ?

Waqt il-kampanja elettorali kienu qalulna li Tonio Fenech kien skuża ruħu u li l-każ kien magħluq.

Din is-serjeta’ tal-PN!

4 comments on “Il-Ministri u l-Kodiċi ta’ Etika tagħhom

  1. The problem here is that the exception is being justified by Franco Mercieca’s self-assessment as to his “uniqueness”, AND NOT BY ANY INDEPENDENT SOURCE. Not acceptable grounds for a “dispensation” in any normal democracy.

  2. Il-gustifikazzjoni ta Dr. Franco Mecieca hija diskriminatorja fiha nfisha jekk wiehed jieqaf u jahseb tikka.
    Kif tista tiggustifika tabib ghax jghid li hu l-uniku specjalista f’qasam partikolari, u fl-istess hin ma tapplikax l-istess linja ta raguni fuq l-avukati?

    Jekk per ezemplu avukat jghid li hu l-uniku specjalista fil-qasam tal- “glied bejn il-girien”, allura dak ghandu jithalla jipprofessa l-professjoni tieghu, minkejja li jkun ministru ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s