Bidla li tħalli kollox l-istess

Francobollo_Tomasi_di_Lampedusa_2007

Hi loġika li l-ewwel teżamina bir-reqqa l-andament tal-elezzjoni ġenerali u wara li tali eżami jkun konkluż ikun hemm diskussjoni. Fid-diskussjoni, jekk issir bis-serjeta’, jkunu identifikati mhux biss l-iżbalji imma ukoll min kien responsabbli għalihom.

Jekk il-PN kapaċi jagħraf l-iżbalji li għamel kif ukoll min kien responsabbli għalihom ikun imbagħad f’posizzjoni li jagħżel lil min imexxih fis-snin li ġejjin. Għażla li jekk issir sewwa twarrab mhux biss lil min għamel l-iżbalji iżda ukoll lil dawk kollha li ma kienux kapaċi jaqdu dmirhom u flok ma fetħu ħalqhom ippreferew jinċensaw.

Imma fil-PN mhux hekk isiru l-affarijiet.  L-ewwel ser jagħżlu l-Kap il-ġdid. Wara jiddiskutu rapport li janalizza l-elezzjoni.

Verament li aktar ma l-affarijiet jinbidlu, iktar huwa ċar li jibqgħu l-istess.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s