Snippets from AD’s electoral manifesto: (36) A Green New Deal

green new deal

The following extract is taken verbatim from Chapter 10 of AD’s Electoral Manifesto

Alternattiva Demokratika – the Green party – shares the vision of the Green New Deal. As a party which prioritises sustainable development, we aim for a responsible synthesis of social, ecological and economic aspects of development. Hence, AD does not resort to cheap promises that can lead to fiscal indiscipline and unsustainable practices.

Studies indicate that five million green jobs can be generated within the European Union through the Green New Deal in sectors such as manufacturing, tourism, services, IT, research, alternative energy, transport, agriculture, community work and waste management.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 10 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-politika ekonomika tal-AD tirrikonoxxi dawn it-realtajiet permezz ta’ Green New Deal li tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku filwaqt li tnaqqas prattiċi insostenibbli, bil-għan li żżid il-ġustizzja soċjali u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu, billi, fost oħrajn, tiġġenera opportunitajiet ta’ xogħol.

Alternattiva Demokratika tappoġġja l-viżjoni tal-Green New Deal. Bħala partit li jagħti prijorità lill-iżvilupp sostenibbli, l-għan tagħna huwa li jkun hemm sinteżi bejn l-aspetti sożjali, ekoloġiċi u ekonomiċi tal-iżvilupp. Għalhekk, AD ma tagħmilx wegħdiet fiergħha li jistgħu jwasslu għal nuqqas ta’ dixxiplina fiskali u prattiċi insostenibbli.

Studji jindikaw li 5 miljun impjieg jistgħu jiġu ġġenerati fl-Unjoni Ewropea permezz tal-Green New Deal, f’setturi bħall-manifattura, it-turiżmu, is-servizzi, l-informatika, ir-riċerka, l-enerġija alternattiva, it-trasport, l-agrikoltura, ix-xogħol fil-komunità u l-immaniġġjar tal-iskart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s