Snippets from AD’s electoral manifesto: (34) The Maltese Language

maltese

The following extract is taken verbatim from Chapter 8 of AD’s Electoral Manifesto

Good use of Maltese in the media should be encouraged.Public broadcasting has the obligation to promote good use of the Maltese language.

There should be programmes addressed to Maltese persons living in other countries so as to keep the Maltese language alive in such communities.

Maltese should remain the language of instruction in schools. At the same time, there should be strong emphasis on English and other languages within the educational system, as this connects Malta to the world.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 8 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-uzu tal-Malti tajjeb fuq il-mezzi tax-xandir għandu jkun inkoraġġit. Ix-xandir pubbliku għandu l-obbligu jippromwovi l-użu tajjeb tal-Malti.

Għandu jkun hemm programmi indirizzati lejn il-Maltin li jgħixu f’pajjiżi oħra biex il-lingwa Maltija tinżamm ħajja f’dawn il-komunitajiet.

Il-Malti għandu jibqa’ l-lingwa tat-tagħlim fl-iskejjel. Fl-istess, ħin, l-enfasi fuq l-Ingliż u lingwi ohra fis-sistema edukattiva għandha tkun waħda qawwija għax tiftaħ tieqa fuq id-dinja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s