Snippets from AD’s electoral manifesto: (31) Marriage Annulment procedures and Church-State relations

divorce 1

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 5 of AD’s Electoral Manifesto

The provisions of the Church State agreement relative to annulment proceedings before the Ecclesiastical Tribunals should be amended. This should be carried out in order that such proceedings do not take precedence over proceedings for annulment before the civil courts.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 5 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-provvedimenti fil-ftehim bejn il-Knisja u l-Istat dwar il-proċeduri ta’ annullament taż-żwieġ quddiem it-Tribunali Ekkleżjastiċi għandhom ikunu emendati. Dan sabiex dawn il-proċeduri ma jiħdux preċedenza fuq proċeduri ta’ annullament quddiem il-Qrati Ċivili.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s