Snippets from AD’s electoral manifesto: (28) Neutrality

kmb

The following extract is taken verbatim from Chapter 6 of AD’s Electoral Manifesto

The neutrality provision in the Constitution which makes reference to the two superpowers of the cold war era should be revisited such that as amended it is of relevance in today’s geopolitical realities and Malta’s commitment in favour of human rights.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 6 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Id-dispożizzjoni tan-newtralità li fil-Kostituzzjoni tagħmel referenza għaż-żewġ superpotenzi ta’ żmien il-Gwerra l-Bierda għandha tiġi rriveduta b’tali mod li tkun rilevanti għar-realtajiet ġeopolitiċi tal-lum u għall-impenn ta’ Malta lejn id-drittijiet tal-bniedem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s