Snippets from AD’s electoral manifesto: (24) Access to renewable energy

solar_panel_497106_2

The following extract is taken verbatim from Chapter 13 of AD’s Electoral Manifesto

All buildings should have enough space to include renewable energy apparatus such as solar panels.

Every building needs to conform to energy efficiency regulations with full use of double glazing. Water heaters should be obligatory, including in existing buildings where there is space on the roof.

A scheme should be put into place enabling everyone (unlike the present were there are limited funds) through subsidies to those medium and lower incomes to purchase and use solar water heaters and photovoltaic panels. State housing estates and social housing projects should be subsidized as well as those having lower and medium incomes.

The installation of photovoltaic systems that generate electricity through the sun should be encouraged by making low interest loans available to the general public. These loans could be paid back over a long period of time. The feed in tariff should be to the advantage of the consumer. Payment for loans may be in the form of extra energy the consumer produces.

Liberalized height restrictions introduced in the Local Plan of 2006 has meant that many properties now lack access to roofs to make use of solar energy sources. A revision of these height restrictions should guarantee that dwellers have access to sunlight.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 13 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Kull bini ġdid għandu jkun żviluppat b’mod li jkun hemm spazju fuq il-bejt għal panelli fotovoltajiċi u solar water heaters. Kull bini għandu jikkonforma ma’ liġijiet dwar l-effiċjenza fl-enerġija b’użu sħiħ ta’ insulazzjoni u double glazing. L-installazzjoni ta’ solar water heaters għandha tkun obbligatorja, inkluż f’ bini eżistenti fejn hemm spazju fuq il-bjut.

Għandu jkun hemm skema miftuħa għal kulħadd (u mhux kif jiġri bħalissa fejn l-iskema hi limitata għal min japplika l-ewwel) ta’ sussidju li tgħin lil dawk bi dħul baxx u medju biex jinvestu f’solar water heaters u panelli fotovoltajiċi. F’housing estates u social housing il-gvern għandu jagħmel tajjeb għall-ispiża.

L-installazjoni ta’ sistemi fotovoltajiċi li jiġġeneraw l-elettriku mix-xemx, jistgħu jiġu inċentivati permezz ta’ self b’interessi baxxi li jitħallas lura fuq numru ta’ snin. Il-feed-in tariff għandha tkun kemm jista’ jkun vantaġġjuża għall-konsumatur. Ħlas lura ta’ self jista’ jsir permezz tal-enerġija żejda li jipproduċi l-konsumatur.

It-tibdil fil-għoli permissibli tal-bini introdott bil-Pjani Lokali fl-2006 wassal biex ħafna propjetajiet tilfu l-aċċess għall-enerġija solari. Kull reviżjoni tal-pjani lokali għandha tassigura li ma tnaqqasx l-aċċess għad-dawl tax-xemx.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s