Snippets from AD’s electoral manifesto: (23) Environmental NGOs and Civil Society

mother-earth

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Environmental NGOs and Civil Society.
Environmental NGOs and civil society in general have a very important role in the process through which the public becomes more aware how their environmental impacts affects everybody’s quality of life.

It is necessary, in particular in the environmental field, that those organisations which have a democratic structure, as well as civil society in general, are assisted such that they can have access to specialised professional advice which is essential in their activities. Such assistence should be forthcoming in a transparent manner and without any particular organisation being preferred.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Għaqdiet Ambjentali mhux Governattivi u s-Soċjeta Ċivili.

L-Għaqdiet Ambjentali mhux Governattivi u s-Soċjetà Ċivili in ġenerali għandhom rwol importanti ħafna fil-proċess li permezz tiegħu l-pubbliku qed isir iżjed konxju kif l-impatti ambjentali tiegħu u ta’ oħrajn jeffettwa l-kwalità tal-ħajja ta’ kulħadd.

Hemm ħtieġa partikolarment fil-qasam ambjentali li dawk l-għaqdiet li għandhom struttura demokratika kif ukoll għaqdiet oħra mis-soċjetà ċivili jkollhom l-ikbar għajnuna possibli biex ikunu jistgħu ikollhom l-għajnuna speċjalizzata u professjonali tant meħtieġa għall-ħidma tagħhom. Għajnuna ta’ din ix-xorta trid tingħata b’mod trasparenti u mingħajr ma jkunu ppreferuti għaqdiet partikolari.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s