Snippets from AD’s electoral manifesto: (22) Sign Language

sign language

The following extracts are taken verbatim from Chapter 9 of AD’s Electoral Manifesto

Every public broadcasting station also has obligations towards persons with disability. In this regard, every Maltese station should respect persons with disability in the way it speaks about them and to represent them according to a code of ethics on the subject. Every station should transmit programmes such as news broadcasts using sign language. Where possible, films and documentaries should be shown using sub-titles.

Maltese sign language should be recognised by Government as an official language. Sign language interpreters should increase. The state should ensure that sign language interpretation is main streamed in the public sector. Public procurement should always include a disability dimension.

L-Estratti segwenti huma meħuda kelma b’kelma mill-Kapitlu 9 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Kull stazzjon ta’ xandir pubbliku għandu wkoll obbligi lejn persuni b’diżabilità. Għaldaqstant kull stazzjon Malti għandu jirrispetta l-persuni b’ diżabiltà bil-mod kif jitkellem dwarhom u jirrappreżentahom permezz ta’ kodici ta’ etika dwar dan is-suġġett. Kull stazzjon għandu wkoll jittrażmetti programmi bħall-aħbarijiet permezz tal-lingwa tas-sinjali. Fejn hu possibbli, films u dokumentarji għandhom jintwerew bis-sottotitli wkoll.

Il-lingwa tas-sinjali bil-Malti għandha tiġi rikonoxxuta mill-Gvern bħala lingwa ufficjali. Għandhom jiżdiedu l-interpreti tal-lingwa tas-sinjali. L-istat għandu jiżgura li l-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali tiġi inkluża bis-sħiħ fis-settur pubbliku. L-akkwist pubbliku irid dejjem ikollu dimensjoni ta’ diżabilità.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s