Snippets from AD’s electoral manifesto: (11) An Alert Parliament

Il-Parlament Malti

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

An Alert Parliament.

Members of Parliament should not have an active role in the running of the new Authority which substitutes MEPA and MRA. Parliament should make the necessary tools available such that a Parliamentary Select Committee dealing with the Environment, Resource Management and Land Use Planning can oversee the new Authority querying its Board of Directors and its principal officers on its operations whenever this is required. In this manner both the Authority’s Board of Directors and the Minister/Parliamentary Secretary politically responsible for the Authority will be ultimately accountable to Parliament on a continuous basis.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-Parlament bil-Lenti

Il-Membri tal-Parlament m’għandhomx jibqgħu jkollhom rwol attiv fit-tmexxija tal-Awtorità li tinħoloq flok il-MEPA u l-MRA. Minflok il-Parlament għandu joħloq l-għodda neċessarja biex, permezz ta’ Kumitat Magħżul tal-Kamra dwar l-Ambjent, ir-Riżorsi u l-Ippjanar, ikun jista’ jissorvelja lill-awtorità l-ġdida u jitlob spjegazzjonijiet mingħand id-diriġenti tal-istess awtorità u l-uffiċjali ewlenija tagħha dwar l-aġir tagħhom kull meta meħtieġ. B’dan l-mod il-membri tal-Bord tal-Awtorità kif ukoll il-politiċi (Ministru u Segretarju Parlamentari) inkarigati jkunu ultimament kontabbli lejn il-Parlament kontinwament.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s