Snippets from AD’s electoral manifesto: (7) Maltese Stone

demolition works

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Maltese Stone.

The availability of Maltese stone (globigerina) is on the wane.

We need to preserve stone which is already in use in old buildings. Where it would be necessary to demolish a building as it does not lend itself to be restored, the stone used should not be discarded but it should rather be reused. Ways should be found to reuse construction waste deposited in landfills. It is what our forefathers used to do. They did not waste anything.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-Ġebla Maltija.

Iktar ma jgħaddi żmien il-ġebla Maltija (globiġerina) qed tonqos.

Hemm bżonn li nippreservaw il-ġebla diġà użata f’bini qadim. Fejn ikun meħtieg li bini jitwaqqa’ għax ma jkunx possibli li jkun restawrat, il-ġebla użata f’dan il-bini m’għandhiex tintrema iżda għandha tkun użata mill-ġdid. Għandu jistab mod kif fdal tal-kostruzzjoni mormi f’barrieri jkun użat mill-ġdid. Hekk kienu jagħmlu missirijietna. Qatt ma ħlew xejn.

By carmelcacopardo Posted in stone Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s