Snippets from AD’s electoral manifesto: (6) The Building Industry

building industry Malta

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

The Building Industry.

The current slow down of the building industry makes it ripe for restructuring. The first step would be acceptance of the fact that too much of the Maltese islands are built up and that the up-take of more land for building should cease forthwith. Nor can we continue demolishing the core of our towns and villages and replacing them with more intensive development. The restoration of old buildings and their adaptation to uses compatible with today’s needs is the necessary way forward.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-Industrija tal-Bini.

Tnaqqis fir-ritmu u l-volum tal-bini jfisser illi wasal iż-żmien li l-industrija tal-bini tibda proċess ta’ ristrutturazzjoni. L-ewwel passi ikun li jkun rikonoxxut il-fatt li hawn wisq bini u li jrid jieqaf it-teħid ta’ iktar art għall-bini. Lanqas ma nistgħu nibqgħu bħala pajjiż inwaqqgħu ċ-ċentri tal-ibliet u l-irħula tagħna biex flokhom noħolqu binjiet bi żvilupp iktar intensiv. Wasal iż-żmien li nifhmu li r-restawr tal-bini l-qadim u l-addattament tiegħu għal użu kompatibbli mal-ħtiġijiet tal-lum hi t-triq neċessarja.

Biex dan iseħħ hemm bżonn ta’ taħriġ fi snajja’ qodma li qed jintilfu u dan biex il-bini l-qadim ikun jista’ jiġi restawrat b’sengħa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s