Snippets from AD’s electoral manifesto: (4) Historical and Scheduled Property

villa5

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Historical and Scheduled Property.

We have plenty of historical and scheduled properties which should be protected more rigorously. Physical restoration of public properties and schemes to finance and assist civil society in order that it commits itself to restoring our historical heritage is just a first step. It is essential that the restored buildings are put to good use.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Bini Storiku u Skedat.

Għandna bosta bini storiku kif ukoll bini skedat li ghandu jkun imħares b’iktar reqqa u serjetà. Ir-restawr fiżiku ta’ bini pubbliku u skemi ta’ għajnuna biex iwieżnu lis-soċjeta’ ċivili biex hi ukoll tirrestawra bini storiku huwa biss parti waħda mill-istorja. Huwa neċessarju ukoll li dan il-bini meta restawrat ikun utilizzat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s