Snippets from AD’s electoral manifesto: (3) Noise

noise_pollution

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Noise.
Regulating noise involves the protection of the community from excessive sound which is generated. This varies from the noise generated by aeroplanes when landing or taking off over Birżebbuġa or other areas to the noise generated by the neighbour’s air conditioner. Or the burglar alarm which takes too long to be switched off. Or that car with a full-on stereo. It includes both the time of the day and the intensity of fireworks displayed during local festas in Malta.
The management of noise is necessary in those areas where there is a mix of residential and commercial uses, in particular where these uses are separated in a vertical direction. Problems always arise due to a lack of respect, because of pretentions that someone is more important than someone else and hence expecting a greater degree of tolerance for his actions.
In other jurisdictions there exist long and detailed laws which regulate permissible noises. Alternattiva Demokratika in Parliament will endeavour to minutely examine such legislation and ensure that a proposal suitable for the needs of Maltese society is prepared.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Storbju.
Ir-regolamentazzjoni tal-istorbju tfisser il-mod kif għandna nipproteġu lill-komunità minn storbju eċċessiv li jkun iġġenerat. Dan ivarja mill-istorbju iġġenerat mill-ajruplani huma u nieżlin l-art minn fuq Birżebbuġa jew żoni oħra sal-ħoss iġġenerat mill-air conditioner tal-ġar. Mill-“burglar alarm” li jdum ħafna jdoqq sa ma jintefa, sa dak li jiġri bil-karozza fit-toroq bl-isterjow full-on. Jinkludi ukoll il-ħin u l-qawwa tal-logħob tan-nar li jsir fil-festi f’Malta.
L-immaniġġjar tal-istorbju huwa neċessarju fejn jiltaqgħu żoni kummerċjali u domestiċi, b’mod partikolari meta s-separazzjoni bejniethom hi waħda vertikali, ħafna drabi minima. Il-problemi jinqalgħu dejjem minħabba nuqqas ta’ rispett, minħabba li xi ħadd jippretendi li huwa iktar importanti minn xi ħaddieħor u allura jippretendi li dak li jagħmel hu għandu jkun tollerat ferm iktar.
F’pajjiżi oħra hemm liġijiet twal u dettaljati li jikkontrollaw il-ħsejjes permissibli. Alternattiva Demokratika fil-Parlament timpenja ruħha li dawn ikunu eżaminati bir-reqqa u li titħejja proposta li tkopri l-kontroll tal-ħsejjes eċċessivi li tiġġenera s-soċjetà Maltija tal-lum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s