Snippets from AD’s electoral manifesto: (2) Light Pollution

light pollution

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Light Pollution.
Light pollution causes difficulties for nocturnal life amongst animals, both for birds (primarily those newly hatched) as well as for different types of insects. It is primarily a threat to biodiversity as is evidenced by a report on the subject published some years ago in conjunction with a bird protection project at l- l-Aħrax in Mellieħa.
Light pollution is caused by an excess of light as well as misdirected light. Controlling light pollution can be a small contribution towards the reduction of energy consumption as the areas to be tackled are street lighting, the floodlighting of historic buildings and the external lighting of public and commercial buildings including hotels.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika (Kapitlu 14)

It-Tniġġis mid-Dawl.
It-tniġġis mid-dawl (light pollution) joħloq diffikultà għall-ħajja notturna fid-dinja tal-annimali kemm għall-għasafar (prinċipalment dawk li għadhom ħerġin mill-bejta) kif ukoll tipi differenti ta’ insetti. Huwa prinċipalment ta’ theddida għall-bijodiversità kif jixhed rapport fuq l-materja ippubblikat xi snin ilu dwar proġett għall-ħarsien tal-għasafar fl-Aħrax tal-Mellieħa.
It-tniġġis mid-dawl huwa kkawżat minn dawl żejjed u dawl li jitħalla jkun direzzjonat fejn m’hemmx bżonnu. Kontroll tat-tniġġiz mid-dawl jista’ jagħti kontribut żgħir għat-tnaqqis ta’ konsum tal-enerġija billi s-setturi li jridu jkunu indirizzati huma d-dwal fit-toroq, id-dwal madwar bini storiku u dwal estern f’bini pubbliku u bini kummerċjali bħall-lukandi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s