Min hu dan Aust ?

meeting with Aust

Is-Sunday Times illum ippubblikat emails li qalet illi ġew elevati mill-computer ta’ George Farrugia fil-każ tal-commissions dwar ix-xiri taż-żejt.

Mela George Farrugia li ser jingħata l-proklama informa b’email lil Tancred Tabone (Chairman ta’ Enemalta) nhar il-21 ta’ Marzu 2005 li kien ser jitlaqa’ ma Aust dakinnhar.

Meta iktar tard fl-emails it-Trafigura jistaqsu lil George Farrugia kif marret il-laqgħa mal-Ministru ir-referenza hi ċara. Trid tkun baħnan biex ma tifhimx min jista’ jkun dan Aust.

Issa jekk hux vera li dan George Farrugia iltaqa’ ma dan Aust u dwar xiex kellhom jitkellmu u jekk fil-fatt iltaqgħux u tkellmu, dik ħaġa oħra.

Jista’ xi ħadd jispjega u ma jibqax jitratta lill-pubbliku tal-imbeċilli?

Lawrence Gonzi mhux aħjar tibda inti?

One comment on “Min hu dan Aust ?

  1. Jaghmel hafna sens li l-poplu ma ghandux jigi ittrattat ta’ imbecilli. Ikun tajjeb ukoll li il-votanti ma jkunx tant imbecilli li jivvotaw ghall-partiti l-kbar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s