Malta tagħna lkoll

Malta taghna lkoll

 

Tal-Labour Party ħelwin.

Jgħidulna li Malta tagħna lkoll.

Iżda ma qalulniex għaliex lesti li jħallu lil min jisraq biċċa minn Malta li hi tagħna ilkoll iżomma għalih. Fil-fatt is-serq tal-art biex fuqu inbnew il-boathouses tal-Armier tal-Labour Party iberkuh. Għal-Labour Party l-Armier fejn insterqet l-art m’hiex tagħna ilkoll, iżda tagħhom biss!

Ma qalilniex kif tista’ tkun Malta tagħna ilkoll imbagħad il-Labour Party jivvota favur li Bertie Mizzi jieħu f’idejħ (b’tender s’intendi) Manoel Island.

Mal-ambjentalisti ħafna kliem ħelu dwar kemm taħraqhom qalbhom għall-ambjent. Imma meta jkunu ma’ dawk li jiżviluppaw l-art, jitkellmu b’mod differenti. Iktar jitkellmu dwar kemm il-MEPA qed iżżomm l-iżvilupp lura. Ħalluna naħdmu, qalilhom Sandro Chetcuti!

Malta tagħna lkoll. Bil-kliem iva. Iżda bil-fatti ħaġa oħra.

Magħna taf fejn int!

Bil-flus ħerġin minn widnejh

euro-bills

Smajt lill-Avukat Gonzi jgħid li donnu Dottor Joseph Muscat għandu l-flus ħerġin minn widnejh. Dan qalu meta kien qed jikkummenta dwar il-gimmick tax-xandira tal-Labour f’nofs il-lejl biex iħabbrilna l-bidu tal-kampanja elettorali u s-slogan tal-PL għall-elezzjoni.

Ftakart ftit meta l-Avukat l-ieħor, Pawlu Borg Olivier, kien qalilna li l-PN fqir ħafna ħdejn il-Partit Laburista.

U ngħid jiena mela x’kien qed iżomm lill-Avukat Gonzi milli jagħmel liġi dwar il-finanzjament tal-partiti?

In-nuqqas tal-PN f’dan il-qasam hu l-kawża ta’ ħafna mill-gwaj fil-politika. Din hi waħda minn dawk l-affarijiet li dwarhom Franco Debono kellu raġun.

U bilħaqq, jista’ xi ħadd jispjegali ftit kif partit li jgħid li hu fqir jonfoq dawk il-flejjes kollha fil-billboards? Għal dawn ma ntefqux euro jew tnejn!

Lil hinn mis-slogans

Nafu s’issa t-tlett slogans għall-elezzjoni:

tal-Partit Laburista : Malta Tagħna Lkoll

tal-Partit Nazzjonalista : Futur fis-Sod

ta’ Alternattiva Demokratika : Magħna taf fejn qiegħed.

Dawn is-slogans ifissru fi 3 jew 4 kelmiet il-qalba tat-tlett programmi elettorali.

Ir-realta’ hi li t-tlett slogans flimkien jiġbru dak kollu li jeħtieġ il-pajjiż.

Kulħadd għandu jkun ċar u jindirizza l-issues reali mingħajr ma joqgħod jistaħba wara subgħajh u jdur mal-lewża. Iċ-ċarezza hi fundamentali għall-onesta’ politika tal-partiti – għalhekk AD tinsisti li “magħna taf fejn qiegħed.”

Jekk kulħadd ikun ċar il-futur tagħna lkoll ikun fis-sod għax inkunu nistgħu nassiguraw li Malta hi tagħna lkoll.

Biex leħen l-Alternattiva Demokratika jinstema fuq NET u ONE

Broadcasting Authority-Malta

Alternattiva Demokratika talbet lill-Awtorita’ tax-Xandir biex tassigura li leħen AD jinstema fuq ix-xandir pubbliku viżiv matul il-kampanja elettorali li ser tibda għada. Dwar dan qed nistennew risposta mingħand l-Awtorita’ tax-Xandir forsi ma jibqax ikollna programmi bħal Xarabank li jagħti 50 minuta lill-PN, 50 minuta lill-PL u lill-AD l-mizerja ta’ 8 minuti. Forsi ma nibqgħux bi programmi bħal Dissett li jistieden biss lill-PN u lill-PL u mingħandna jieħu kumment qasir rrekordjat. Jew program bħal Bondi+ li jidhirlu li ġeneralment għandu jinjorana.

Żmien ilu Alternattiva Demokratika kienet għamlet l-istess talba fil-konfront tal-istazzjonijiet l-oħra  tat-TV. L-Awtorita tax-Xandir dakinnhar kienet ħarġet direttiva dwar dak li għandhom jagħmlu l-istazzjonijiet tat-TV inkluż dawk politiċi.

Fil-fatt nhar is-6 ta’ Frar 2012 l-Awtorita’ tax-Xandir kienet iddeċidiet dwar ilment imressaq minn Alternattiva Demokratika billi :

  1. Ikkonkludiet li waqt kampanja elettorali, wara li jkun ħareġ ir-writ,  ta’ l-inqas darba fil-ġimgħa fuq NET TV u ONE TV  fi programmi ta’ diskussjoni li fihom ikun hemm rappreżentanti ta’ partiti oħra għandu jkun mistieden rappreżentant ta’ AD u
  2. L-istazzjonijiet l-oħra kollha għandhom jistiednu rappreżentant ta’ AD kull meta jiddiskutu temi ta’ natura politika jew public policy waqt kampanja elettorali.

Nistennew ħalli naraw kif l-Awtorita’ tax-Xandir ser timplimenta din id-direttiva tagħha fuq in-NET u l-ONE.

Magħna taf fejn qiegħed

new identity

 Il-ġimgħa d-dieħla nisimgħu s-suffara li ssejjaħ elezzjoni ġenerali.

Alternattiva Demokratika ser terġa tkun hemm fuq id-Distretti kollha. F’uħud b’kandidat wieħed, f’oħrajn b’iktar.

Il-programm elettorali ta’ Alternattiva Demokratika bħal dejjem ser ikun ċar fuq issues li partiti oħra jevitaw. Hekk ġara fil-passat dwar id-divorzju u r-riforma tal-liġijiet tal-kera. Il-partiti l-oħra evitaw dawn is-suġġetti fil-kampanja elettorali imma mbagħad kellhom jiffaċċawhom fil-Parlament.

Alternattiva Demokratika m’hi ostaġġ ta’ ħadd, għalhekk titkellem ċar.

AD tkompli tkun l-akbar difensur ta’ dak li baqa’ mill-wirt ambjentali Malti, tistinka għal aktar spazji pubbliċi u infrastruttura aħjar. AD mħiex ostaġġ tal-kaċċaturi u n-nassaba, l-iffissati fil-logħob tan-nar, l-abitanti illegali tal-Armier, u spekulaturi u żviluppaturi bla rażan. Issejjaħ għal politika sostenibbli dwar l-art u l-ilma, għal politika ekonomika progressiva, bħal żieda fil-paga minima u taxxa mit-tielet proprjetà vojta lil hinn.

AD hi favur politika soċjali umana u drittijiet ugwali għal kulħadd, fosthom il-minoranzi fil-politika soċjali u tal-familja, bħall-persuni b’diżabilità, il-persuni LGBT u kull tip ta’ familja. AD hi favur ugwaljanza bejn is-sessi, id-dekriminalizzazzjoni tad-drogi għall-użu personali, u l-għajnuna għall-vittimi tad-droga minflok kriminalizzazzjoni.

AD lesta biex taħdem ma’ ħaddieħor, skont programm konġunt maqbul. Taħdem biex dak miftiehem jitwettaq meta nkunu fil-Parlament. Bħala sieħeb minuri, AD tistinka biex tkun żviluppata il-politika bil-kunsens u ma theddidx li tgħaddi tagħha akkost ta’ kollox, konxja mill-fatt li dan iġib l-instabilità.

Vot għal Alternattiva Demokratika jkun vot għall-bidla fil-mod ta’ tmexxija u favur stabbilità.

Jekk temmen li għandhom jkunu fuq quddiem il-ġustizzja soċjali, id-drittijiet ċivili, il-ġustizzja ambjentali, l-iżvilupp sostenibbli, il-modernizzazzjoni ekoloġika u, fuq kollox, ir-riforma tal-istituzzjonijiet għat-tisħiħ tad-demokrazija, mela taf fejn qiegħed mal-Alternattiva Demokratika. Vot għall-PN jew għall-PL ifisser vot għas-sistema staġnata taż-żewġ partiti.

Jekk vera trid il-bidla, ivvota Alternattiva. Magħna taf fejn qiegħed.

The PN’s new values

corruption.eu

The PN, for many a year used to proclaim to one and all that all those who were aware of the existence of corruption and did not stand up to be counted were as a result supporting corruption.

It is on record that the former Private Secretary to the Minister of Finance has pleaded guilty in Court when charged with corruption.

When called to the witness stand, giving evidence against those who corrupted him, Noel Borg Hedley, Private Secretary to Minister Tonio Fenech stated that the monies he collected were used to finance the Hon Minister’s electoral campaign in 2008.

The Hon Minister in comments made to the press stated that he was not aware of the source of the finances used in his electoral campaign.

Malta Today reported as follows on 6 February 2012:

Noel Borg Hedley, 67, of Gzira – who last year was handed a permanent interdiction and conditionally discharged for three years after admitting to bribery – took the witness stand against his alleged ‘tippers’ and confirmed with Magistrate Audrey Demicoli that he received cheques and cash from the Montebellos as “donations” for activities connected to Fenech’s political campaign, but was later also “tipped” for his interventions with governmental departments which handled property tax matters. The Montebellos are denying the charges.

The Hon Minister made this statement notwithstanding that (according to his Private Secretary’s testimony)  it was he (the Minister) who gave him instructions as to whom he was to contact in order to be in a position to pay his electoral bills.

Five years on there are still a number of unanswered questions.

First : as the Hon Minister stated that he was not aware of the identity of those who financed his campaign, how did he collect the necessary information in order to submit the return required by electoral legislation as to the identity of those who financed him and the quantum of finance used, which as per his declaration did not exceed €1,400?

Second : on the basis of the conviction of his former Private Secretary as well as his testimony why did the Hon Tonio Fenech not shoulder his political responsibilities and resign?

Third:  once he did not resign does it not follow that the Hon Tonio Fenech considered that the way he  acted was honourable, so much that he deserved (in his view) to be elected Deputy Leader of the PN?

Fourth:  does it not seem that the PN is proud of Hon Tonio Fenech and the fact that he financed his electoral campaign with tainted money?  In fact the PN is once more presenting him as a candidate on 9 March general elections as one of the symbols of its new values!

 originally published in di-ve.com on January 4, 2013

amended at 13.46 , January 4, 2013 (added part in red)

Il-korruzzjoni: meta din tiffinanzja l-kampanja elettorali tal-Ministru

euros-loads-of-money

Il-liġi elettorali tistabilixxi li kandidat għall-elezzjoni ġenerali m’għandux jonfoq iktar minn €1,400 (l-ekwivalenti ta’ Lm600). Dan l-ammont jinkludi dak li jonfqu f’isem il-kandidat il-“ħbieb tiegħu”.

Kemm-il kandidat ser jinjora dan il-limitu fl-elezzjoni tad-9 ta’ Marzu 2013 u qiesu ma ġara xejn?

Il-problema mhiex biss l-ammont minfuq, iżda iktar u iktar minn fejn jiġu dawn il-flejjes. Malajr tifhmu għaliex għal sena wara l-oħra jkollna t’kaxkir tas-saqajn biex ikollna liġi suriet in-nies dwar il-finanzjament tal-politika.

Minn fejn jiġu dawn il-flejjes?

Tweġiba żgħira ħadniha meta Noel Borg Hedley, dak li kien Segretarju Privat ta’ Tonio Fenech, Ministru tal-Finanzi, ammetta fil-Qorti, li kkorrompa ruħu billi aċċetta l-flus biex jinfluwenza proċess amministrattiv. Il-flus tal-korruzzjoni li irċieva mingħand żviluppaturi (l-ahwa Jeffrey u Peter Montebello) għamel użu minnhom fil-kampanja elettorali tal-Ministru Tonio Fenech.

Għal Lawrence Gonzi jidher li qiesu ma ġara xejn meta fil-Qorti saret dikjarazzjoni ċara li l-korruzzjoni iffinanzjat il-kampanja elettorali ta’ wieħed mill-Ministri tiegħu.

Qed ngħid wieħed: għax b’dak nafu.

Mhux biss l-imħallfin ……………..

moneylaundering

L-ewwel aħbar interessanti ippubblikata din is-sena hi ta’ investigazzjoni fl-Italja dwar ħasil ta’ flus. Ir-rapporti ġew ippubblikati fil-media tal-GWU, fl-Orizzont u f’iNews u jirrigwardaw żewg persuni afdati sewwa mill-Gvern ta’ Lawrence Gonzi. Żewġ persuni li kienu għodda li intużaw fid-diversi postijiet fejn inħatru matul dawn l-aħħar snin.

Il-posizzjoni li għadhom qed jokkupaw dawn iż-żewġ persuni fil-Malta Enterprise u Transport Malta jirrikjedu azzjoni immedjata min-naħa tal-Gvern.

Mhux biss l-imħallfin jixħtu d-dellijiet meta jkunu taħt investigazzjoni!

Dissett bejn tnejn. Bejn tlieta mnejn safejn?

Broadcasting Authority-Malta

Fil-polemika li għaddejja bħalissa bejn l-Awtorita’ tax-Xandir u l-PBS dwar jekk id-dibattitu għandux ikun bejn tnejn, l-Awtorita’ għal darba oħra qed tinsa li kemm il-PN kif ukoll il-PL għandhom stazzjoni tat-TV kull wieħed li fuqu jistgħu jxandru kemm iridu dibattiti. Għal 24 siegħa sħaħ. Bla waqfien.

L-Awtorita’ tax-Xandir ma tridx tifhem li b’dawn it-tip ta’ deċiżjonijiet irrendew lill-istazzjon tat-TV pubbliku qiesu pjanu stunat, għax il-leħen ta’ Alternattiva Demokratika jirrifjutaw li jħalluħ jinstema.

Tafu għaliex jagħmlu dan? Għax 4 minn 5 membri tal-Awtorita huma nominati mill-partiti politiċi fil-Parlament, tnejn mill-PN u t-tnejn l-oħra mill-Labour. U biex jassigura ruħu l-Prim Ministru jinnomina c-Chairman, il-ħames membru.

Meta taf li l-partiti fil-parlament għandhom stazzjon tat-TV kull wieħed b’dawn it-tip ta’ deċiżjonijiet l-Awtorita’ tax-Xandir qed titqazzet.