L-Enemalta tiffinanzja l-kampanja elettorali tal-PN

Enemalta

Il-Ministru Tonio Fenech il-bieraħ ippreżenta ir-rapport tal-KPMG dwar il-proposta tal-Labour fuq l-enerġija waqt konferenza stampa fil-kwartieri ġenerali tal-PN.

Il-KPMG kienu imqabbda mill-Korporazzjoni Enemalta biex jagħmlu dan ir-rapport. Nifhem li l-ispejjes ta’ dan ir-rapport tħallsu mill-Korporazzjoni Enemalta. Jiġifieri mit-taxxi li nħallsu aħna lkoll. Qed ngħid mit-taxxi u mhux mill-kontijiet tad-elettriku minħabba li dak li l-Korporazzjoni Enemalta tiġbor mill-kontijiet mhux biżżejjed biex tħallas l-ispejjes tagħha. Tingħata l-għajnuna permezz ta’ sussidji li jipprovdilha l-Gvern mit-taxxi.

Mela l-konklużjoni loġika ta’ dan kollu hi li l-Korporazzjoni Enemalta ikkummissjonat rapport biex jintuża fil-kampanja elettorali tal-PN. Ir-rapport ma kienx meħtieġ għall-Gvern, iżda kien meħtieġ għall-PN.

Naħseb li dan hu finanzjament illeċtu tal-kampanja elettorali tal-PN bl-użu ta’ fondi pubbliċi.

F’pajjiżi oħra l-istampa indipendenti kienet tqajjem kjass u teżiġi li l-PN iħallas lura lill-Enemalta l-ispejjes li għamlet. Il-korporazzjonijiet pubbliċi m’għandhomx jintużaw b’mod partiġjan!

Imma donnu li f’Malta kollox jgħaddi! Qiesu ma ġara xejn.

5 comments on “L-Enemalta tiffinanzja l-kampanja elettorali tal-PN

 1. Very kaz Carm. Dan juri:
  1. l-arroganza tal-gvern
  2. l-isparpaljar ta’ flus il-poplu
  3. il-mentalita dittattorjali tal-gvern li jew kif jghid hu jew inkella xejn
  4. li huwa biss jifhem u haddiehor ma jifhem xejn
  5. li jigi jaqa u jqum mill-poplu u juza l-flus tal-poplu kif jidhirlu hu u l-poplu jhallas
  6. li jrid ikun jaf kollox minn ghand kulhadd u mbaghad jahbi infiq ta’ flus u informazzjoni ohra mill elettorat €500 fil-gimgha lill ministri u habi ta’ informazzjoni ghax mhux fl-interess tal-poplu u minhabba ragunijiet kummercjali.
  7. uzu tal-istazzjon nazzjonali ghall-propaganda minn galoppini nazzjonalisti .
  8. u mbaghad jigi jbezza bi zmien it-80. kemm kellu ragun Franco debono.

  mur erga afdah ara x’jaghmlu.
  Ganpatist.

 2. Grazzi Perit talli gbidt l-attenzjoni tal-poplu ghal dan l-abbuz serju! Kif jista’ jispjega din l-oxxenita partiggjana l-Prim Ministru Gonzi li dejjem jipprova jipprezenta ruhu bhala l-gentlom u s-serju specjalment f’dak li ghandu x-jaqsam ma’ l-infieq governattiv?

 3. It seems everything is fair in this PNPL utophia….
  I recall the billboards harping on MaterDei and Smart City in the previous elections.
  Moreover, a few weeks ago we had Ministers and government officers – also paid through our taxes, participating and leading pure partisan political activities, during the time that they were supposed to be focusing on their respective Ministry’s (not party’s) work.
  Last week I personally received a phone call at home (notwithstanding my number supposedly being a private (unlisted) one, from a Finance Ministry employee, during office hours, to promote a political activity of Tonio Fenech. When i specifically asked from where or who gave my home number, the officer was lost for words.
  I believe AD should highlight such blatant abuses of public funds, as also the strings attached to shrouded ‘donations’ (read investments – monetary or in kind) to the PN & PL, and not to mention the so called power of incumbency that is likewise unashamedly abused.
  hopefully voters would realise that the overdue CHANGE that is required is of the whole political scenario, not simply a change of alternating absolute one party governments.

 4. Karmenu , int Franco Debono iehor li gejt imwarrab mil- PN . iSSA QED TIPROVA TAGHMEL HSARA LIL- pn BHAL MA QED JAGHMEL eNGERER . nIES BHALEK MHUX KREDIBBLI U GHALHEKK INT SPICCAJT FIL- AD .Nies bhalek ma jimmaturaw qatt . Veru miskin .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s