Jistaħbew wara l-konsulenti

management-consultancy

Il-Ministru Tonio Fenech preżentment qiegħed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet għax f’rapport ikkummissjonat mill-Enemalta id-ditta ta’ awdituri KPMG waslet għal konklużjoni li taħt il-Labour mhux veru li l-kontijiet ser jorħsu. Il-KPMG, skond Tonio Fenech, qed jgħidu li l-kontijiet fil-fatt ser jogħlew b’5%.

Mela fuq naħa issa għandna lil Labour Party li bil-ħafna rapporti li għandu (u li żammhom għalih, mhux pubblikati) qalilna li l-kontijiet ser jorħsu. U fuq in-naħa l-oħra lil Tonio Fenech li wara li kkritika dettaljatament il-proposta tal-Labour issa mar pass oltre.

Sadanittant il-konsulenti tħallsu. Il-konsulenti tal-Labour mill-fondi tal-kampanja elettorali – ġew minn fejn ġew – u r-rapport tal-Enemalta mill-kaxxa ta’ Malta!

Sadanittant s’issa ħadd minna għadu ma ingħata iċ-ċans li jara r-rapporti oriġinali. Tal-Labour jidher li ser jibqgħu imsakkrin u tal-Enemalta għad irridu naraw. S’issa l-power point presentation giet ippubblikta.

Il-PN u l-Labour qalulna x’qed jipproponu jew jaħsbu. Għandhom rapporti li qed jgħidu li jissostanzjaw dak li qed jgħidu.Iżda ir-rapporti żammewhom għalihom.

Ma jħossux li aħna nistgħu nifhmu x’qiegħed jingħad.

Din hi l-politika taż-żewġ partiti: jistaħbew wara l-konsulenti, u tħallas int.

 

3 comments on “Jistaħbew wara l-konsulenti

  1. Ok Carm, you’re right. Experts in the field will be able to understand and make relevant conclusions if the reports are exposed. Not sure whether this will change anything in the minds of those less knowledgeable in the area. Nevertheless, some experts have come forward and expressed their opinion, at least on some aspects of the PL’s proposal. We have to wait and see what these experts will have to say about the KPMG-commissioned report by Enemalta in aid of the PN’s campaign, lack of foresight and long-term planning.
    Now, to actually understand where one stands with AD, what are the proposals you’re putting forward? Ok you might say, we, as a party, cannot afford to commission reports etc, but ideas? what about these? I’m sure that AD have their own ideas and want to put them forward. Btw..when on national TV, you ppl should promote your own ideas and not merely waste the ridiculously small amount of time allocated to you, to criticize the other parties. For sure AD will campaign for clean energy solutions. However one cannot turn on/off a switch and voila’ we have enough alternate energy to do away with other sources. Does AD have a plan how this can be done?

  2. M’hemmx x’wiehed izid ma dan l-artiklu. Kollox kif spjegat minn Perit C. Cacopardo. Din hi sitwazzjoni inaccettabbli li qed issehh ghaliex f’Malta kollox isir fl-interess tal-Partit u mhux tax-Nazzjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s