Il-Milied it-Tajjeb

chasing-star-of-bethlehem

Dejjem rajtha stramba li x-xewqat sbieħ jiġu biss għal 25 ta’ Diċembru u forsi jibqgħu sal-1 ta’ Jannar.

Ceasefire obbligatorju ta’ soċjeta wiċċ b’ieħor li taħseb li tista’ isserraħ il-kuxjenza dwar dak li tagħmel jew tittollera matul il-bqija tas-sena.

Nawgura Il-Milied it-Tajjeb. Mhux Milied li jiġi darba fis-sena ………… iżda dak li jiġi kuljum.