Il-PBS u l-Labour Party: xi smajt għand tal-grocer

 

green onions

Sewwa qal Simon li in-nies għandha tiftaħ ħalqha għand tal-grocer. Ara xi smajt:

” Smajtu d-diskors ta’ Gonzi?

Iva, anke ta’ Debono smajt. Imma veru m’għaddiex imma l-budget?

Mela inti m’hux tgħix f’dinja jew? Ma tafx li Franco ivvota mal-Opposizzjoni u l-budget ma għaddiex?

Iva. Naf. Imma ma nistax nifhem x’inhu jiġri għax il-PBS għadu qed ixandar ir-reklami dwar il-budget. Għadda jew m’għaddiex?

Dak taf għaliex għadhom għaddejjin bir-riklami? Għax issa meta jitilgħu il-Labour mhux l-istess budget ser jagħmel il-Professur Scicluna? Isib ix-xogħol lest!”

Xi smajt dwar il-lealta’: għand tal-grocer

greengrocer

Sewwa  għamel Simon meta qal li  għand tal-grocer wieħed  għandu jitkellem u ma jibqax  ħalqu magħluq.

Li jsegwi hu parti minn diskussjoni  għand tal-grocer:

“Jekk tkun ħriġt għall-elezzjoni mal-partit għandek tibqa’ leali lejn il-partit. Intqal f’waħda mill-blogs.”

“U ngħid jiena, jekk il-Kap tal-Partit Lawrence Gonzi ma ħax passi meta l-affarijiet ma jkunux miexja sewwa, u jipprova jgħatti kollox, min mhux leali lejn il-partit?”

“X’jiswa’ li Lawrence Gonzi jippontifka li kulħadd għandu jerfa’ r-responsabbilta’ tiegħu biex imbagħad hu u ta’ madwaru ma jerfawhiex?”

“F’dawn iċ-ċirkustanzi iktar kien leali lejn il-partit Franco Debono minn Lawrence Gonzi.”